Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tarsalis nedir?

tarsalis : n. Tarsus kası, musculus tarsalis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bottle : n. 1. İçine sıvı madde konulan şişe; 2. Bebeğin beslenmesinde kullanılan ağzı emzikli şişe, biberon.


bromsulphalein : n. biochem. Karaciğer fonksiyonu deneyinde kullanılan bir boya.


brontophobia : n. Gök gürlemesinden aşırı korkma.


chloralism : n. 1. Keyif verici etkisi sebebiyle devamlı kloral kullanma alışkanlığı; 2. Devamlı veya aşırı kloral kullanımına bağlı zehirlenme hali, kloral zehirlenmesi.


electrokymograph : n. Elektrokimografi'de kullanılan alet.


equinism : n. At yürüyüşü


eubolism : n. normal metabolizmanın olma hali.


hormonoprivia : n. Hormonsuzluktan ileri gelen marazi durum.


kink : n. 1. kanal veya kordon şeklindeki organın herhangi bir yerinde meydana gelen anormal bükülme, kıvrılma veya dirseklenme; 2. Genellikle boyun veya sırt kaslarında görülen ağrılı kasılma hali, tutulma.


medicochirurgial : a. Hem tıbba, hem de cerrahiye ait olan, her iki dalı da ilgilendiren.


metallophobia : n. Madeni cisimlerden korkma hali, metafobi.


monophyletic : a. Belli bir soydan gelen bir kaynaklı.


mud : n. Çamur.


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


nyxis : n. 1. Delme; 2. Ponksiyon yapma.


organogenic : a. Organdan kaynaklanan.


ovaritis : n. Yumurtalık iltihabı, overit.


perception : n. 1. Duyu organları aracılığıyla alınan uyarıların zilinde manalanması, algılama, algı; 2. Duyu organları aracılığıyla herhangi bir şeyin veya değişikliğin farkına varma, farkında olma yeteneği.


peripylic : a. Kapı toplar damarını saran.


pharyngorrhagia : n. Yutak kanaması, farengoraji.