Bugün : 25 Kasım 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

J harfi ile başlayan tıp terimleri

jaborandi
n. Güney Amerikaya mahsus "jab ...

jacket
n.Caket. ...

Jacksonia epjlepsy
n. See: epilepsy. ...

jacoumier's sign
n.Gebeliğin erkendevresinde va ...

jactitation
n. Özellikle ateşli hastalıkla ...

jail-fever
n. Hapishane humması. ...

jalap
n.Çalepa, kökü müshil bir bitk ...

janiceps
n. İki yüzlü hilkat garibesi, ...

jar
n. Kuru otları muhafazaya mahs ...

jargon
n. Kelimeleri yerinde kullanam ...

jaundice
n. Sarılık, ikter. ...

jaundiced
a. Sarılıklı. ...

javellization
n. Suyun Javelle eriyiği ile a ...

jaw
n. Çene. ...

jecur
n. Karaciğer. ...

jejunal
a. Jejunuma ait, jejunalis. ...

jejunectomy
n. Jejunumu kesip çıkarma amel ...

jejunitis
n.Jejunum iltihabı, jejunit. ...

jejunocecostomy
n. Jejunumu çekumla ameliyatla ...

jejunocolostomy
n. Jejunumu kolonla ameliyatla ...

jejunoileitis
n. Jejunumla ilyumun iltihabı. ...

jejunoileostomy
n. Jejunumu ilyumla ameliyatla ...

jejunojejunostomy
n. Jejunum'un iki ayrı parçası ...

jejunorrhaphy
n. Jejunumun dikilmesi. ...

jejunostomy
n. Jejunumun fistülizasyonu. ...

jejunotomy
n. Jejunumu yarma, jejunum ame ...

jejunum
n. Duodenumdan sonra gelen inc ...

jelloid
n. İlaçlı jelatinli tablet vey ...

jelly
n. Pelte. ...

jequiritin
n. biochem. Abrus precatorius ...

Jerk
n. Büzülme, burulma (kas). ...

jigger
a. Özellikle tropik ülkelerde ...

joint
n. Eklem, oynak, mafsal, artic ...

joule
n. On milyon erge tekabül eden ...

jowl
n. Çene kemiği, alt çene. ...

jugal
a. Yanak veya elmacıkkemiğine ...

jugale
n. Elmacık kemiği açısındaki n ...

jugate
a. Kenetlenmiş. ...

jugomaxillary
a.Elmacık kemiği ile üstçeneye ...

jugular
a. Boyuna ait, jugularis. ...

jugulation
n. Tıbbi müdahale ile hastalığ ...

jugulum
n. 1. Köprücükkemiği; 2. Boyun ...

jugum
n. (pl. juga). Kabartı. ...

juice
n. 1.Usare; 2. (pl.) insan vüc ...

julep
n. 1.İlaca karıştırılan tatlı ...

jumentous
n. Hayvan idrarı kokusuna sahi ...

junction
n. 1. Bağlantı; 2.Bitişme, bir ...

junctional
a. Birleşeğe ait. ...

junctura
n. (pl. juncturae). 1. Mafsal, ...

juncture
n. 1. Oynak yeri, mafsal, ekle ...

jungle-fever
n. Doğu Hindistan ormanlarına ...

jurisprudence
n. Hukuk bilimi. ...

jury
n. Herhangi bir konuda karar v ...

jury-mast
n. Omurganın göğüs bölümü ve b ...

jusculum
n. Et suyu, et suyundan hazırl ...

justo major
a. Normalden veya mutattan büy ...

justo minor
a. Normalden veya mutatdan küç ...

juvantia
n. Yardımcı ve hafifletici ila ...

juvenile
a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençl ...

juxta-
pref. Çok yakın, yanında, bit ...

juxta-articular
a. Eklem bölgesi içinde buluna ...

juxta-epiphysial
a. Epifize yakın veya bitişik. ...

juxtaglomerular
a. Böbrek glomerülüne yakın ve ...

juxtangina
n. Yutak kaslarının iltihabı. ...

juxtaposition
n. 1. Bitişiklik, yakınlık; 2. ...

juxtapyloric
a. Pilora veya pilor venine ya ...

juxtaspinal
a. Omurgaya yakın. ...

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z