Bugün : 26 Şubat 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

taphophilia nedir?

taphophilia : n. Mezarlıklara aşırı ilgi duyma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbuncle, : n. 1. Kötü çıban, şirpençe; 2. Burun sivilcesi.


compound : n. biochem. Bileşim, terkip.


diplacusis : n. Çift işitme, tek sesin iki ayrı ses halinde algılanmasıyla belirgin duyma bozukluğu.


ecthyma : n. sertçe bir zemin üzerinde meydana gelmiş püstüllü bir deri tezahürü (ekseriya mide-barsak bozukluğu veya parazitlerden olur), ektima.


extrahoracic : n. Göğüs boşluğu dışında.


glomeriform : a. Yumakbiçim, glomerül şeklinde.


gramicidin : n. biochem. a) Tyrothricin. b) Tyrothrix'den meydana gelen geniş spektrumlu antibiyotik.


hygrometry : n. Havanın rutubet derecesini ölçme bilimi.


kleptolagnia : n. Herhangi bir şeyi çalmaktan cinsel haz duyma.


leaflet : n. 1. Küçük yaprak, yaprakçık; 2. Kalp kapağını oluşturan yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri, kapakçık.


lipogenesis : n. Yağ oluşumu, lipojenez.


meningovascular : a. Beyin zarlarına ve beynin kan damararına ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


microcyst : n. Çok küçük kist, mikrosist.


onycholysis : n. Tırnakların gevşemesi veya yataklarından ayrılması, onikoliz.


phacocyst : n. Göz merceği kapsülü.


plasmochin : n. biochem. Sıtma tedavisinde kullanılan sentetik kinolin bileşimi.


pox : n. 1. Frengi; 2.Çiçek v.s. gibi kabarcıkları olan hastalık.


pulmometer : n. Akciğer büyüklüğünü ölçme aleti, pulmometre.


pyothorax : n. Ampiyem, plevra boşluğuna cerahat toplanması, piyotoraks.


sphygm : pref. Nabız anlamına önek.