Bugün : 25 Kasım 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

M harfi ile başlayan tıp terimleri

M. D.
(Doktor of Medicine), Tıp dokt ...

macerate
v. Sert cismi su içinde bıraka ...

maceration
n. 1. Maserasoyn: Dokuları su ...

macerative
a.Maserasyon gösteren, maseras ...

machine
n. 1. Makina; 2. Mekanizma. ...

machonnement
n. Çenenin çiğneme hareketi. ...

macies
n. Cılızlık, zayıflık, hareket ...

mackenrodt's ligaments
n. Uterusun transvers servikal ...

macr(o)
pref. Büyük. ...

macrencephalia
n. Beyin büyümesi. ...

macrobacterium
n. Normale oranla iri hacım gö ...

macrobiosis
n. Uzun ömürlülük, mabrobiyoz. ...

macrobiota
n. Bir bölgeye ait gözle görül ...

macrobiote
n. Uzun ömürlü hayvan veya bit ...

macrobiotic
a. 1. Uzun süre yaşayan, uzun ...

macroblast
n. İri hacım gösteren çekirdek ...

macrobrachia
n. Kolların aşırı uzun ve iri ...

macrocardia
n. Kalbin anormal şekilde büyü ...

macrocardius
n. Fetus kalbinin aşırı büyükl ...

macrocephalic
a. 1. Makrosefali ile ilgili; ...

macrocephalous
a. Büyük kafalı, makrosefal. ...

macrocephalus
n. Anormal derecede iri başa s ...

macrocephaly, macrocephalia
n.Başın büyük olması, büyük ka ...

macrocheilia
n.Büyük dudaklılık, dudakların ...

macrocheiria
n.Büyük ellilik, ellerin aşırı ...

macrochilia
n. Dudakların anormal şekilde ...

macrochiria
n. Ellerin anormal derecede bü ...

macrocolon
n. Kolon'un normale oranla çok ...

macrocranium

macrocyst
n. Büyük hacım gösteren kist, ...

macrocyte
n. Çok büyük alyuvar. ...

macrocythemia
n. See: Macrocytosis. ...

macrocytic
a. İri hacım gösteren eritrosi ...

macrocytosis
n. Kanda büyük boy eritrositle ...

macrodactylia
n. El veya ayak parmaklarının ...

macrodactylism
n. El veya ayak parmaklarının ...

macrodactyly
a.&v.See: Macrodactylism. ...

macrodont
a. Büyük dişli. ...

macrodontia
n. Büyük dişlilik, dişlerin aş ...

macrodontism
n. Dişlerin anormal derecede b ...

macroerythroblast
n. See: Macroblast. ...

macrofauna
n. Belli bir bölgede yaşayan g ...

macroflora
n. Belli bir bölgede yetişen g ...

macrogamete
n. Büyük dişli gamet, makrogam ...

macrogametocyte
n. Makrogamet yapan hücre. ...

macrogastria
n. Midenin aşırı şekilde büyük ...

macrogenitosomia
n. Tüm vücudun cinsel organlar ...

macrogingivae
n. Dişetlerinin aşırı büyümesi ...

macroglia
n. See: Astrocyte. ...

macroglossia
n. Dilin büyümesi, makroglosi. ...

macrognathia
n. Altçenenin anormal büyüklüğ ...

macrography
n. İri harflerle yazı yazma, i ...

macrogyria
n. Beyin kıvrımlarının anormal ...

macroleukoblast
n. İri hacım gösteren lökosit ...

macrolymphocyte
n. Normale oranla daha büyük l ...

macromania
n. 1. Çevresindeki eşya ve kiş ...

macromastia
n. Memelerin aşırı büyüklüğü, ...

macromelia
n. El veya ayakların hipertrof ...

macromelus
n. Büyük kol ve bacaklara sahi ...

macromolecular
a. Büyük kol ve bacaklara sahi ...

macromonocyte
n. Dev monosit, makromonosit.a ...

macromyeloblast
n. İri hacım gösteren miyelobl ...

macronormocyte
n. Dev alyuvar, makronormosit. ...

macronucleus
n.Büyük vejetatif hücre nüvesi ...

macronychia
n. Anormal tırnak büyümesi, bü ...

macropenis
n. Penis'in normale oranal büy ...

macrophage
n. Büyük fagosit hücresi, makr ...

macropodoia
n. Büyük ayaklılık, ayakların ...

macroprosopia
n. Yüzün aşırı büyüklüğü, büyü ...

macroprosopus
n. İri yüze sahip kişi, iri yü ...

macropsia
n. Eşyaları büyük görme, makro ...

macrorrhinia
n. Büyük burunluluk, burnun aş ...

macroscelia
n. Bacakların aşırı büyüklüğü, ...

macroscopic
a. Mikroskop olmadan, gözle gö ...

macroscopy
n. Gözle yapılan muayene, mikr ...

macrosigmoid
n. Sigmoidin aşırı büyüklüğü. ...

macrosis
n. Aşırı büyüme, aşırı gelişme ...

macrosomatia
n. See:Macrosomia. ...

macrosomia
n. See: Gigantism. ...

macrostomia
n. Büyük ağızlılık, ağzın aşır ...

macrotia
n. Dış kulağın aşırı büyüklüğü ...

macrotome
n. Bir organ veya oluşumdan ka ...

macula
n. (pl. maculae). Leke, benek, ...

macular
a. Beneğe ait. ...

maculate
a. Benekli, lekeli. ...

maculation
n. 1. Deri veya herhangi bir o ...

macule
a. Yuvarlak elle hissedilemeye ...

maculocerebral
a. Retina üzerindeki sarı leke ...

maculopapular
n. Cilt üzerinde leke ve ele g ...

maculopapule
n. 1. Hem makül hem papül nite ...

maculous
a. 1. Benekli; 2. Beneksi. ...

mad
a. Deli. ...

madarosis
n. Kirpik veyakaş dökülmesi, k ...

madescent
a. Hafif nemli. ...

madness
n. Delilik. ...

madura foot
n. Hindistan'da ve tropik ülke ...

maduromycosis
n. Ayakta yerleşen bazı mantar ...

maggot
n. Sürfe, kurt, sinek kurdu, ...

magistral
n. Doktorun reçtesine göre yap ...

magma
n. Yumuşak macun halinde maden ...

magnesia
n. biochem. Magnezyum oksit, m ...

magnesian
a. biochem. Magnezyuma ait. ...

magnesic
a. biochem. Magnezyuma ait. ...

magnesium
n. biochem. Mg sembolü ile bil ...

magnet
n. Mıknatıs ...

magneto-electricity
n. Mıknatıs vasıtasıyle meydan ...

magnetotherapy
n. Mıknatıslı cereyanla yapıla ...

magnification
n. Büyültme (mikroskop). ...

magnum
a. Büyük veya geniş. ...

magnus
n. Büyük. ...

maidenhead
n. Kızlık zarı. See: Hymen. ...

maidenhood
n. Bakirelik, kızlık. ...

maidism
n. See: Pellagra. ...

maietics
n. See: obstetrics. ...

maieusiomania
n. Doğumu takiben çılgınlık ha ...

maieusiophobia
n. Doğum yapmaktan aşırı korkm ...

maieutics
n. Doğum bilgisi. See: Obstetr ...

maim
n. Sakat bırakmak, sakatlamak, ...

main
n. See: Hand. ...

major
a.1. Daha büyük (magnus'un süp ...

make
n. Elektrik devresinin kapanma ...

mal
n. Hastalık. ...

mala
n. (pl. malae). 1. Yanak; 2. E ...

malabsorption
n. Absorpsiyonn az veya arızal ...

malachite
n.biochem. Bileşiminde bakır m ...

malacia
n. Bir dokunun patolojik olara ...

malacoma
n. 1. Yumuşama. See: Malacia; ...

malacosarcosis
n. Kas doksu yumuşaklığı. ...

malacosis
n. See: Malacia. ...

malacosteon
n. Kemiklerin yumuşaması, oste ...

malacotic
a. Yumuşak. ...

malacotomy
n. Karın duvarı ameliyatı, mal ...

maladjusted
a. Çevreye uymakta güçlük göst ...

maladjustment
n. İntibak edemeyiş, uymayış, ...

malady
n. Hastalık, illet. ...

malaise
n. Kırıklık, keyifsizlik. ...

malalignment
n. Dişin yer değiştirmesi. ...

malar
a. Yanağa ait, malaris. ...

malaria
n. Malarya, sıtma. ...

malariacidal
a. Sıtma parazitlerini öldürüc ...

malarial
a. Sıtmalı. ...

malariologist
n. Malaryoloji mütehassısı. ...

malariology
n. Malarya bilgisi, malaryoloj ...

malariotherapy
n. Vücuda sıtma parazitleri en ...

malarious
n. Sıtma gösteren, sıtmalı has ...

malassimilation
n. Yemekleri hazımdan sonra vü ...

malathion
n. Tarımsa lalanda insektisid ...

malaxate
v. Yoğurmak, hamur haline geti ...

malaxation
n.Masaj (yapma). ...

maldevelopment
n. Kusurlu gelişim, gelişim an ...

maldigestion
n. Sindirim bozukluğu. ...

male
a.&n. Erkek. ...

malemission
n. Cinsel birleşim esnasında m ...

maleruption
n. Kusurlu diş çıkışı, dişin v ...

malformation
n. Kusurlu oluşum, sakatlık, o ...

malformed
a. Şekilbozukluğu gösteren, sa ...

malfunction
n. Herhangi bir organın yeters ...

malic
a. biochem. Elma veya üzüm gib ...

malignancy
n. Habaset. ...

malignant
a. Habis (tümör), öldürücü, va ...

malignity
n. See: Malignancy ...

malinger
v. Hasta takliti yapmak, yalan ...

malingerer
n. Yalandan kendini hasta göst ...

malingering
n. Hoş olmayan bir durumdan ka ...

malleal
a.Orta kulaktaki çekiç kemiği ...

malleation
n. El kaslarında seğirme ve sp ...

mallein
n. Ruam basilleri kültüründen ...

malleo-incudal
n. Malleus ile inkusa ait. ...

malleolar
a. Malleol'e ait, malleolaris. ...

malleolus
n. (pl. Malleoli). Bacakla aya ...

malleotomy
n. 1. Malleusu parçalara ayırm ...

malleus
n. Orta kulaktaki küçük kemikl ...

malnutrition
n. Gıdasızlık, heterotropi. ...

malocclusion
n. Çiğneme sırasında dişlerin ...

malodorous
a. Hoşa gitmeyen koku gösteren ...

malonylurea
n. Barbitürik asit. See: Barbi ...

malpighian
a. Dalak ve böbreklerdeki kuml ...

malposition
n. Yer değiştirme, mutat (norm ...

malpractice
n. Bir doktorun itinasızca vey ...

malpresentation
n. Doğumda fetusun yanlış duru ...

malrotation
n. Anormal veya patolojik dönm ...

malt
n. Çimlendirilmiş arpa tohumla ...

maltase
n. biochem. Maltozu glikoza çv ...

maltodextrin
n. biochem. Maltoza çevrilebil ...

maltose
n.biochem. Maltoz, malt şekeri ...

maltosuria
n.İdrarda maltoz bulunuşu,malt ...

malum
n. Hastalık. ...

malunion
n. Kırılmış kemik parçalarının ...

mamelon
n. Meme başı veya meme başı şe ...

mamelonated
a. Meme başı şeklinde çıkıntı ...

mamelonation
n. Bir organ veya oluşumun, üz ...

mamilia
n. See: Mammilla. ...

mamillar
a. Memeciğe ait. ...

mamillary
a. See: Mammillary. ...

mamm-
pref. Meme anlamına önek. ...

mamma
n. (pl. mammae).Meme (kadın me ...

mammal
a. Memeye ait, mammalis. ...

mammalgia
n. Meme ağrısı. ...

mammaplasty
n. Memeler üzerinde gerçekleşt ...

mammary
a. Memeye ait. ...

mammectomy
n. See: Mastectomy. ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z