Bugün : 19 Haziran 2019, Çarşamba

Favorilere Ekle!

self-limited nedir?

self-limited : a. Bir süre devam ettikten sonra kendiliğindenkaybolan (hastalık v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrodynia : n. Kıkırdak ağrısı.


chymosin : n. biochem. See: Rennin.


dermatophylaxis : n. 1. Derinin enfeksiyona karşı korunması; 2. Deri hastalıklarına karşı korunma, deri enfeksiyonuna karşı korunma.


galvanocontractility : n. Galvanik akımla uyarılan kasın gösterdiği kasılma yeteneği.


gradatim : adv. Tedricen, gittikçe.


heel : n. Topuk, ökçe


interrupted : a. Kesilmiş, kesik kesik, aralıklı.


leprologit : n. Leproji uzmanı, leprolog.


lipoma : n. Yağ dokusu tümörü, lipom.


lysis : n. 1.Ateşin yavaş yavaş düşmesi, lizis; 2. Lizin vasıtasiyle hücrelerin yokolması, hücreleri lizinle tahribetme.


olecranoid : a. Olekrana benzer.


opsonotherapy : n. Kanda spesifik opseninlerin oluşmasını uyarma ve hızlandırma amacıyla aşı şeklinde vücuda bakteri verilmesi, opsonoterapi.


osthexia, osthexy : n. Anormal kemikleşme.


photolysis : n. Işık tesiriyle ayrışma, fotoliz.


phytomenadione : n. İntravenöz olarak kullanılan K vitamini.


poikilocytosis : n. Kanda şekil bozukluğu gösteren eritrosit (poikilosit)lerin bulunuşu.


rachidial : a. Omurga ile ilgili.


reductase : n. biochem. İndirgeyici (oksijen giderici) bir enzim.


spermectomy : n. Sperma kordonunu çıkarma ameliyatı, spermektomi.


supratemporal : a. Şakaküsüt, şakak üstünde bulunan, şakaküstü kemiği, supratemporalis