Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

tegmentum nedir?

tegmentum : n. (pl. Tegmenta). Beyin sapları ve varol köprüsünün arka parçası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphrasia : n. Konuşma zorluğu, konuşamamazlık.


bronchodilatator : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri genişletici; 2. Bronş ve bronşiyolleri genişletici ilaç.


cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


course : n. Regl, adet görme, kadınlarda her dört haftada bir jenital organlardan kan gelmesi.


craniocele : n. Beyin fıtığı.


endemiology : n. Andemik ahstalıkların vukuuna sebep olan faktör (etken)'leri inceleyen bilim, andemyoloji.


episcleral : n. 1. Episklera ile ilgili, 2. Sklera üzerinde (bulunan veya yerleşmiş).


gastro-enteroscope : n. Midenin ve barsakların gözle muayene edilmesini sağlayan optik aygıt.


lactoprecipitin : n. biochem. süt kazeinini çöktüren bir presipitin.


heterochronia : n. Bir olayın normal zamanı dışında oluşması, anormal veya değişik zamanlarla oluşma, heterokroni.


hypospadia : n. Erkeklerde uretranın, penis alt yüzeyine açılması şeklinde kendini gösteren konjenital bir anomali, hipospadya.


hypothermal : a.1. Düşük ısı ile ilgili; 2. Hafif sıcak, ılık.


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


morphogenesis : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülü, morfojenez.


myel : pref. Omurilik.


myelogeny : n. Sinir lifleri miyelin kılıflarının gelişi, miyelojeni.


oxalism : n. Oksalik asit veya oksalatla zehrilenme.


paleopathology : n. Geçmişe ait insan ve hayvankalıntılarında hastalık belritilerini inceleyen bilim.


perineocele : n. Perine fıtığı, perineosel.


reverie : n. Dalgınlık durumu, gündüz rüya ve hayal içinde olma hali.