Bugün : 25 Kasım 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

K harfi ile başlayan tıp terimleri

K
Potasyum sembolü. ...

kaif
n.Alınan ilacın meydana getird ...

kainophobe
n. Yeniliklere karşı ürküntü d ...

kainophobia
n. Yeni eşyalara karşı duyulan ...

kakidrosis
n. Kötü kokan ter çıkarma, pis ...

kakke
n. Beriberi, bu hastalık için ...

kakosmia
n. Pis okku. ...

kala-azar
n. Asyanın tropikal bölgelerin ...

kalagua
n. Güney Amerikada tüberküloz ...

kali
n. biochem. See: Potash. ...

kaliemia
n. Kanda p otasyum bulunması, ...

kaligenous
a. Potas yapan, potas meydana ...

kaliopenia
n. Vücutta potasyum eksikliği. ...

kalium
n.See: Potassium. ...

kaliuresis
n. idrarla aşırı potasyum atıl ...

kaliuretic
a. 1.İdrarla aşırı potasyuma t ...

kallak
n.Eskimolarda sık rastlanan pü ...

kalopsia
n. Maddelerin oldukalrından da ...

kanamycin
n. Neomisine benzeyen bir anti ...

kaolin
n.biochem. Kil, alüminyum sili ...

kaolinosis
n. Solunumla devamlı olarak al ...

kaomycin
n. Neomisin ve kaolin'den ibar ...

kaposi's varicelliform eruption
n.Ekzemalı çocuklarda meydana ...

kapselcoccus
n. Piyosalpenkste bulunan bir ...

karezza
n. Coitus reservatus. ...

karyenchyma
n. Hücre çekirdeğinin sıvı kıs ...

karyo-
pref. Çekirdek anlamına önek. ...

karyochrome
n. Çekirdeği kolayca boyanabil ...

karyoclasis
n. Hücre çekirdeğinin parçalan ...

karyocyte
n. Nüveli hücre, karyosit. ...

karyogamy
n.Çekirdeklerin kaynaşması ile ...

karyogenesis
n. Hücre nüvesi gelişimi, kary ...

karyogenic
a. 1. Hücre nüvesini oluşturar ...

karyogonad
n. See: micronucleus. ...

karyokinesis
n. Hücre çekirdeğinin kromozom ...

karyokinetic
a. 1. Karyokinez'le ilgili; 2. ...

karyoklasis
n. Hücre nüvesinin parçalanmas ...

karyolobic
a. Loplu nüveli, lop şeklinde ...

karyolobism
n. Hücre nüvesinin loplu olma ...

karyology
n. sitolojinin hücre nüvesini ...

karyolymph
n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, ...

karyolysis
n. Hücre nüvesinin şişmesi ve ...

karyolytic
a. 1. Karyolize ait veya karyo ...

karyometry
n. Hücre nüvesinin ölçülmesi, ...

karyomitome
n. Hücre çekirdeğinde kromatin ...

karyomitosis
n. See: Mitosis. ...

karyomitotic
a. Mitoza ait. ...

karyomorphism
n. Çekirdek şekli, çekirdeğin ...

karyon
n. Hücre nüvesi. ...

karyophage
n. İçinde bulunduğu hücrenin ç ...

karyoplasm
n. Hücre nüvesi protoplazması, ...

karyoplast
n. Hücre nüvesi. ...

karyopyknosis
n. Hücre çekirdeğinin, suyunu ...

karyopyknotic
a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2 ...

karyorrhexis
n. Hücre çekirdeğinin parçalan ...

karyosome
n. Çekirdeğin kromatin ağı içi ...

karyospherical
a. Küresel nüvesi olan. ...

karyostasis
n. Hücre çekirdeğinin istiraha ...

karyota
n. Nüveli hücreler. ...

karyotheca
n. Hücre nüvesini saran (çevir ...

karyotype
n. Hücre kromozomlarının yapı, ...

karyozoic
a. Hücre nüvelerinde bulunan v ...

kassa
n. See: leprosy. ...

kata-
pref. İniş, yıkılış, düşüş anl ...

katabolic
a. See:Catabolic. ...

katabolism
n. See: catabolism. ...

katadidymus
n. See: Duplicitas anterior. ...

kataphraxis
n. Bir organı yerinde tesbit i ...

kataphrenia
n. See:Cataphrenia. ...

katharometer
n. Bazal metabolizma hızını öl ...

kathisophobia
n.Oturmaktan korkma, oturamayı ...

kation
n. See: Cation. ...

katolysis
n. Bir bileşiğin daha basit pa ...

keck
v. Öğürmek, kusmağa çalışmak. ...

ked
n. Koyun kenesi, melophagus ov ...

kefir
n. biochem. Mayalanmış sütten ...

kelis
n. 1. See: Morrhea; 2. See: Ke ...

keller's operation
n. Hallux valgus veya rigidus ...

kellin
n. Gliseril trinitrat'a benzer ...

keloid
n. Sert deri tümörü, keloit (n ...

keloidosis
n. Yara veya kesit bölgesinde ...

keloma
n. See: keloid. ...

keloplasty
n. Bir yara izini kaybetmek iç ...

kelotomy
n. Boğulmşu fıtıkta, fıtık hal ...

kelp
n. Bir çeşit esmer deniz algı ...

keno-
Boş anlamına önek. ...

kenophobia
n. Marazi meydan korkusu, keno ...

kenotoxin
n. biochem. Kas büzülmesinden ...

kephir
n. Mayalanma sonucu ekşitilmiş ...

keracele
n. Sert tümör. ...

kerasin
n. biochem. See: Cerasin. ...

kerat-
1. Kornea anlamına önek; 2. Bo ...

keratalgia
n. Kornea ağrısı. ...

keratectasia
n. Kornea çıkığı, keratektazi. ...

keratectomy
n. Korneanın bir parçasının am ...

keratiasis
n. Deride sert siğillerin bulu ...

keratic
a. 1. Korneaya ait; 2. Boynuza ...

keratin
n. biochem. Saç ve boynuz ve t ...

keratinization
n. Boynzlaşma. ...

keratinize
v. 1.Boynuzlaştırmak; 2. Boynu ...

keratinocyte
n. Epidermis tabakasında, için ...

keratinous
a. Boynuzlu, boynuzsu. ...

keratitic precipitates
n. Choroid, corpus ciliare ve ...

keratitis
n. Kornea iltihabı, keratit. ...

kerato-ectasia
n. Kornea çıkığı, korneanın çı ...

kerato-iridocyclitis
n. Kornea, iris ve kirpiksi ci ...

kerato-iridoscope
n. Göz muayenesi için kullanıl ...

kerato-iritis
n. Kornea ile irisin iltihabı. ...

keratoacanthoma
n. Derinin hariçle temasta ola ...

keratocele
n. Korneanın en iç tabakasının ...

keratocentesis
n. Korneayı delme ameliyesi, k ...

keratoconjunctivitis
n. Kornea ile konjonktivin ilt ...

keratoconus
n. Korneanın koni şeklinde olm ...

keratodermatitis
n. Derinin boynuzumsu tabakası ...

keratodermatosis
n. Derinin boynuzumsu tabakası ...

keratodermia
n. Derinin kornea tabakasının ...

keratoglobus
n. Korneanın küresel büyümesi ...

keratogneesis
n. Boynuzsu madde oluşumu, ker ...

keratogneetic
a. Keratojeneze ait. ...

keratogneous
a. Boynuzsu madde meydana geti ...

keratohelcosis
n. Korneanın ülserli hali. ...

keratohemia
n. Kornea içine kan birikmesi, ...

keratoid
a. Boynuz veya kornea dokusuna ...

keratoiditis
n. See: keratitis. ...

keratokeratoderma
n. Derinin sertleşmesi,boynuzs ...

keratoleukoma
n. Korneada beyaz donukluk. ...

keratolysis
n. Epiderm boynuzsu tabakasını ...

keratolytic
a. 1. Keratolize ait veya kera ...

keratoma
n. 1. Nasır, 2. Sert tümör. ...

keratomalcia
n. Korneanın beslenme bozukluğ ...

keratome
n. Korneayı kesme ameliyesinde ...

keratometer
n. Kornea kavislerini ölçmekte ...

keratometry
n. Korneayı ölçme ameliyesi (b ...

keratomycosis
n. Korneanın mantarlı hali, ke ...

keratonosis
n. Epiderm boynuzsu yapısındai ...

keratonosus
n. Kornea hastalığı. ...

keratonyxis
n. Korneanın delinmesi, kornea ...

keratopakhia
n. Hyper metropia'nın cerrahi ...

keratopathy
n. Kornea'ya ait herhangi bir ...

keratoplasty
n. Korneanın keşifleşmiş parça ...

keratoprotein
n. biochem. Tırnak, saç gibi b ...

keratorrhexis
n. Kornea yırtılması. ...

keratoscleritis
n. Kornea ile skleranın iltiha ...

keratoscope
n. Korneayı muayene aleti, ker ...

keratoscopy
n. Kornea muayenesi, keratosko ...

keratose
a. Boynuzlu, boynuzsu, keratoz ...

keratosis
n. Boynuz gibi sert oluşanlarl ...

keratotome
n. kornea'ya kesit yapmada kul ...

keratotomy
n. Kornea ameliyatı. ...

keraunoneurosis
n. Gök gürlemesi veya şimşek ç ...

kerectasis
n. Kornea'nın kısmen çıkarılma ...

kerion
n. Baş derisinin püstüllü hast ...

kernicterus
n. Beynin bazal ganglionlarınd ...

kernig's sign
n. Kalça fleksiyon haline geti ...

keroid
a. Korneya benzer. ...

kerunophobia
n. Marazi şimşek korkusu, kero ...

ketamine hydrochloride
n. İntravenöz veya intramuskül ...

keto
pref. Keton, keton cisimcikler ...

keto-acid
n. Yapısında "keton grubu" bul ...

ketoacidosis
n. Kanda keton cisimciklerinin ...

ketogenesis
n. keton cisimciklerinin oluşm ...

ketogenic
n. Ketojen keton yapan. ...

ketolysis
n. Keton cisimciklerinin parça ...

ketolytic
a. 1. Ketoliz'le ilgili; 2. Ke ...

ketone
n. biochem. Organik bir madde, ...

ketonemia
n. Kanda keton cisimciklerinin ...

ketonic
a. 1. Keton'la ilgil, 2. Keton ...

ketonuria
n. İdrarla keton çıkarılması, ...

ketoplasia
n. Keton oluşumu. ...

ketoplastic
a. Keton cisimciklerinin oluşm ...

ketose
n. biochem. Keton grubunu ihti ...

ketosis
n. Vücutta kolon cisimlerinin ...

ketosteroids
n. l. Keto grubu ihtiva eden s ...

kibe
n. see: Chilblain. ...

kidney
n. Böbrek. ...

Killians's operation
n. Supra-orbital kısma dokunma ...

kilogram (me)
n. Bin gramlık ağırlık ölçüsü, ...

kiloliter, kilolitre
n. Bin litre. ...

kilometer, kilometre
n. Bin metre, kilometre. ...

kimmelstiel-wilson syndrome
n. Diabetiklerde görülen inter ...

kinaesthesia
n. Yapılan hareketin derecesin ...

kinaesthesis
n. Devinduyum. ...

kinase
n. biochem. Bir zimojen maddey ...

kinematics
n. Hareket bilimi, kinematik. ...

kinematograph
n. Hareket halindeki cisimleri ...

kinemia
n. Kalbin atım hacmi, kinemi. ...

kineplastic surgery
n. Bazı adale gruplarının izol ...

kineplasty
n. Plastik ampütasyon. ...

kinesalgia
n. Ka kasılmasından dolayı has ...

kinescope
n. Göz refraksiyonu ölçme alet ...

kinesia
n. Hareket hastalığı, kinezi. ...

kinesimeter
n. Hareketin derecesini ölçen ...

kinesio
See. kine. ...

kinesiology
n. Hareketlerin bilimsel incel ...

kinesioneurosis
n. Sinir hastalığından doğan h ...

kinesiotherapy
n. kasları harekete sevkederek ...

kinesis
n. Vücut hareketi. ...

kinesitherapy
n. Hareketlerle yapılan hastal ...

kinesodic
a. İstemli kasları harekete yö ...

kinesthesia
n. Kas faaliyetinden gelen his ...

kinesthetic
a. Kinesteziye ait. ...

Diğer Terimler : 12
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z