Bugün : 18 Şubat 2020, Salı

Favorilere Ekle!

tachyphrenia nedir?

tachyphrenia : n. Marazi zihni faaliyet, takifreni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiography : n. 1. Kalb ilmi; 2. Kardiyograf aletinin kullanışı, kardiyografi.


cardiometer : n. Kalbin çalışma gücünü ölçen alet.


corticotropin : n. biochem. Adrenokortikotrop hormon. ACTH, kortikotropin (hipofizer hormon).


genitofemoral : a. Cinsiyet organları ve bacaklarla ilgili.


hysteresis : n. Bir cismin üzerinde etkili kuvvetler değişince yapışkanlık veya iç sürtünmesi sonucu imiş gibi o cisimdeki reaksiyonun gecikmesi, histerezis.


imitation : n. 1. Taklit etme, benzetme, benzeme, hastalık belirtilerinin diğer bir hastalık belirtilerini taklit etmesi; 2. Herhangi bir şeyin sahtesi, taklidi.


indigenous : n. 1. Yerli; 2. Tabiî, fitrî, endijen.


leptothrix : n. Bir bakteri türü.


medium : n. & a. (pl. Media). 1. Medyom: Vasıta, araç; . Orta, vasat; 3. Ortada bulunan, orta.


opsonophilia : n. Bakterinin opsoninlerin birleşme eğilimi göstermesi hali, opsonofili.


osteological : a. Osteolojiye ait.


pentaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının beş katına sahip olşu, pentaploidi.


phonophotography : n. Ses dalgalarının fotoğrafla kaydedilmesi.


praxiology : n. Haraketbilim.


prenaris : n. Burun deliği.


pyloroplasty : n. Pilor ameliyatı.


restlessness : n. Durmaksızın hareket gösterme, bu nitelikte belirgin aşırı huzursuzluk.


rhinoscope : n. Burun içi muayene aynası, rinoskop.


scabby : a. 1. Yara gibi kabuk kabuk olan; 2. Uyuzlu (koyun).


stethoscopy : n. Stetoskopla muayene etme.