Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tartar nedir?

tartar : n. 1. Dişlerin bağladığı kefeki; 2. Diş taşı; 3. Şara tortusu.

tartar emetic : biochem. İlaç imalinde kullanılan zehirli beyaz bir toz.


tartar ic acid : biochem. Asit tartarik, tartar asidi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiostomy : n. Drenaj ile safra kanalını kesme ameliyesi.


deodorize : v. Dezenfekte etmek.


encephalocele : n. Beyin fıtığı.


ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.


exogenic : a. Vücut dışından doğan, dış sebebe bağlı, dış kaynaklı.


genito : a. tenasüli.


gramicidin : n. biochem. a) Tyrothricin. b) Tyrothrix'den meydana gelen geniş spektrumlu antibiyotik.


subluxation : n. Tam olmayan çıkık, sublüksasyon.


heteromorphism : n. 1. Farklı şekillerde bulunma veya değişik şekillere dönüşebilme niteliği, özellikle kimyada bir maddenin farklı şekillerde kristalize olma niteliği; 2. Bir canlının hayat sürecinin muhtelif devrelerinde farklı şekiler gösterebilme özelliği.


hyalogen : n. biochem. Hiyalene dönebilen ve kaburga camsı cisim gibi yerlerde bulunan proteinle madde.


hydro-ureter : n. Üreterlerin aşırı miktarda idrarla dolarak genişlemesi.


hyposynergia : n. Koordinasyon bozukluğu.


leprology : n. Cüzam bilgisi, leproloji.


liter, litre : n. Litre, metre usulüne göre bir desimetre kübe eşit hacim ölçüsü.


lymphadenotomy : n. Lenf düğümü ameliyatı, lenfadenotomi.


meat : n. Et. kanala dikiş koyma ameliyesi.


method : n. biochem. Usul, tarz, şekil, yöntem, metod.


migrainoid : a. Migren'i andıran, migren'e benzeyen.


monosulfiram : n. Uyuz hastalığının tedavisinde yüzeysel olarak kullanılan bir çözelti.


myelon : n. Omurilik, miyelon.