Bugün : 25 Kasım 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

C harfi ile başlayan tıp terimleri

c(a)esarean,-ian
n. Tabii yolla doğumuna imkan ...

c(a)esium
a. biochem. Ca işaretiyle bili ...

cacanthrax
n. Şarbon'un öldürücü şekli, a ...

cacao
n. pl. Theobroma cacao bitkisi ...

cacation
n. Aptes etme, barsakları boşa ...

cacatory
a. 1. Şiddetli ishalle ilgili; ...

cache
n. Işınlamada, radyoaktif madd ...

cachectic
a. Beden zafiyetine ait. ...

cachet
n. Nişastadan yapılan yassı bi ...

cachexia
n. Genel sağlık durumunun bozu ...

cachinnation
n. Histerik gülüş. ...

cacidrosis
n. See: Kakidrosis. ...

caco
pref. Kötü, kusurlu, anormal a ...

cacodontia
n. Dişlerin kusurlu ve biçimsi ...

cacodyl
n. biochem. Pis kokulu ve zehi ...

cacodylate
n. biochem. Kakodil asidin tuz ...

cacodylic
a. biochem. Kakodile ait. ...

cacogenesis
n. Anormal gelişme, kusurlu ge ...

cacogenics
n. Bir ırkın kendine has fizik ...

cacogeusia
n. Hoşa gitmeyen tat, tiksinti ...

cacophony
n. 1. Anormal ses; 2. Ahenksiz ...

cacosmia
n. 1. Mevcut olmadığı halde ho ...

cacothymia
n. Ahlak bozukluğuna uzanan mi ...

cadaver
n. Ölü, ceset, kadavra. ...

cadaverine
n. Proteinlerin parçalanması e ...

cadaverous
a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. K ...

cadmium
n. biochem. Cd sembolü ile bil ...

caduca
n. Bozulmuş dış gebelikte uter ...

cadula block
n. See: Epidural. ...

caecal
a. Çekuma ait, çekal, caecalis ...

caecorectostomy
n. Gaecum ile rectum arasında ...

caecosigmoidostomy
n. Caecum ile kolon'un sigmoid ...

caecum
n. Sağ fossa iliaca'da bulunan ...

caedta
n. "Calcium disodium varsanate ...

caelotherapy
n. Dini inanış ve telkinlerin ...

caffeine
n. biochem. Merkezi sinir sist ...

cainotobhobia
n. Yenilik korkusu, yeni fikir ...

caisson disease
n. "Dekompresyon hastalığı" vu ...

calamine
n. biochem. İçinde az miktarda ...

calamus
n. 1. "Acorus calamus" adlı ka ...

calcaneodynia
n. Topukta hissedilen ağrı, to ...

calcaneotibial
a. Topuk kemiği ve tibia ile i ...

calcaneum
n. See: Calcaneus. ...

calcaneus
n. Topuk (kemiği), os calcani. ...

calcar
n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus m ...

calcareous
a. Kireçli, kalsiyumlu. ...

calcariuria
n. İdrarda kalsiyum tuzlarının ...

calcic
a. biohcem. a) Kireç veya kals ...

calciferol
n. biochem. Ergosterolün ültra ...

calciferous
a. 1. Kireçli, kireç hasıl ede ...

calcific
a. biochem. Kireç yapan, kireç ...

calcification
n. biochem. Dokuda kalsiyum tu ...

calcify
v. Kireçlendirmek. ...

calcine
v. biochem. Yakarak toz haline ...

calcinosis
n. Vücudun yumuşak dokularında ...

calcipenia
n. Vücutta kalsiymu eksikliği, ...

calcipexis
n. Vücut dokularında fazla mik ...

calciphylaxis
n. Uyarıcı ajana karşı dokular ...

calcite
n. biochem. Kalsiyum karbonat ...

calcitonin
n. Tiroid guddesinin parafolik ...

calcium
n. biochem. Ca işareti ile bil ...

calculous
a. Bedende oluşan taş türünden ...

calculus
n. Herhangi bir organda oluşan ...

caldwell-luc operation
n. Üst köpek dişinin üzerinde, ...

calefacient
a.&n. 1. Sıcaklık yapan, sıcak ...

calenture
n. 1. Sıcak memleketlere mahsu ...

californium
n. biochem. Cf sembolü ile bil ...

caliper
n. Yuvarlak cismin çapını ölçm ...

callisection
n. Araştırma amacıyla deney ha ...

callomania
n. Güzellik kuruntusu kişinin ...

callosity, callus
n. 1. Nasır; 2. Kemik izi, kır ...

callosum
a. Nasır gibi, nasırlı. ...

calomel
n. biochem. Bir değerli cıva k ...

calor
n. Isı, irtihalen önde geln ye ...

calorescence
n. Isı ışınlarının ışık ışınla ...

caloric
a.&n.1. Isı; 2. Isıya ait. ...

calorie
n. biochem. Hararet ölçüsü, ka ...

calorific
a. Isıtıcı. ...

calorimeter
n. biochem. Isı miktarını ölçm ...

calorimetry
n. Harareti (ısıyı) ölçme. ...

caloripuncture
n. Dokuya yüksek ısıya sahip i ...

calory
n. biochem. 1. 1 gr. suyu bir ...

calvarium, calvaria
n. Kafatası, kafa kubbesi. ...

calx
n. biochem. Kireç. ...

calyculus,
n. (pl. calyculi). Çanakcık. ...

calyx
n. (pl. calyces). Çanak ...

camera
n. Kamara. ...

camphene
n. biochem. Halis neftyağı (C1 ...

camphor
n. biochem. Kafur, "cinnamonum ...

camphorate
v. biochem. Kafurlaştırmak. ...

campimeter
n. Görüş alanının sınırlarını ...

campimetry
n. Kampimetre aracılığıyla gör ...

camptocormia
n. Vücudun anormal derecede bü ...

camptodactylia
n. Bir veya birkaç parmağın de ...

camptospasm
a. See: Camptocormia. ...

canabis
n. Kenevir yapraklarından elde ...

canal
n. Vücutta dar ve bor uşeklind ...

canaliculotomy
n. Canaliculus opthalmicus ark ...

canaliculus
n. Kanalcık, kanalikül. ...

canalis
n. See: Canal. ...

canalization
n. 1. Herhangi bir dokuda kana ...

canavanine
n. biochem. Soya fasulyesinden ...

cancellated
a. Süngerimsi yapı gösteren, g ...

cancellous
a. Bünyesi sünger gibi olan. ...

cancellus
n. Kemiğin süngerimsi yapı gös ...

cancer
n. Kanser. ...

canceration
n. Kanserleşme. ...

cancerocidal
n. Kanseri yok eden, kanseri o ...

cancerogenesis
n. Kanser oluşması, kanser mey ...

cancerogenic
a. Kansere sebep olan, kanser ...

cancerolysis
n. Kanser hücrelerinin tahrip ...

cancerophobia
n. Kansere karşı duyulan aşırı ...

cancerous
a. Kanserli. ...

cancroid
a. Kanser gibi. ...

cancrology
n. Kanseri konu alan bilim dal ...

cancrophobia
n. Kanser korkusu, kankrofobi. ...

cancrumoris
n. Zayıf çocuklarda görülen ga ...

candida
n. Bir mantar çeşidi. ...

candidiasis
n. Candida türüne mensup manta ...

canicola eever
n. Fare, köpke, domuz, tilki, ...

canine
n.&a. 1. Köpek (azı) dişi, den ...

canker
n. Ağızda meydana gelen yara v ...

cannabis indica
n. Hint keneviri, önceleri sin ...

cannabism
n. Devamlı kenevir türleri (es ...

cannibal
n. Yamyam. ...

cannibalism
n. İnsan eti yeme, yamyamlık. ...

cannula
n. Vücuda bir sıvı vermek veya ...

cannular
a. Kanül şeklinde. ...

cannulate
v. Kanül sokmak, kanül ile del ...

cannulation
n. Herhangi bir boşluğa kanül ...

canthal
a. Canthus'la ilgili. ...

cantharides
n. Bir tür kurutulmuş böcekten ...

cantharidin
n. biochem. Cantharis vesicato ...

cantharidism
n. Kurutulmuş ispanyol sinekle ...

canthitis
n. Canthus iltihabı. ...

cantholysis
n. Göz kapağı aralığını genişl ...

canthoplasty
n. Göz kapakları arasındaki ar ...

canthotomy
n. See: Cantholysis. ...

canthus
n. Göz kapaklarının birleştiği ...

cap
n. Herhangi bir kısım üzerinde ...

capacitance
n. Elektrik akımını tutma özel ...

capacity
n. 1. Güç, yetenek, kapasite, ...

capillarectasia
n. Kapillerlerin genişlemesi. ...

capillaritis
n. Kapillerlerin iltihabı. ...

capillarity
a. Tüp içine konan sıvının tüp ...

capillary
a. Kılcal, kıl gibi, kapiler, ...

capillus
n. (pl. capilli). Saç, kıl. ...

capitate
a. Başlı, baş şeklinde, capita ...

capitellum
n. Humerus'un alt dış ucunda y ...

capitular
a. Kemik başına ait, kapitüler ...

capitulum
n. Kemik başı, başcık. ...

caplan's syndrome
n. Romatoid pnomokonyoz, pnömo ...

capric
a. biochem. Yağlı bir asit, ka ...

caproic
a. biochem. Yağlı bir aside ai ...

capsicism
n. Devamlı acı kırmızı biber ( ...

capsicum
n. Deride hiperemi meydana get ...

capsitis
n. Göz merceği kapsülünün ilti ...

capsula
n. 1. İlaçların konulduğu mahf ...

capsular
a. Kapsüle ait, capsularis. ...

capsule
n. Bir eklemi çevreleyen bağla ...

capsulectomy
n. Bir kapsülün cerrahi olarak ...

capsulitis
n. Kapsül iltihabı. ...

capsuloma
n. Böbrek kapsülünden gelişen ...

capsulotomy
n. Bir kapsül üzerinde insizyo ...

caput
n. Baş, üst kısım. ...

carbachol
n. biochem. Beyaz ve sarımtrak ...

carbamide
n. Bir çeşit üre türevi, suyun ...

carbaminohaemoglobin
n. Karbondioksidle hemoglobini ...

carbarsone
n. biochem. Amipli dizanteride ...

carbide
n. biochem. Bir karbon maden b ...

carbinol
n. biochem. See: Methanol. ...

carbo
n. biochem. Odun kömürü, nebat ...

carbofluchsin
n. biochem. Karbolik asit ve f ...

carbohemia
n. Kanda normal seviyenin üzer ...

carbohydrase
n. biochem. Karbon hidratları ...

carbohydrate
n. biochem. Karbon hidrat. ...

carbolate
n. 1. Karbolik asit tuzu; 2. B ...

carbolic
a. biochem. Fenollü. ...

carbolism
n. Karbolik asit (fenol) zehir ...

carbolize
v. biochem. Karbol asidi katma ...

carboluria
n. İdrarda karbolik asit (phen ...

carbometer
n. biochem. Karbon dioksid nis ...

carbon
n. biochem. C işaret iile bili ...

carbonaceous
a. biochem. Karbona ait, karbo ...

carbonate
n.&v. biochem. Karbonat, karbo ...

carbonic
a. biochem. Karbona ait, karbo ...

carboniferous
a. biochem. Kömür hasıl eden, ...

carbonization
n. biochem. Kömürleş(tir)me. ...

carbonize
v. biochem. Kömürleştirmek, ya ...

carbonometry
n. biochem. Karbon dioksid ölç ...

carbonuria
n. İdrarda karbon bileşikleri ...

carborundum
n. biochem. Karbonla silisyum ...

carboxyhaemoglobin
n. biochem. Karbon monoksid ze ...

carboxyhaemoglobinaemia
n. Kanda karboksihemoglobin bu ...

carboxyhaemoglobinuria
n. İdrarda karboksihemoglobin ...

carboxyl
n. biochem. Hemen hemen bütün ...

carboxylase
n. biochem. Karbon dioksidi ka ...

carboxypolypeptidase
n. biochem. Bir polipeptidden ...

carbromal
n. biochem. Sinirleri yatıştır ...

carbuncle
n. Birçok kıl folikülü ile çev ...

carbuncle,
n. 1. Kötü çıban, şirpençe; 2. ...

Diğer Terimler : 1234567891011
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z