Bugün : 26 Şubat 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

P harfi ile başlayan tıp terimleri

pterygomaxillary
a. Kanatsı çıkıntı ve damak ke ...

ptilosis
n. 1. Kipriklerin dökülmesi,ki ...

ptomaine
n. biochem. Çürümüş hayvani ve ...

ptomainemia
n. kanda ptomaine bulunuşu. ...

ptomainuria
n. İdrarda ptomaine bulunuşu. ...

ptomatopsy
n. Cesetin ölüm sebebini anlam ...

ptosis
n. Bir organın anatomik (norma ...

ptotic
a. 1. Ptoz'lailgili; 2. Ptoz g ...

ptyal
pref. Tükürük anlamına önek. ...

ptyalectasis
n. 1. Salyakanalı genişlemesi; ...

ptyalin
n. Tükrüğün nişastaları hazmed ...

ptyalism
n. Fazla tükrük ifrazı, salya ...

ptyalith
n. Tükrük taşı. ...

ptyalo
pr ...

ptyalogenic
a. Tükrükten oluşmuş, ptiyaloj ...

ptyalography
n. Radyo-opak madde enjeksiyon ...

ptyalolith
n. Tükrük taşı. ...

ptyaloreaction
n. Salyada apılan bir reaksiyo ...

ptysis
n. Tükürme. ...

ptysma
n. tükürük. ...

puberal
a. Erginliğe ait. ...

puberty
n. Erginlik, büluğ, rüşt, pübe ...

pubes
n. (pl. Of Pubis). Çatı kılı ( ...

pubescence
n. Erginlik çağına gelme, bülu ...

pubescent
a. Büluğa ermiş, pubesent. ...

pubic
a. Pübise veya o bölgeye ait, ...

pubiotomy
n. Çatı kemiği (pubis) ameliya ...

pubis
n. (pl. Pubes) 1. Dış üreme or ...

pubofemoral
a. Çatı kemiği (pubis) ve femu ...

puboprostatic
a. Çatı kemiği (pubis) ve pros ...

pubovesical
a. Çatı kemiği (pubis) ve mesa ...

pudendagra
n. Kadın dış cinsiyet organlar ...

pudendal
a. 1. Edepe ait; 2. Edep yerle ...

pudendum
n. (pl. Pudenda) Haya yerleri, ...

pudenz-hayer valve
n. Hydrocephalus ameliyatların ...

pudic
a. see: Pudendal ...

pudicity
n. İffet, hicap, ar, haya ...

puericulture
n. Çocuk bakımı sanatı. ...

puerile
a. Çocuğa veya çocukluk çağına ...

puerilism
n. Yetişkinde çocuksu ruhsal d ...

puerility
n. Çocukluk. ...

puerpera
n. Lohusalık devresindeki kadı ...

puerperal
a. Lohusalığa ait. ...

puerperalism
n. Doğumla ilgili hastalık hal ...

puerperant
n. Lohusa, lohusalık devresind ...

puerperium
n. 1. Lohusalık zamanı; 2. Doğ ...

puff
n. Akciğer oskültasyonunda işi ...

puffiness
a. Şişkinlik, doku veya organı ...

pulicicide
n. Pireleri yok eden faktör (i ...

pulicosis
n. Sinek ısırıkları sonucu cil ...

pulley
n. Döndürerek çekmeye yarayan ...

pullulation
n. Tomurcuklanma şeklinde geli ...

pulmo
n. Akciğer. ...

pulmo-aortic
a. Aort ve akciğerlere ait. ...

pulmodexter
n. Sağ akciğer. ...

pulmoflator
n. Akciğerlerin şişirilmesinde ...

pulmogastric
n. Akciğerle mideye ait, pulmo ...

pulmolith
n. Akciğerde oluşan taş, akciğ ...

pulmometer
n. Akciğer büyüklüğünü ölçme a ...

pulmometry
n. Akciğer büyüklüğünü ölçme. ...

pulmonary
a. 1. Akciğer veya akciğerlerl ...

pulmonic
a. n. 1. Zatürriyeye ait; 2. Z ...

pulmonitis
n. Akciğer iltihabı, pnömoni. ...

pulmonohepatic
a. Akciğer ve karaciğere ait. ...

pulmonoperitoneal
a. Akciğer ve peritona ait. ...

pulmotor
n. Akciğere hava verme cihazı, ...

pulp
n. Bir organın yumuşak kısmı, ...

pulpal
a. Pulpa ile ilgili. ...

pulpalgia
n. Diş özüağrısı. ...

pulpectomy
n. Diş özünün çıkarılması, pul ...

pulpefaction
n. Pulpa halinialma. ...

pulpiform
a. Pulpa'a benzeyen, pulpa'yı ...

pulpitis
n.Pulpa iltihabı. ...

pulpotomy
n. Diş çukuru ameliyatı, pulpo ...

pulpy
a. Yumuşak, etli, özlü. ...

pulsate
v. Ritmik atım göstermek, nabı ...

pulsatile
n. Nabız gibi atan. ...

pulsation
n. Nabız atışı. ...

pulsative
a. Ritmik atım gösteren, nabız ...

pulsatory
a. 1. Nabız atımıyla ilgili; 2 ...

pulse
n. Nabız, pulsus. ...

Pulseless' Disease
n. Aort kavsinden itibaren baş ...

pulsific
a. Nabız arttırıcı. ...

pulsimeter
n. Nabız kuvvetini ölçen, ciha ...

pulsion
n. 1. Herhangi bir yönde dışar ...

pulsometer
n. See: Pulsimeter. ...

pulsus
n. See: Pulse. ...

pultaceous
a. 1. Lapa şeklinde, lapası; 2 ...

pulverization
n. 1. Toz haline getirme, sert ...

pulverize
v. Toz halineg etirmek. ...

pulverizer
n. Toz haline getirici alet. ...

pulverulent
a. 1. Toz gibi, toza benzer, 2 ...

pulvinar
n. Thalamus'un arka ucu. ...

pulvis
n. L. toz. ...

pump
n. Sıvı çekmeğe mahsus alet, ç ...

punch
n. 1. Dokudan küçük yuvarlak p ...

punctate
a. Benekli, nokta nokta, lekel ...

punctiform
a. Nokta şeklinde, noktalı, be ...

punctum
n. (pl. puncta). Nokta See: Po ...

punctura
n. See: Puncture ...

puncture
n. Punctura; 1. Delme, ponksiy ...

pupil
n. Gözbeğei, pupilla (irisi ta ...

pupillary
a. Gözbebeğine ait, pupillaris ...

pupillometer
n. Gözbebeğinin çapını ölçmede ...

pupillometry
n. Pupillometre aracılığıyla g ...

pupillostatometer
n. Pupillalararası mesafeyi öl ...

pupillotonia
n. Gözbebeğinin anormal tonik ...

purgation
n. Müshil ile barsakların temi ...

purgative
a. & n. Müshil, amel verici (i ...

purge
n. & v. 1. Müshil ilaç; 2. İsh ...

purging
n. İshal ...

puriform
a. İrinsi, cerahata benzeyen. ...

purin(e)
n. biochem. Asit üriğin esas c ...

purinase
n. Pürin'i parçalayıcı enzim, ...

purine
n. Ürik asit başta olmak üzere ...

purinemia
n. Kanda pürin veya pürin cisi ...

purinometer
n. İdrardaki pürin veya pürin ...

puromycin
n. Hücrelerde protein oluşması ...

purpura
n. Deri ve muzokalardaki küçük ...

purpuric
a. 1. Purpura hastaığına ait, ...

purpurin
n. biochem. Boya kökünden meyd ...

purulence
n. Cerahat toplama, cerahatlan ...

purulent
a. 1. Cerahat oluşturan, cerah ...

puruloid
a. Cerahat şeklinde, cerahata ...

pus
n. Cerahat, irin. ...

pussy
a. 1. cerahatli, irinli; 2. Ce ...

pustulant
n. & a. 1. Sivilceler meydana ...

pustular
a. 1. Püstül veya püstüllerle ...

pustulate
v. & a. 1. Sivilceler meydana ...

pustulation
n. Sivilcelenme, sivilce, kaba ...

pustule
n. cerahatla dolu kabarcık, si ...

pustuliform
a. Püstül şeklinde, püstüle be ...

pustulosis
n. Püstüllü cilt hastalıı. ...

pustulous
a. püstüler gösteren, püstülle ...

putamen
n. Putamen (Nucleus lentiformi ...

putefaction
n. Açılma, meydana çıkma. ...

putrefaction
n. Çürüme. ...

putrefactive
a. 1. Çürüme veya kokuşma ile ...

putrefy
v. 1. Çürümek, kokuşmak, norma ...

putrescence
n. 1. Çürüklük, bozukluk; 2. G ...

putrescent
a. Çürümekte olan çürüyen. ...

putrescible
a. Çürüme ihtimaliolan, çürüye ...

putrid
a. Kokuşma sonuu meydana gelen ...

py (a) emia.
n. Cerahatin ve dolayısla mikr ...

pyarthrosis
n. Herhangi bir eklem boşluğun ...

pyarthrosis.
n. Eklem boşluğunda cerahat to ...

pyel(o)
pref. Böbrek pelvisi ...

pyelectasis
n. Piyelon (böbrek pelvisi) ge ...

pyelephlebitis
n. Kapı toplardamarı iltihabı. ...

pyelic
a. Böbrek pelvisi (pelvis rena ...

pyelitic
a. 1. Piyelit ile ilgili, 2. P ...

pyelitis
n. Piyelon iltihabı, piyelit. ...

pyelocaliectasis
n. Böbrek pelvisi ve kaliksler ...

pyelocystitis
n. Piyelon ve mesane iltihabı. ...

pyelogram
n. Piyelografi yoluyla alınan ...

pyelography
n. Kontrast madde vererek piye ...

pyelolithotomy
n. Piyelondan taş çıkarma amel ...

pyelometry
n. Piyelonu ölçme. ...

pyelon
n. Böbrek pevlisi, pyileon. ...

pyelonephritis
n. Piyelon ve böbreğin birlikt ...

pyelopathy
n. Piyelon hastalığı. ...

pyeloplasty
n. Piyelona uygulanan plastik ...

pyelostomy
n. Piyelonun drenajla ameliyat ...

pyelotomy
n. Piyelonu kesme ameliyesi. ...

pyemesis
n. Cerahat kusma. ...

pyemic
a. 1. Piyemi ile ilgili; 2. Pi ...

pyencephalus
n. Beyin apsesi. ...

pyesis
n. Cerahat oluşması, irin topl ...

pygal
a. İlyeye (kabaete) ait, pigal ...

pygalgia
n. İlye ağrısı, pigalji. ...

pygmalionism
n. Kişinin kendi yaptığı bir ş ...

pygodidymus
n. İkikalça ve iki pelvisli bi ...

pygopagus
n. Kaba etlerinden birbirine y ...

pyin
n. biochem. Cerahatte bulunan ...

pykn(o)
pref. Kalın, dolgun, toplu, sı ...

pyknemia
n. Kan koyulaşması, piknemi. ...

pyknic
a. Kısa ve kalın yapılı. ...

pykno
pref. Kalın, yoğun, koyu, sık ...

pyknocardia
n. Nabız atımlarının hızlanmas ...

pyknolepsy
n. Çocuklarda üstüste gelen ep ...

pyknometer
n. 1. Vücut kısımlarının kalın ...

pyknometry
n. Piknometre aracılığıyla sıv ...

pyknomorphic
a. Boy alan, istenilen şekilde ...

pyknomorphous
a. Hücrenin boyanan kısımların ...

pyknophrasia
n. Konuşma tutukluluğu, piknof ...

pyknosis
n. Ölü bir hücrede nüvenin büz ...

pyknotic
a. 1. Piknoz'la ilgili, 2. Pik ...

pylemphraxis
n. Kapı toplardamarın tıkanmas ...

pylephlebectasis
n. Kapı toplardamarın genişlem ...

pylephlebitis
n. Kapı toplardamarın iltihabı ...

pylethrombophlebitis
n. Kapı toplardamarın trombozu ...

pylethrombosis
n. Kapı toplardamarın trombozu ...

pylic
a. Vena porta ile ilgili. ...

pylon
n. Sun'i bacak. ...

pyloralgia
n. Pilorun ağrılı spazmı, pilo ...

pylorectomy
n. Piloru çıkarma ameliyesi, p ...

pyloric
a. Pilora ait pyloricus ...

pyloroduodenal
a. Pylor sfinkterine ve duoden ...

pyloroduodenitis
n. Pilor ve duodenum mukozasın ...

pylorogastrectomy
n. Pilor'un ameliyatla çıkarıl ...

pyloromyotomy
n. Pilor büzgen kasını kesme a ...

Diğer Terimler : 12345678910111213141516171819
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z