Bugün : 25 Ekim 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

O harfi ile başlayan tıp terimleri

oari-
pref. Yumurtalık (ovarium) anl ...

oarialgia
n. Yumurtalık ağrısı. ...

oaric
a. Yumurtalığa ait. ...

oaritis
n. Yumurtalık iltihabı. ...

oarium
n. See: Ovary. ...

oasis
n. (pl. oases). Hastalıklı bir ...

oath
n. Yemin ...

obcecation
n. Kısmi (yarım) körlük. ...

obdormition
n. Sinir basıncından dolayı me ...

obduction
n. See: autopsy. ...

obeliac
a. Obelyona ait. ...

obeliad
a. Obelyona doğru. ...

obelion
n. Sagital dikiş üzerindeki no ...

obese
a. Çok şişman. ...

obesity
n. Şişmanlık, obezite, adiposi ...

obesogenous
a. Şişmanlatıcı. ...

obex
n. Obeks. ...

obituary
n.&a. 1. Ölüm ilanı, bir kimse ...

obitus
n. Ölüm. ...

object
n. 1. Görülebilen veya dokunul ...

objective
a.&n. 1. Duyulur, hissedilir, ...

obligate
v. 1. Belli şekilde hareket et ...

obligatory
a. Zorunlu, mecburi. ...

oblique
a. Eğik, meyilli, mail. ...

obliquimeter
n. Pelvis giriminin eğiklik de ...

obliquity
n. Eğiklik, meyil. ...

obliteration
n. Vücuttaki boşlukların dolma ...

oblivious
a. 1. Unutkan; 2. Unutkanlık y ...

obliviscence
n. Unutkanlık. ...

oblongata
a. Boyu eninden fazla olan. ...

observerscope
n. İki kişinin bir noktayı ayn ...

obsession
n. Daimi endişe, fikri sabit, ...

obsessive
a. Zihni devamlı işgal eden. ...

obsidional
a. Mevzi savaşı sırasında vuku ...

obsolescence
n. Herhangi ruhi bir olayın so ...

obsolescent
a. Eskimeket olan, nadir kulla ...

obsolete
a. 1. Karışık, muğlak, belirsi ...

obstetric
a. Doğum bilgisi ile ilgili. ...

obstetrical
a. Çocuk doğumuna veya ebeliğe ...

obstetrician
n. Doğum uzmanı, ebe. ...

obstetrics
n. Doğum işlerinde uzmanlık, e ...

obstinacy
n. Bir hastalığın tedaviye ina ...

obstinate
a. Tedaviye inat eden. ...

obstipation
n. See: constipation. ...

obstruction
n. 1. Mani, engel; 2. Tıkama, ...

obstruent
a.&n. Yolları tıkayan (ilaç). ...

obtund
v. Keskinliğini gidermek, körl ...

obtundent
n. Teskin edici ilaç, müsekkin ...

obturation
n. 1. Tıkama; 2. Tıkanma. ...

obturator
n. Tıkaç. ...

obturatorius
n. Tıkalı delik siniri, obtura ...

obtuse
a. 1. Kör, hissiz; 2. Aptal, d ...

obtusion
n. Hissizleşme, (ses) duyarlığ ...

occipital
a. Artkafaya ait, kafanın arka ...

occipitalization
n. Oksipital kemikle ilk boyun ...

occipito-
pref. 1. Başın arka kısmı anla ...

occipito-anterior
n. Fetus başının arka kısmı, a ...

occipito-atloid
a. Artkafa ve atlas kemiğine a ...

occipito-axoid
a. Artkafa kemiği ve eksene at ...

occipitobasilar
a. Artkafa ve kafa(tası) kaide ...

occipitobregmatic
a. Artkafa ve bregmaya ait. ...

occipitocalcarine
n. Artkafa ve hippocampus mino ...

occipitocervical
a. Artkafa ve boyuna ait. ...

occipitofacial
a. Artkafa ve yüze ait. ...

occipitofrontal
a. Artkafa ve alına ait. ...

occipitomastoid
a. Artkafa kemiği ve mastoid ç ...

occipitomental
a. Artkafa ve çeneye ait. ...

occipitoparietal
a. Artkafa ve yan kafa kemikle ...

occipitoposterior
a. Fetus başının arka kısmı, a ...

occipitotemporal
a. Artkafa ve şakak kemiklerin ...

occipitothalamic
a. Artkafa lobu ve talamusa ai ...

occiput
n. Artkafa, oksiptu. ...

occlude
v. 1. Sıkıca kapatmak veya kap ...

occlusal
a. Oklüzyona ait. ...

occlusion
n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız ...

occlusive
a. Kapanma (oklüzyon) yı sağla ...

occlusocervical
a. Oklüzyon yüzeyi ve diş boyn ...

occult
a. Gizli, kapalı, okult. ...

occupation
n. Kişinin devamlı olarak meşg ...

occupational
a. Meslekle ilgili, mesleğe ba ...

occupational therapy
n. Ruhsal ve fiziksel hastalık ...

ocellus
n. 1. Bileşik gözün elementler ...

ocher, ochre
n. biochem. Çoğunlukla kırmızı ...

ochlesis
n. Kalabalık yerlerde bulunma ...

ochlophobia
n. Marazi topluluk korkusu, ok ...

ochrodermia
n. Cilt sarılığı, okrodermi. ...

ochrometer
n. Kapiller tansiyonu ölçme al ...

ochronosis
n. Vücutta çeşitli doku ve org ...

ochronotic
a. 1. Okronozis'le ilgili; 2. ...

ochsner-sherran treatment
n. Akut apandisitli hastalarda ...

octad
n. biochem. Sekiz kıymetli bir ...

octan
a. 1. Sekizinci veya yedinci g ...

octaploidy
n. Hücrenin türe has haploid k ...

octavus
n. Sekizinci kafa çifti. ...

octigravide
n. Sekizinci defa gebe kalan k ...

ocular
a. 1. Göze ait; 2. Ocularis, S ...

oculentum
n. Göz merhemi. ...

oculist
n. Göz uzmanı, (doktoru). ...

oculistics
n. Göz hastalıkları tedavisi. ...

oculo-
pref. gözle ilgili. ...

oculocardiac
a. Göz ve kalbe ait. ...

oculofacial
a. Göz ve yüze ait. ...

oculogenital
n. Göze ve genital bölgeye ait ...

oculogyration
n. Gözküresinin oynaması. ...

oculogyric
a. 1. İstemdışı göz hareketler ...

oculomotor
a. 1. Göz küresinin hareketler ...

oculomotorius
n. Göz oynatıcı sinir, okulomo ...

oculomycosis
n. Gözün mantarlı hastalığı. ...

oculonasal
a. Göz ve buruna ait. ...

oculopathy
n. Göz hastalığı. ...

oculopupillary
a. Gözbebeğine ait. ...

oculospinal
a. Göz ve omurliiğe ait. ...

oculozygomatic
a. Göz ve elmacık kemiğine ait ...

oculus
n. (pl. oculi). Göz. ...

odaxesmus
n. 1. Deride hissedilen, kaşın ...

odaxetic
a. Isırık veya kaşıntı hissi v ...

odogenesis
n. See: Neurocladism. ...

odont
a. Dişlek. ...

odont(o)-
pref. Dişle ilgili. ...

odontagra
n. Damla (gut) hastalığına bağ ...

odontalgia
n. Diş ağrısı, odontalji. ...

odontalgic
a. Diş ağrısına ait. ...

odontalysis
n. Diş muayenesi. ...

odontatrophia
n. Diş atrofisi veya dişlerin ...

odontectomy
n. Diş çekilmesi, odontektomi. ...

odonterism
n. Dişlerin çıtırdaması, odont ...

odontexesis
n. Dişlerin bakımı. ...

odonthemodia
n. Dişlerin çok hassas olması. ...

odontia
n. 1. Diş ağrısı; 2. Dişleri i ...

odontiasis
n. 1. Dişlerin etleri yarıp çı ...

odontiatria
n. Dişçilik, diş hekimliği (Se ...

odontic
a. See: Dental. ...

odontinoid
n. 1. Dişe benzeyen; 2. Diş tü ...

odontitis
n. Diş iltihabı, odontit. ...

odontoblast
n. Diş yuvası. ...

odontoblastoma
n. Diş yuvası tümörü. ...

odontobothrion
n. Diş yuvası. ...

odontobothritis
n. Diş yuvası iltihabı. ...

odontocele
n. Diş yuvası kisti, odontosel ...

odontoceramic
a. Porselen dişe ait. ...

odontoceramotechny
n. Porselen diş yapma sanatı. ...

odontochirurgic(al)
a. Diş ameliyatına ait. ...

odontocia
n. Diş yumuşaması, odontosi. ...

odontoclasis
n. Diş kırılması, odontoklazi. ...

odontoclast
n. Süt dişleri köklerinin erim ...

odontocnesis
n. Dişeti kaşıntısı. ...

odontodynia
n. See: Odontalgia. ...

odontogenesis
n. Dişlerin oluşması. ...

odontogenic
a. 1. Dişi oluşturan, dişleri ...

odontogeny
n. Diş gelişimi, odontojeni. ...

odontoglyph
n. Dişleri kazıyarak temizleme ...

odontograph
n. Diş minesi üzerindeki pürüz ...

odontography
n. Dişlerin tarifli, odontogra ...

odontohyperesthesia
n. Diş hassasiyeti. ...

odontoid
a. Diş şeklinde, dişsel, odont ...

odontolith
n. Diş taşı. ...

odontological
a. Diş hastalıklarına ait. ...

odontologist
n. Diş hastalıkları uzmanı, di ...

odontology
n. Dişlerin bilimsel incelenme ...

odontoloxia
n. Dişlerin intizamsızlığı, ça ...

odontolysis
n. Dişlerin eriyerek kaybolmas ...

odontoma
n. Diş sürme zamanında diş eti ...

odontomous
n. Diş sürme sebebiyle diş etl ...

odontonecrosis
n. Diş nekrozu, dişin tamamen ...

odontoneuralgia
n. 1. Nevraljik diş ağrısı; 2. ...

odontonomy
n. Diş terminolojisi, dişçilik ...

odontonosolgy
n. Diş hastalıklarından bahsed ...

odontoparallaxis
n. Diş intizamsızlığı. ...

odontopathy
n. Diş hastalığı, odontopati. ...

odontophobia
n. 1. Hayvan dişlerinden korkm ...

odontopisis
n. Diş gıcırdatma. ...

odontoplasty
n. See: Orthodontics. ...

odontoplerosis
n. Diş dolgusu yapma, diş çuku ...

odontopreiosteum
n. See: Periodontium. ...

odontoprisis
n. Dişlerin birbirine sürtünme ...

odontoptosis
n. 1. Dişlerin dökülmesi, odon ...

odontorrhagia
n. Diş çıkarıldıktan (çekildik ...

odontorthosis
n. Diş intizamsızlıklarının dü ...

odontoschism
n. Diş çatlaması. ...

odontoscope
n. Dişleri muayeneye yarayan a ...

odontoscopy
n. 1. Dişlerin odontoskop arac ...

odontoseisis
n. Diş seyrekliği. ...

odontosis
n. 1. Diş sürme; 2. See: Odont ...

odontosmegma
n. Dişleri temizlemede kullanı ...

odontosteophyte
n. Diş tümörü. ...

odontotechny
n. See: Dentistry. ...

odontotherapy
n. Diş tedavisi, odontoterapi. ...

odontotomy
n. Dişi kesme ameliyesi, odont ...

odontotoxia
n. Dişlerdeki intizamsızlık, o ...

odontotripsis
n. Dişlerin yıpranması, dişler ...

odontotrypy
n. Dişi delme, diş içinden cer ...

odor
n. Koku. ...

oedipus complex
n. Erkek çocuğun annesine karş ...

oesophagectasis
n. Normalden daha geniş durumd ...

oesophagectomy
n. Yemek borusunun bir bölümün ...

oesophagostomiasis
n. Oesophagostomum cinsi paraz ...

oesophagostomum
n. Çeşitli türleri hayvan bars ...

oesophagostomy
n. Yemek borusu ile boyun kökü ...

oesophagotomy
n. Yemek borusu üzerinde gerçe ...

oesophagus
n. See: Esophagus. ...

oestradiol
n. Bir tür oestrogen, amenore, ...

Diğer Terimler : 1234567
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z