Bugün : 25 Kasım 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

S harfi ile başlayan tıp terimleri

sabin vaccine
n. Sabin aşısı, ağız yoluyla v ...

sabina
n. Özellikle Güney Avrupa meml ...

sabulosity
n. Kumluluk. ...

sabulous
a. Kumlu. ...

saburra
n. Hazımsızlıktan dolayı mided ...

saburral
a. 1. Saburaya ait; 2. Kumlu. ...

sac
n. Kese, torba, kese şeklinde ...

saccate
a. torba veya cep şeklinde. ...

saccharase
n. Sakaroz'u glükoz ve früktoz ...

saccharate
n. biochem. Sakarik asidin tuz ...

saccharated
a. Şekerli. ...

saccharephidrosis
Terle şeker çıkışı, terde şeke ...

saccharic
a. biochem. Sakarine ait. ...

saccharide
n. biochem. Karbonhidratlar ai ...

saccharides
n. Bir karbonhidrat grubu. ...

sacchariferous
a. Şeker ihtiva eden, şekerli ...

saccharification
n. Şeker haline çevrilme, şeke ...

saccharimeter
n. Şekerli eriyiğin yoğunluğun ...

saccharimetry
n. Eriyiktek şeker miktarının ...

saccharin
n. biochem. Taşkömürü katranın ...

saccharine
a.1. Şekerle ilgili; 2. Şeker ...

saccharocoria
n. Şekerden veya şekerli madde ...

saccharogalactorrhea
n. Süt salgısında aşırı miktar ...

saccharolytic
a. Şekeri parçalayabilen. ...

saccharometabolic
a. Şeker metabolizmasına ait. ...

saccharometabolism
n. Şeker metabolizması. ...

saccharometer
n. Bir eriyikte şeker miktarın ...

saccharomyces
n. Bir çeşit maya. ...

saccharomycosis
n. 1. Saccharomyces ihtiva ede ...

saccharorhea
n ...

saccharose
n. kamış veya pancardançıkarıl ...

saccharosuria
n. İdrarda sakaroz bulunması. ...

saccharum
n. biochem. Şeker. ...

saccharuria
n. İdrarda fazla miktarda şeke ...

sacciform
a. Kese şeklinde, kese biçim, ...

saccular
a. Keseciğe ait veya keseciğe ...

sacculated
a. kesecikli, kesecik ihtiva e ...

sacculation
n. Birçok küçük kesenin bir ar ...

saccule
n. 1. Kesecik, sakül; 2. İç ku ...

sacculus
n. (pl. Sacci). See: Sac. ...

sacrad
a. sakruma doğru. ...

sacral
a. Sakruma ait, sakral, sacral ...

sacralgia
n. Sakrum ağrısı. ...

sacralization
n. Beşinci bel omuru ile sağrı ...

sacrectomy
n. Sakrumun bir parçasının kes ...

sacro
pref. Sakruma ait. ...

sacro-anterior
n. doğum esnasında görülen bir ...

sacrococcygeal
n. Sakrum ve koksikse ait. ...

sacrococcyx
n. sakrum ve koksiks'e müştere ...

sacrocostal
a. 1. Sakruma ve kaburgaya ait ...

sacrocoxalgia
n. Sakrum-kalça kemiği eklemi ...

sacrocoxitis
n. Sakrum-kalça kemiği eklemi ...

sacrodynia
n. Sakrum bölgesinde ağrı, sak ...

sacroilitis
n. Sakrum-kalça kemiği eklemi ...

sacrolumbar
a. Sakrum ve bele ait. ...

sacroposterior
n. Doğum esnasında fetusun pre ...

sacropubic
a. Sakrum ve pubis kemiğine ai ...

sacrosiatic
a. Sakrum ve oturga kemiği (is ...

sacrospinal
a. Sakrum ve omurgaya ait. ...

sacrotomy
n. Sakrumun bir parçasının ame ...

sacrouterine
a. Sakrum ve uterus7a ait. ...

sacrovertebral
a. Sakrum ve omurlara ait. ...

sacrum
n. Sağrı kemiği kuyruksokumu k ...

saddle
n. Eyer'e benzeyen çökük kısım ...

saddlenose
n. Bir başka şahsa eziyet, acı ...

sadist
n. Başkasına işkence etmekten ...

sadistic
a. Zalimane, sadizme ait. ...

sadomasochistic
a. Sadizm ve mazohizmle vasıfl ...

saffron
n. Kendisinden koyu sarı bir b ...

safranine
n. kömür katranı boyası, sarfa ...

safranophil
a. Safranin'le kolayca boyanan ...

sage
n. "Salvia oficinalis" adlı bi ...

sagittal
a. Sajital, oksal sagittalis s ...

sago
n. Hint irmiği, palmiye ağacın ...

sal
n. biochem. Tuz. ...

salacity
n. Kuvvetli cinsel arzu, şehve ...

salammoniac
n. biochem. Nişadır tuzu, amon ...

salbutamol
n. İsoprenaline'den elde edile ...

salicin
n. biochem. Söğüt ve kavak ağa ...

salicylamide
n. Etkisi salisilatlara benzey ...

salicylanide
n. biochem. Mantarlara karşı k ...

salicylate
n. biochem. Salisilik asidin t ...

salicylated
a. biochem. Salisilik asitle y ...

salicylazosulphapyridine
n. Alındıktan sora, bağ dokusu ...

salicylic acid
n. Fungisid ve bakteriostatik ...

salicylide
n. biochem. Salisilik asit anh ...

salicylism
n. Salisilik aside bağlı zehir ...

salicylize
v. Herhangi bir madeni nyapısı ...

salifiable
a. biochem. Tuzlandırılabilir, ...

salify
v. biochem. Tuz haline koymak, ...

salimeter
n. Tuzlu eriyiklerin kuvvetini ...

saline
n. & a. 1. Birkaç çeşit maden ...

saliva
n. (pl. Salivae). Tükrük salya ...

salivant
a. Çok tükrük çıkartıcı. ...

salivary
a. Tükrüğe ait. ...

salivate
v. 1. Bol tükürük çıkarmak, tü ...

salivation
n. 1. Salya çıkarma, tükürme, ...

salivator
n. Tükürük salgılanmasını artı ...

salivatory
a. Tükürük salgılanmasını artı ...

salk vaccine
n. Ölü viruslardan yararlanıla ...

sallow
a. Pembe rengini kaybetmiş, so ...

sallowness
n. Derinin pembe rengini kaybe ...

salmonella
n. Bir bakeri türü, gram negat ...

salmonellosis
n. Salmonella cinsi bakteriler ...

salol
n. biochem. Fenol salisilat tu ...

salping(o)
pref. Boru, tüp, boru ile ilgi ...

salpingectomy
n. Fallop borusunu çıkarma ame ...

salpingemphraxis
n. 1. Fallop (dölyatağı) borus ...

salpingian
a. Fallop (dölyatağı) borusuna ...

salpingion
n. Kaya kemiği zirvesined alt ...

salpingitis
n. 1. Uterus borusu (tuba uter ...

salpingo-oophorectomy
n. Dölyatağı (Fallop) borusunu ...

salpingo-oophoritis
n. Dölyatağı (Fallop) borusu i ...

salpingo-oophorocele
n. Dölyatağı (Fallop) borusu i ...

salpingo-ovariotripsy
n. Dölyatağı (Fallop) borusu, ...

salpingocatheterism
n. Eustachi borusunu sondalama ...

salpingocele
n. Dölyatağı (Fallop) borusu f ...

salpingocyesis
n. Tuba gebeliği. ...

salpingogram
n. Uterus içine, tubalara yayı ...

salpingography
n. Salpenksin opak madde yardı ...

salpingolithiasis
n. Tuba uterina (Fallop tüpü) ...

salpingolysis
n. Tubalardaki yapışıklıkların ...

salpingooophoroperitonitis
n. Tuba uterina (Fallop tübü), ...

salpingopexy
n. Dölyatağı (Fallop) borusu t ...

salpingopharyngeal
a.Östaki borusu ve farenks'le ...

salpingoplasty
n. Dölyatağı (Fallop) borusunu ...

salpingorrhaphy
n. Tuba uterina (Fallop tübü)' ...

salpingoscope
n. Nazofarenks ve Eustachi bor ...

salpingoscopy
n. 1. Östaki borusunun salpeng ...

salpingostomy
n. Tubaların tıkanıklığını gid ...

salpingotomy
n. Dölyatağı (Fallop) borusu ...

salpinx
n. Salpenks: 1. Dölyatağı (Fal ...

salt
v.&n. biochem. Tuz katarak çök ...

saltation
n. Hoplama, sıçrama, zıplama. ...

saltatory
a. 1.İstemdışı görülensıçrama, ...

saltish
a. biochem. Tuzluca. ...

saltpetre, saltpeter
n. biochem. Güherçile, potasyu ...

salty
a. biochem. Tuzlu. ...

salubrious
a. Sıhhatli, sıhhate yarar, sı ...

saluresis
n. Vücutta toplanan sodyumun i ...

saluretic
a. İdrarla sodyum atılışını hı ...

salutary
a. Sıhhate yarar, sıhhi, fayda ...

salvarsan
n. Özellikle frengi ilacı olar ...

salvatella
n. Salvatel, (küçük parmak sır ...

salve
n. Merhem. ...

samarium
n. biochem. Sa veya Sm sembolü ...

sanative
a. Şifa verici, iyi eden. ...

sanatorium
n. Sanatoryum, şifa yurdu. ...

sanatory
a. Sıhhi, sıhhate yararlı. ...

sand
n. Kum. ...

sandfly
n. Tatarcık, tropik ülkelerde ...

sane
a. Aklı başında, akıllı, kafas ...

sanega root
n. Birleşik Amerika'nın doğusu ...

sanguicolous
a. Kanda yaşayan. ...

sanguifacient
a. Kan yapıcı, kant aşıyıcı. ...

sanguiferus
a. Kan taşıyan, kanı ileten. ...

sanguification
n. Kan meydana gelmesi, kan ol ...

sanguimotor
a. Kan deveranına ait. ...

sanguine
n. 1. Kanlı, kanı çok; 2. Kanı ...

sanguineous
a. Kanlı, kana ait, kanı çok, ...

sanguinolent
a. Kanlı. ...

sanguinopoietic
a. Kan yapıcı, kan yapan. ...

sanguinopurulent
a. Kan ve cerahat karışık. ...

sanguirenal
a. Kan ve böbreklere ait. ...

sanguis
n. Kan. ...

sanguivorous
a. Kan içen, kan içerek yaşaya ...

sangul-
pref. Kan, kanla ilgili. ...

sanies
n. Sulu kanlı ve pis kokulu ce ...

saniopurulent
a. Kanlı ve cerahatli. ...

sanioserous
a. Kanlı ve cerahatli. ...

sanious
a. 1. Kan ve cerahattan oluşmu ...

sanitarian
n. Sıhhiyeci. ...

sanitarium
n. (pl. sanitaria). Havadar ye ...

sanitary
a. Sıhhi. ...

sanitation
n. 1. Hıfzısıhha; 2. Sağlık te ...

sanitization
n. 1. Sağlığa yararlı hale get ...

sanitize
v. Sağlığa zarar vermeyecek ha ...

sanity
n. Akıllılık, sağlam fikirlili ...

santonica
n. Ak pelin ve çiçeklerinden y ...

santonin
n. Ak pelinden çıkarılan ve il ...

santonism
n. Aşırı santonin alımına bağl ...

sap
n. Hayat verici sıvı veya öz. ...

saphena
n. Safen siniri ve toplardamar ...

saphenal, saphenous
a. Safene ait. ...

saphenectomy
n. Vena saphena'nın ameliyatla ...

saphenous
a. 1. Vena saphena ile ilgili; ...

saphism
n. See: Lesbianism. ...

saphrophilous
a. Ölü madde yiyerek geçinen. ...

sapid
a. Lezzetli, çeşnili, leziz. ...

sapnoiform
a. Sabun görünümünde, sabuna b ...

sapo
n. Sabun. ...

saponaceous
a. Sabunlu, sabun şeklinde. ...

saponification
n. biochem. Bir yağ asidinin s ...

saponify
v. biochem. Bir katışığın asit ...

saponin
n. biochem. Saponin, suda çalk ...

sapr-
pref. Çürük, çürümüş, çürük ma ...

sapremia
n. 1. Kan zehirlenmesi; 2. Yar ...

sapremic
a. 1. Sapremi ile ilgili; 2. S ...

saprodontia
n. Diş çürümesi. ...

saprogen
n. Çürütücü mikro-organizma, s ...

saprogenic
a. 1. Çürütücü, çürüten; 2. Çü ...

Diğer Terimler : 123456789101112131415
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z