Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

taxon nedir?

taxon : n. Sınıflandırmada müşterek özellik taşıyan canlıların oluşturduğu grup.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromic : a. Brom'la ilgili.


cervical : a. Boyuna ait, cervicalis.


collum : . (pl. colla). Boyun.


dyszoospermia : n. Spermatozoid oluşum bozukluğu.


endotheloid : a. Endotelyuma benzeyen.


gastroplication : n. Mide genişlemelerinde uygulanan bir ameliyat tekniği.


goiter : n. Tiroid bezinin anormal olarak büyümesi guatr.


gonagra : n. Diz nikrisi, diz damlası.


invasive : a. İlerleme gösteren, özellikle komşu dokulara doğru yayılma gösteren.


kalopsia : n. Maddelerin oldukalrından daha güzel göründükleri durum.


myovascular : a. Kalp kasına ve kan damarlarına ait.


normal : a. Herhangi bir şekilde (yapı, görünüş, işlev v.s.) anormallik göstermeyen, tabii, normal.


phacocyst : n. Göz merceği kapsülü.


pneumatization : n. Dokuda, özellikle kemik dokusunda küçük hava boşluklarının oluşması (Kafa kemikler içinde görüldüğü gibi).


projectile : a. & n. 1. Fırlatıcı, ileriye doğru atıcı; 2. Atılabilen veya fırlatılabilen şey (taş veya mermi gibi).


psychodynamics : n. Zihin faaliyetini inceleyen bilim, psikodinami.


pyelitis : n. Piyelon iltihabı, piyelit.


segmental : n. 1. Segment veya segmentlerle ilgili; 2. Segment'lerden oluşan; 3. Segmentlere benzeyen; 4. Segmentasyon şeklinde bölünme gösteren.


sentimentalism : n. Düşünce ve hareketlerinde duygusal davranma, duygusallık.


sideropenic : a. 1. Demir eksikliği ile ilgili; 2. Demir eksikliği gösteren, demir eksikliği ile belirgin.