Bugün : 23 Eylül 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tarsalis nedir?

tarsalis : n. Tarsus kası, musculus tarsalis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacatory : a. 1. Şiddetli ishalle ilgili; 2. Şiddetli ishal gösteren, ağır ishalle belirgin.


clownism : n. Kişinin komik veya acayip hal ve hareketler göstermesi (Bazı histeri şekillerinde görülen acayip eğilip bükülmeler gibi).


dispense : v. İlaç yapmak, tarifine göre ilacı hazırlamak.


dissimilar : a. Birbirinden farklı, birbirine benzemeyiş.


fervescence : n. Vücut hararetinin artması, ateşin çoğalması.


graft : n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.


hypalgic : a. Sızı dindirici.


juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.


leprosarium : n. Lepralı hastaların tedavi edildikleri hastane, cüzam hastanesi.


lien (o) : pref. Dalak.


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


microcosmic : a. İnsan'la ilgili, insan vücuduyla ilgili.


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


occipitobregmatic : a. Artkafa ve bregmaya ait.


oculistics : n. Göz hastalıkları tedavisi.


oncocyte : n. Tümör hürcesi, onkosit.


oophorosalpingitis : n. Yumurtalık ve Falliop tübü (tuba uterina) nün beraber iltihabı, ooforosalpenjit.


opacity : n. 1. Donukluk, kesafet; 2. Donuk bölge.


per tertiam intentionem : Bir yaranın iki dudağının arasında büyük miktarda granülasyon dokusu bulunması.


perisynovial : a. Sinovyayı saran.