Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

stercobilinogen nedir?

stercobilinogen : n. Sterkobilin öncüsü madde, sterkobilinojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulitis : n. Bağ dokusunun, özellikle gevşek yapıdaki derialtı dokusunun yaygın iltihabı durumu.


cerebrology : n. Yapı ve işleyiş bakımından beyini konu alan bilim dalı, beyin bilimi.


choroiditis : n. Koroid iltihabı, koroidit.


cocontraction : n. Herhangi bir hareketin yapılışında birbirine zıt etki gösteren kaslar arasındaki uyumlu çalışma.


cryalgesia : n. Soğuk etkisiyle meydanag elen ağrı, soğuk ağrısı.


depressed : a. 1. Çukurluk gösteren, çukurlaşmış, 2. Bastırılmış, çalışma temposu düşürülmüş; 3. Ruhi çöküntü gösteren, hüzünlü, kederli.


dragee : n. Üstü şeker kaplanmış hap, draje.


emotional : n. Hislere bağlı olarak gelişen.


excitation : n. Tahrik ve tenbih, uyartı.


gastroplasty : n. Mide üzerinde yapılan estetik ameliyat, midedeki herhangi bir anomali'nin ameliyatla düzeltilmesi.


gluside : n. See: Saccharin.


inadequacy : n. Kifayetsizlik, yetmezlki, yetersizlik.


ketone : n. biochem. Organik bir madde, keton.


mentoposterior : n. Yüzle gelişte, fetusun çene kısmının arkaya doğru bir durum alması.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.


periepithelioma : n. Böbreküstü bezi tümörü.


phlebostasis : n. Ven içinde kan dolaşımının yavaşlaması.


phosphoprotein : n. Fosforik asit ve protein bileşiminden oluşan madde, fosfoprotein (casein v.s. gibi).


pleurocentrum : n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.


pylic : a. Vena porta ile ilgili.