Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

stercobilinogen nedir?

stercobilinogen : n. Sterkobilin öncüsü madde, sterkobilinojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavalinfusion : n. Anüri tablosu ile seyreden akut böbrek yetmezliğinde kullanılan bir tedavi yöntemi.


chololith : n. Safra taşı.


ego : n. Ego, şahsın kendisi, bilinçli şahsiyet.


ergometer : n. Kas kontraksiyonlarının gücünü, dolayısıyla kasın çalışma yeteneğini ölçen alet.


fovea : n. (pl. foveae). Çukur (daha çok yuvarlak çukurlar).


granulomatosis : n. Multipl granülomların oluşumu, granülomatoz.


tenosynovitis : n. Bir kiriş kılıfının iltihabı, tenosinovit, tenovajenit.


hippocrates : n. Milattan önce 5. yüzyıl sonları ile 4. yüzyıl başlarında yaşamış hekimliğin babası olarak kabul edilen meşhur Yunan hekimi, Hipokrat.


hypocystotomy : n. Mesane'nin perineden yapılan kesit aracılığıyla açılması.


hypervolemia : n. 1. Kan hacminin anormal yükselmesi; 2. Anormal hacim yüksekliği.


incise : v. Bistüri ile kesit yapmak, yarmak.


invaginated : a. 1. Kendine komşu kısım içine, eldiven parmağı şeklinde girmiş; 2.Kılıfla sarılmış, kılıfla örtülü.


leptomeningeal : a. Pia mater ve arachnoid ile ilgili.


nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.


nymphitis : n. "Nympha" iltihabı, nemfit.


oleothorax : n. Plevra boşluğuna sıvı yağ enjekte edilmesi, oleotoraks.


opium : n. Afyon, papaver somniferum.


optimism : n. İyimserilk.


orthoptic : a. Görme eksenlerini düzelten.


osteo- : pref. Kemikle ilgili.