Bugün : 19 Ocak 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

tabular nedir?

tabular : a. Masa şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyfacial : a. Kısa ve geniş yüzlü, brakifasyal.


celiotomy : n. Batın boşluğuna girmek üzere karın duvarına kesit yapma, karın açma ameliyatı.


coprophilia : n. 1. Dışkı'ya karşı anormal ilgi duyma, dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel zevk alma eğilimi; 2. Bazı mikro-organizmalarda görülen dışkı üzerinde gelişip üreme niteliği.


diverticular : a. Divertikül ile ilgili.


enunciation : n. Telaffuz, telaffuz etme, kelimeyi ses olarak ifade etme.


exterior : a. & 1. Dışta (dışında) bulunan; 2. Dış, hariç.


gastro-oesophageal : a. Mideye ve oesophagusa ait olan, her iki oluşumu ilgilendiren.


gliadin : n. biochem. Hububat glüteninden elde olunan sert bir protein.


intercostal : a. Kaburga kemikleri arasında olan, kaburgalararası, intercostalis.


tertiary : a. Üçüncü (gelen).


homologue : n. Yapı bakımından başka bir organın benzeri, homolog.


hyperpepsinia : n. Aşırı pepsin salgısı.


iridosteresis : n. İrisin kısmen veya tamamen çıkarılması.


kerunophobia : n. Marazi şimşek korkusu, keronofobi.


malabsorption : n. Absorpsiyonn az veya arızalı oluşu.


monocellular : a. Tek hücreli, tek gözeli.


phytoplasm : n. Bitki protoplazması, fitoplazma.


pyemic : a. 1. Piyemi ile ilgili; 2. Piyemi gösteren, piyemi ile belirgin.


quadruple : a. Dörtlü.


release : n. Salınma, açığa çıkam, serbest kalma.