Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

tannic acid nedir?

tannic acid : n. Mazıdan elde edilen kahverengi bir toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

charting : n. Hastalığın seyrini (ateş, nabız, kan basıncı vs) gözlem ağıtı üzerinde çizelge halinde gösterme, gözlem kağıdına işleme.


concomitant : a. n. 1. konkomitant: Biribrine bağlı; 2. bir olaya refaket eden başka olaylar.


ectotrichophyton : n. Saçlarda hastalığa sebep olan bir mantar türü.


eserine : n. See: Physostigmine.


mia glass : Gözlük


gallus : n. (pl. galli). Horoz.


gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.


iontotherapy : Vücut dokularına deriden geçirilen elektrik akımı aracılığıyla iyon sevketme, bu şekilde gerçekleştirilen iyon tedavisi.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


kyphos : n. Kambur.


lepraphobia : n. Lepra'dan aşırı korma, cüzzamlılarla temastan ve cüzam almaktan aşırı ürkme.


locomotor : a. Müteharrik.


mating : n. Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, çiftleşme.


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


periodontal : a. diş etrafında dişi saran.


polyaxon : n. Çok aksonlu sinir hücresi.


polymerize : v. biochem. Polimer halinde birleştirmek veya birleşmek.


proteose : n. Hazım usaresinin tesiriyle proteinden hasıl olan bileiklerden biri, proteoz.


sacroposterior : n. Doğum esnasında fetusun prezentasyonunu tarif için kullanılan bir deyim.


staphyloderma : n. See: Staphylodermatitis