Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

tectocephaly nedir?

tectocephaly : n. Sagital sütürün erken kemikleşmesisonucu kafanın, çatı şeklinde uzun ve dar biçim gösterişi, tektosefali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cingulum : n. 1. Kuşak, halka; 2. Beyin'de gyrus fornicatus'taki sinir demeti; 3. Kesici dişlerin iç yüzündeki kabarık kısım; 4. Bel, vücudun ortasındaki incelen bölge.


distomiasis : n. Trematoda (Distoma) cinsi parazitlerin sebep olduğu enfeksiyon, distomiyazis.


episome : n. Mikrobun yapısında antibiyotiklere karşı direnç oluşmasında rol oynadığı sanılan sitoplazma veya kromozomlar üzerinde yerleşmiş genetik materyal.


erethismic : a. 1. Çabuk uyarılma ile ilgili, aşırı duyarlığa ait; 2. Hassas, çabuk uyarılan; 2. Çabukça uyarma meydana getiren, aşırı duyarlığa sebep olan.


globule : n. 1. Kürecik, yuvarcık, 2. Küçük damla, kan zerresi.


lacrimonosal : a. Gözyaşı kesesi ile buruna ait.


guttate : a. 1. Benekli, beneksi; 2. Damlalı, damlası.


haloid : a. & n. biochem. a) Tuza benzer tuz nev'inden. b) Birkaç çeşit kimyasal tuz.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


leptospirosis : n. Spiroket hastalığı.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


myotrophy : n. Kas beslenmesi, miyotrofi.


nonan : a. Dokuz günde bir gelen (nöbet, v.s.).


palate : n. Damak, palatum.


parasympathotonia : n. See: Parasympathicotonia.


perineural : a. Sinir çevresinde, siniri çevreleyen.


phytophilous : a. Bitkileri seven veya bitkilerle beslenen.


picrate : n. biochem. Pikrik asidin tuzu, pikrat.


poikilodermia : n. Deride yer yer pigmentasyon, yüzeyel kılcal damarların genişlemesi ve atrofi ile belirgin çok kere kaşıntının da eşlik ettiği patolojik durum.


pubescent : a. Büluğa ermiş, pubesent.