Bugün : 26 Şubat 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

telophase nedir?

telophase : n. Mitozun son safhası.

lymphatic telophase : Lenfavi bünye;


melancholic telophase : Melankolik (safravi) bünye;


nervous telophase : Asabi bünye;


sanguineous (sanguine) telophase : Kanlı canlı bünye.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


bythus : n. Karının alt kısmı, alt karın bölgesi.


dacryohemorrhea : n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.


diphenylhydantoin sodium : n. biochem. Konvülsüyonları önleyen beyaz acı toz (C15H11N2NaO2).


ecchymotic : a. Ekimoz'la ilgili.


emmenology : n. Menstruasyon hakkındaki bilgiler, emenoloji.


hibb's operation : n. Spinal tüberkülozdan sonra uygulanan spinal fiksasyon ameliyatı.


hidrorhea : n. Çok terleme.


idiosyncrasy : n. Marazi fazla hassasiyet, idyosenkrazi.


hyphemia : n. 1. Göz ön odacığı içine kanama, göz ön kamarasında kan toplanması; 2. Dolaşımdaki kan hacminin azalması, kan miktarında azalma.


kymography : n. Organlardaki dalgalanma hareketlerinin kaydedilmesi, kimografi.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.


mucosocutaneous : a. See: Mucocutaneous.


odontogenesis : n. Dişlerin oluşması.


pectose : n. biochem. Olmamış meyvalarda bulunan ve daha sonra pektine çevrilen şekerli madde, pektoz.


platycoria : n. Gözbebeğinin genişlemiş hali.


podophyllin : n. biochem. "Podophyllum peltatum" kökünden çıkarılan sarı müshil reçine, podofilin.


quininism : n. Kinine karşı idiosenkrazi mevcduyitende veya uzun süre kinin kullanılması halinde ortaya çıkan semptomlar.


resistance : n. Mukavemet, direnç, rezistans.