Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

tartar nedir?

tartar : n. 1. Dişlerin bağladığı kefeki; 2. Diş taşı; 3. Şara tortusu.

tartar emetic : biochem. İlaç imalinde kullanılan zehirli beyaz bir toz.


tartar ic acid : biochem. Asit tartarik, tartar asidi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennadenitis : n. Mukoza'da mukus salgılayan bezlerin iltihabı.


circumrenal : a. Böbrek çevresinde, böbreği çevreleyen.


comedo : n. (pl. comedones). Ciltte yağ folikülünün içini dolduran ve sıkıldığı zaman bir kurtçuk şeklinde dışarıya çıkan yağlı madde.


cytomorphology : n. vücut hücrelerin morfolojisi.


ductal : a. 1. Kanalsı; 2. Kanala ait.


extirpate : v. Kökünü kazımak, kesip çıkarmak (ur v.s).


hyperasthenia : n. Aşırı zaafiyet.


ianthinopsia : n. Mor görme hastalığı, iyantinopsi.


in extremis : n. Ölüm döşeğinde.


intrapericardial : a. Perikart içi, perikart içinde.


Meckel's Diverticulum : n. Bazen ileum'un serbest sınırı üzerinde yer alan kese şeklinde kör bir oluşum.


myatonia : n. Kas atonisi, miyatoni.


myoplasm : n. Kas hücresinin bağ dokusundan ibaret sarkoplazması içinde dağılı kasılabilme niteliği taşıyan fibrillerden oluşan kısmı, miyoplazma.


nonproduction : n. Meydana gelmeme, oluşmama, yokluk.


osteosclerotic : a. 1. Osteokleroz'la ilgili; 2. Osteokleroz gösteren, osteoskleroz'la belirgin.


peptidolytic : a. Peptidleri parçalayan.


pericardiotomy : n. perikard ameliyatı.


permanent : a. Devamlı, sürekli, süreli, permanenes.


photodynamics : n. Işığın bitkiler üzerindeki harekete sevkedici etkisini ve bu etki nedeniyle oluşan hareketelri konu alan bilim adlı, fotodinamik.


pneumonograph : n. Akciğer radyogramı.