Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

self-limited nedir?

self-limited : a. Bir süre devam ettikten sonra kendiliğindenkaybolan (hastalık v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloody : a. 1. Kanlı; 2. Kanamakta; 3. Kana ait, kan gibi.


detritus : n. pl. Aşınma suretiyle meydana gelen maddeler, çözünüp dağılma ürünleri.


Dwarfishness, Dwarfness : n. Boyun 100 cm. den aşağı olması, cücelik, nanizm.


endotracheal : n. Soluk boruus içinde.


exsanguine : a. Kansız.


gnathic : a. Çene ile ilgili.


graphophobia : n. Yazmaktan sebepsiz yere korkma, yazma korsu.u


huckle : n. Kalça.


hyaloidin : n. biochem. Mükoproteinlerde bulunan bir karbonhidrat radikali.


hydrometra : n. Uterusta sulu sıvı toplanması.


hypocorticoidism : n. See. Pypoadrenocorticisim.


iliopectineal : a. İlyum ve çatılara ait.


inomyxoma : n. See:Fibromyxoma.


laparoscope : n. Karın boşluğu ve karın organlarını görerek muayene amacıyla karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet, laparoskop.


lentiglobus : n. Göz merceğinin küresel çıkıntısı.


musculomembranosus : a. Kas ve zara ait.


mycocide : n. Mantarları öldürücü ilaç, mikosid


noninflammatory : a. İltihapla ilişkili olmayan, iltihap göstermeyen, çevreye ilerlemeyen (hastalık hakkında).


orrhorrhea : i. Sulu dışkı.


panophobia : n. Herşeyden korkma hastalığı, marazi korku, panofobi (panfobi).