Bugün : 25 Ekim 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

N harfi ile başlayan tıp terimleri

n(a) evoid n(a) evose, n(a) evous
a. Doğum lekeli. ...

n(a)evus
n. See: mole ...

nabothian pollicles
n. Servikal uterus bölgesinde ...

Naegele's Obliquity
n. Pelvize presante olan fetus ...

nail
n. tırnak. ...

nakuruitis
n. Bir çeşit kobalt azalması h ...

nalidiixc acid
n. İdrar yolu enfeksiyonlarını ...

nalorphine
n. İdrar yolu enfeksiyonlarını ...

nanism
n. see Dwarfishnessn. İdrar yo ...

nanocephalous
a. Çok küçük kafalı, kafası ço ...

nanocephaly
n. Küçük kafalılık. ...

nanocormia
n. See: nanosomia. ...

nanoid
a. 1. Cüce gibi, bodurca; 2. V ...

nanomelia
n. Kol ve bacakların anormal ş ...

nanomelus
n. Kol ve bacakları anormal şe ...

nanosomia
n. Cücelik, vücudun anormal kü ...

nanosomus
n. Boyca kısalık gösteren kişi ...

nanous
a. Cüce kalmış, bodur bırakılm ...

nanus
n. See: Dwarf. ...

nape
n. Ense. ...

Naphazoline hydrochrolide
n. biochem. Damarları büzücü b ...

naphthalen (e)
n. biochem. Kömür katrnı yağın ...

naphthol
n. biochem. See: Betanphthol ...

naphtolism
n. Naftol zehirlenmesi. ...

napkin
n. 1. Kadınların adet esnasınd ...

narceine
n. biochem. Afyondan çıkarılan ...

narcissism
n. Bir şahsın (kadın veya erke ...

narcissist
n. Kendi şahsına aşık insan (k ...

narcissistic
a. 1. Narsisizm'le ilgili; 2. ...

narco
pref. Hissizlik, duygusuzluk a ...

narco-analysis
n. Hafif anestezi altında hast ...

narcoanesthesia
n. Narkotik ilaçla oluşturulan ...

narcohypnia
n. Uyku sersemliği, uykudan uy ...

narcolepsy
n Önüne geçilemeyecek kadar şi ...

narcoleptic
a. 1. Narkolepsi ile ilgili; 2 ...

narcomania
n. Uyuşturucu madde iptilası, ...

narcose
n. 1. Narkoz: Az uyuşturucu; 2 ...

narcosis
n. Ameliyat yapmak için duyu, ...

narcosynthesis
n. Hafif anestezi altında, has ...

narcotherapy
n. Narkotik ilaç uygulanışını ...

narcotic
a. & n. 1. Uyuşturucu, uyutucu ...

narcotine
n. biochem. Afyondan çıkarılan ...

narcotism
n. Uyuşturucu ilaç iptilası, n ...

narcotize
v. Uyuşturmak veya uyutmak (il ...

nares
n. Burun delikleri. ...

naris
n. (pl. nares) Burun deliği. ...

nas
pref. Burun anlamına önek. ...

nascency
n. Doğuş, meydana geliş, başla ...

nascent
a. Vücude (meydana) gelmiş, te ...

nasicorn
a. Burnunda boynuzu veya boynu ...

nasiform
a. Buruna benzeyen, burun şekl ...

nasiform.
a. Burun şeklinde, burunsu. ...

nasihorn
n. burun boynuzu. ...

nasitis
n. Burun iltihabı. ...

naso
pref. Buruna ait. ...

naso-oesophageal
n. Buruna ve yemek borusuna ai ...

naso-oral
a. Burun ve ağızla ilgili. ...

nasocope
n. Burun boşluklarını muayened ...

nasofrontal
a. Burun ile alın bölgesine (k ...

nasogastric
n. Burnu ve mideyi ...

nasolabial
a. Burun ve dudaklara ilgilend ...

nasolacrimal
a. Burun ve gözyaşlarına ait. ...

nasologist
n. Burun mütehassısı (doktoru) ...

nasology
n. Burun anatomisi ve hastalık ...

nasopalatine
a. Burun-damak, burun ve damağ ...

nasopathy
n. Burun hastalığı, nazopati. ...

nasopharyngeal
a. Nazofarenkse ait. ...

nasopharyngitis
a. Nazofarenks iltihabı, nazof ...

nasopharyngoscope
n. Burundaki geçitlerin ve bur ...

nasopharynx
n. Farenksin yumuşak damak üst ...

nasorbital
a. Burun ve göz çukuruna ait. ...

nasoseptal
a. İki burun boşluğunu ayıran ...

nasoseptitis
n. Burun bölmesi iltihabı, naz ...

nasosinusitis
n. Burun ek sinüslerinin iltih ...

nasus
n. (pl. Nasi). Burun (Dışardan ...

natal
a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kab ...

natality
a. Bir yıl içinde bin kişiye d ...

nates
n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi ...

natimortality
n. Ölü doumların tüm doğumlara ...

native
a. Tabii yerinde, normaml yeri ...

natremia
n. Kanda sodyum bulunması, nat ...

natrium
n. biochem. See. Sodium. ...

natron
n. biochem. Tabii sodyum karbo ...

natural
a. 1. Tabii, normal. 2. Doğuşt ...

naturalist
n. Tabiat bilgisi alemi veya m ...

nature
n. Tabiat, natura. ...

naturopath
n. Natüropati üzerinde uzmanla ...

naturopathy
n. Fiziksel metotlarla tedavi ...

naupathia
n. Deniz tutması, nausea naval ...

nausea
n. 1. Mide buluntası; 2. Bulan ...

nauseant
a. & n. Mide bulantısı veren ( ...

nauseous
a. 1. Mide bulandıran; 2. Tiks ...

navel
n. Göbek, omfalon, umbilicus. ...

navicular
a. Kayık şeklinde, sandalsı, n ...

nearsighted
a. Uzaktan iyi görmeyen, miyop ...

nearsightedness
n. See. Myopia. ...

nebula
n. (pl. nebulae). Göz bebeğine ...

nebulizer
n. Bir sıvının çok ince partik ...

necator
n. Bir çeşit kancalı kurt. ...

necatoriasis
n. Necator cinsi parazitlerin ...

neck
n. Boyun, cervix. ...

necklace
n. Boynu gerdanlık şeklinde şe ...

necr (o)
pref. Ölüm. ...

necrectomy
n. Gangrenli (ölü) dokunun ame ...

necrobiosis
a. 1. Hücrelerin ve dokuların ...

necrobiotic
a. Nekrobiyoza ait. ...

necrocystosis
n. Hücrelerin çürüyüp ölmesi, ...

necrogenic
a. Ölülelrle temastan ileri ge ...

necrological
a. nekrolojiyea it. ...

necrology
n. ölülerin isim listesi ve fi ...

necromancy
n. Ölmüş kimselerin ruhunu çağ ...

necromania
n. Ölüm veya ölülere karşı duy ...

necroparasite
n. Ölü dokularda yaşayan organ ...

necrophagous
a. Ölü dokular üzerinde yaşaya ...

necrophilia, necrophilism
n. Ölülerden (cesetlerden) hoş ...

necrophobia
n. 1. Ölüm veya ölüden korkam ...

necropneumonia
n. Akciğer gangreni, nekropnöm ...

necrosadism
n. Ceseti tahrip etmekten cins ...

necroscopy
n. See: autopsy. ...

necroscopy.
n. See: necropsy. ...

necrose
v. Gangrenleşmek. ...

necrosin
a. biochem. İltihabı sıvılarda ...

necrosis
n. Bir organın çürüyüp ölmesi, ...

necrospermia
n. Spermatozoidlerin ölmesi, n ...

necrotic
a. 1. Nekroz'la ilgili; 2. Nek ...

necrotomy
n. 1. nekrotom; Kemiğin ameliy ...

needle
n. v. 1. İğne; 2. İğne ile del ...

needling
n. İğne ile delme, özellikem g ...

neformation
n. 1. Yeni doku oluşması, neof ...

negative
a. 1. Herhangi bir reaksiyon y ...

negativism
n. Akıl hastalıklarının her şe ...

nelaton's line
n. Spine iliaca anterior super ...

nem
n. 1. gr. sütün verdiği kalori ...

nemathelminthiasis
n. Herhangi bir yuvarlak soluc ...

nematoblast
n. See: Spermatoblast. ...

nematoda
n. Yuvarlak solucanların bir s ...

nematode
n. Nematoda sınıfı herhangi bi ...

nematodes
n. İki seksin karakterlerini t ...

nematodiasis
n. Nematoda sınıfı solucanları ...

nematodosis
n. See: Nematodiasis. ...

nematosis
n. See: Nematodiasis. ...

nematospermia
n. Spermatozoonların, normale ...

nembutal
n. Pentobarbital'in müstahzar ...

neo
pref. Yeni. ...

neo-synephrine hydrochloride
n. biochem. Damar büzücü bir m ...

neoarsphenamine
n. biochem. Frengi tedavisinde ...

neoarthrosis
n. Anormal eklem, kırık bölges ...

neoblastic
a. Yeni dokudan kaynak alan. ...

neocinchophen
n. biochem. Ağrı kesici ve ate ...

neocyte
n. İlkel lökosit, neosit. ...

neocytosis
n. Kanda neositlerin bulunması ...

neodymium
n. biochem. Nd sembolü ile bil ...

neogenesis
n. Yeni oluşan, neojenez. ...

neokinetic
a. İradi kas kontrolünü düzenl ...

neolallia
n. Yeni uydurulmuş kelimeleri ...

neolallism
n. See: Neolallia. ...

neologism
n. Düşüncelerle ilgili bozuklu ...

neomembrane
n. Sun'i (yalancı) zar. ...

neomycin
n. biochem. Streptomyces fradi ...

neon
n. biochem. Ne sembolü ile bil ...

neonatal
a. 1. Yenidoğana ait; 2. Hayat ...

neonate
a. n. 1. Yenidoğan; 2. Yenidoğ ...

neonatology
n. Yenidoğan bebek hastalıklar ...

neonatus
n. Yenidoğmuş bebek. See: Neon ...

neopathy
n. Yeni hastalık, neopati. ...

neophobia
n. Yeni şeylere karşı duyulan ...

neoplasia
n. Yeni doku oluşumu. ...

neoplasm
n. 1. Yeni tümör; 2. Yeni oluş ...

neoplastic
a. Neoplazmaya ait. ...

neoplasty
n. Dokulara uygulanan plastik ...

neopphilism
n. Yeni şeylere karşı duyulan ...

neosalvarsan
n. Frengi tedavisine yarayan a ...

neostigmine
n. biochem. Parasempatomimetik ...

neostomy
n. Ameliyatla organa açılan ye ...

nephalgia
n. Böbrek sancısı, nefralji. ...

nephelometer
n. Sıvı bulanıklığını ölçen al ...

nephelometry
n. Sıvı bulanıklığını ölçme (b ...

nephelopia
n. Bulanık görme. ...

nephralgia
n. Böbrek sancısı. ...

nephralgy
n. See: Nepralgia. ...

nephratonia
n. Böbreğin görev gücünün azal ...

nephrauxe
n. Böbrek büyümesi ...

nephrectasia
n. Böbrek pelvisinin genişleme ...

nephrectomy
n. Böbreğin ameliyatla çıkarıl ...

nephredema
n. 1. Böbreğin pelvis renalis' ...

nephrelcosis
n. Böbreğin ülserli hali. ...

nephremphraşis
n. Böbrek damarlarının tıkanma ...

nephric
Böbreğe ait. ...

nephrism
n. Böbrek hastalığından ileri ...

nephritic
a. n. 1. Nefrite ait; 2. Nefri ...

nephritis
n. Böbrek iltihabı, nefrit. ...

nephro
n. Pref. Böbreğe ait. ...

nephro-ureterectomy
n. Böbrek ve uretranın ameliya ...

nephroblastoma
n. Embriyonik doku ihtiva eden ...

nephrocalcinosis
n. Böbrek dokusunda çok sayıda ...

nephrocapsulectomy
n. Böbrek kapsülünün cerrahi y ...

nephrocardiac
a. Böbrek ve kalbe ait. ...

nephrocele
n. Böbrek fıtığı, nefrosel. ...

nephrocolic
a. n. 1. Böbrek ve kalın bağır ...

nephrocoloptosis
n. Böbrek ve kalın barsağın dü ...

nephrocystitis
n. Böbrek ve mesane iltihabı, ...

Diğer Terimler : 1234
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z