Bugün : 25 Kasım 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

T harfi ile başlayan tıp terimleri

T(a)eniacide
n. Şerit (tenya)leri yokeden i ...

t(a)eniafuge
n. Tenyaları düşürmeğe yarayan ...

t.r.i.c. agent
n. "Trachoma inclusion conjunc ...

tabacism
n. See: Tabacosis. ...

tabacosis
n. Tütün zehirlenmesi (genelli ...

tabardillo
n. Meksika'da görülen tifoya b ...

tabatiere anatomiue
n. El başparmağı ekstansiyon h ...

tabefaction
n. 1. Zayıflatma; 2. Zayıflama ...

tabes
n. 1. Müzmin hastalıklarda git ...

tabescent
a. Zayıflayan, eriyen. ...

tabetic
a. 1. Eritici, ileri derecede ...

tabetiform
a. Tabes şeklinde, tabes'e ben ...

tablature
n. Kafatası kemik tabakalarınd ...

table
n. Düz kemiksi yaprak veya tab ...

tablet
n. Yassı hap, tablet. ...

taboparalysis
n. Tabes dorsalis'in eşlik ett ...

taboparesis
n. Genel felçle müterafık tabe ...

tabophobia
n. Marazi tabes korkusu. ...

tabular
a. Masa şeklinde. ...

tacamahac, tacamahaca
n. biochem. Birkaç Kuzey Ameri ...

tache
n. Leke, taş. ...

tachetic
a. Lekeye ait, taşetik. ...

tachistoscope
n. Kelime körlüğünden hasta ol ...

tachogram
n. Takografi ile elde edilen g ...

tachography
n. Kan akımının sürat ve harek ...

tachometer
n. Kan akımı hızının ölçümünde ...

tachy
pref. 1. Süratli, çabuk, hızlı ...

tachycardia
n. Kalp atımının hızlanması, t ...

tachycardiac
a. 1. Taşikardi ile ilgili; 2. ...

tachylalia
n. Çabuk konuşma , konuşma çab ...

tachymeter
n. Hareket süratini ölçme alet ...

tachyphaga
n. Yeme çabukluğu, çabuk yeme, ...

tachyphasia
n. Konuşma çabukluğu. ...

tachyphrasia
n. Aşırı konuşma merakı, çok k ...

tachyphrenia
n. Marazi zihni faaliyet, taki ...

tachyphylaxis
n. Bir maddeden küçük miktarla ...

tachypnea
n. Çok hızlı solunum. ...

tachypragia
n. Faaliyet çabukluğu. ...

tachypsychia
n. Zihni ve ruhi melekelerde ç ...

tachysterol
n. biochem. Ergosterolün ışınl ...

tachysystole
n. Anormal şekilde hızlı sisto ...

tactile
a. Dokunuma ait, dokunsal, tac ...

tactometer
n. Dokunum hassasiyetini ölçme ...

tactus
n. Dokunum. ...

taedium vitae
n. İntihara meyledecek dereced ...

taenia
n. (pl. Teniae). 1. Şerit şekl ...

taeniophobia
n. Tenya cinsi barsak parasitl ...

tail
n. 1. Bazı hayvanların vücutla ...

taka diastase
n. biochem. Nişasta eriten bir ...

talalgia
n. Topukta hissedilen ağrı, to ...

talar
a. Talusa ait, talaris. ...

talc
n. biochem. Su ihtiva eden mag ...

talcosis
n. Pudra zerrelerinin devamlı ...

talcum
n. See: Talc. ...

talipes
n. Yumru ayak. ...

talipes calcaneovalgus
Ayağın yukarı veya dışa doğru ...

talipes calcaneovarus
Ayağın yukarı ve içe dönük old ...

talipes calcaneus
Ayağın yukarı dönük olduğu şek ...

talipes cavus
Ayağın uzunlamasına kemerinin ...

talipes equinovalgus
Ayağın aşağı ve dışa dönük old ...

talipomanus
n. Yumru el. ...

talk
n. Konuşma. ...

talocalcaneal
a. Talus ve kalkanyusa ait. ...

talocrural
a. Talus ve bacak kemiklerinea ...

talofibular
a. Talus ve fibula ile ilgili. ...

talonid
a. Alt azı dişin arka kısmı. ...

talotibial
a. Talus ve tibia ile ilgili. ...

talus
n. (pl. Tali). Topuk (aşık) ke ...

tambour
n. Hareketleri kaydeden bir ci ...

tampon
n. & v. 1. Gaz, pamuk v.s. ile ...

tamponade
n. 1. Tamponlama; 2. İç kanama ...

tamponage
n. Herhangi bir boşluğa yerleş ...

tanderil
n. Oxyhenbutazone'un müstahzar ...

tangle
n. Deniz yosunu. ...

tank
n. Sıvı deposu ...

tannate
n. biochem. Tanik asidin tuzu. ...

tannic acid
n. Mazıdan elde edilen kahvere ...

tannin
n. biochem. Tanik asit, tanen, ...

tantalum
n. biochem. Ta sembolü ile bil ...

tantrum
n. Aşırı öfke ile belirgin nöb ...

tap
v. Vücutta su toplanan yerden ...

tapeinocephalic
a. Kafası yassı olan, yassı ka ...

tapeinocephaly
n. Yassı kafalılık. ...

tapetum
n (pl. tapeta) 1. Zar tabakası ...

tapeworm
n. Barsak şeridi, aptes bozan ...

taphopbia
n. Marazi diri gömüme korkusu, ...

taphophilia
n. Mezarlıklara aşırı ilgi duy ...

tapiroid
a. Tapir burnuna benzer. ...

tapotement
n. Masajda yapılan bir vurma h ...

tapping
n. Aspirasyon. ...

tar
n. biochem. Katran. ...

tarantism
n. Tarantula adı verilen örümc ...

tarantula
n. Tarantizm'e sebep olan zehi ...

taraxacum
n. Hindiba kökü. ...

tardive
a. Yavaş gelişen, geç meydana ...

tare
n. 1. Bir şeyin tartısından in ...

target
n. Hedef. ...

tars(o)
pref. 1. gözkapağı kenarı; 2. ...

tarsadenitis
n. Gözkapağı iskeletini oluştu ...

tarsal
a. Ayak bileği (Tarsus) ne ait ...

tarsalgia
n. Tarsus ağrısı. ...

tarsalia
n. Ayak bileği (tarsus) kemikl ...

tarsalis
n. Tarsus kası, musculus tarsa ...

tarsectomy
n. 1. Tarsusun bir veya daha f ...

tarsectopia
n. Ayak bileğindeki kemiklerde ...

tarsitis
n. Gözkapağı kıkırdaksı parçan ...

tarsoclasia
n. Ayaktaki şekil bozukluğunu ...

tarsoclasis
n. Ayakbileğinin cerrahi kırıl ...

tarsomalacia
n. Tarsus kıkırdağının yumuşam ...

tarsomegaly
n. Topuk kemiğinin aşırı büyüm ...

tarsometatarsal
a. Tars ve metatars'a ait. ...

tarsophalangeal
a. Ayak bileği ve ayak parmak ...

tarsophyma
n. Tarsus tümörü. ...

tarsoplasty
n. Tarsus kıkırdağının plastik ...

tarsoptosis
n. Düztabanlık. ...

tarsorrhaphy
n. Tarsus kıkırdağının dikilme ...

tarsotibial
a. Ayak bileği kemikleri ve ti ...

tarsotomy
n. Tarsus kıkırdağı ameliyatı, ...

tarsus
n. Tars: 1. Ayakbileği; 2. Göz ...

tartar
n. 1. Dişlerin bağladığı kefek ...

tartrate
n. biochem. Tartar asidinin tu ...

tasikinesia
n. Marazi gezinme eğilimi. ...

taste
n. & v. 1. tat, tadım, gustus; ...

tasting
n. Tat alma, tatma. ...

taurine
n. biochem. Safradan çıkarılan ...

taurocholemia
n. Kanda torokolik asit bulunm ...

taurophobia
n. Boğalardan aşırı ürkme, boğ ...

tautomer
a. 1. Medulla spinalis'in aynı ...

tautomerism
n. Birbirine dönüşebilen iki i ...

taxis
n. 1. Yerinden oynamış veya çı ...

taxon
n. Sınıflandırmada müşterek öz ...

taxonomy
n. Tabii münasebetlerine göre ...

tay-sachs's disease
n. Yağ metabolizmasında mevcut ...

tbiio-
pref. Tibia anlamına önek. ...

tea
n. Çay. ...

tear
n .Gözyaşı. ...

tease
v. Mikroskopla muayene için li ...

teat
n. See: Nipple ...

technetium
n. biochem. Te sembolü ile bil ...

technician
n. İlim, fen veya sanat müteha ...

technique
n. Mekanik bir olayın veya cer ...

teclothiazide
n. Ağız yoluyla kullanılan bir ...

tecnocotonia
n. Bebek öldürme. ...

tectal
a. Çatı şekilndeki oluşumla il ...

tectiform
a. Çatı şeklinde, dam biçimind ...

tectocephalic
a. Çatı şeklinde uzun ve dar k ...

tectocephaly
n. Sagital sütürün erken kemik ...

tectology
n. Canlı vücudunun yapısını ve ...

tectonic
a. Plastik ameliyat (cerrahi)' ...

tectorial
a. Tavanlı, örtülü, ...

tectorium
n. (pl. Tectoria). Corti zarı. ...

tectum
n. Tavan şeklinde (tavansı) ol ...

tedious
a. Normal zamandan fazla uzamı ...

teeth
n. (pl.) Çiğneme işinde kullan ...

teethe
v. Diş çıkarmak. ...

teething
n. 1. Diş çıkarma (çocuk); 2. ...

tegmen
n. (pl. tegmina). Örtü, tavan, ...

tegmental
a. Tavana ait, tegmentalis. ...

tegmentum
n. (pl. Tegmenta). Beyin sapla ...

tegument
n. Zar, deri. ...

teichopsia
n. Gözler önünde zikzak şeklin ...

teinodynia
n. Kiriş (tendon) ağrısı. ...

tela
n. (pl. telae). Doku, tela. ...

telalgia
n. İntişar eden ağrı. ...

telangiectasia
n. Deride veya mukozalarda kır ...

telangiectasis
n. (pl. telangiectases). Kılca ...

telangiectoma
n. Genişlemiş kılcal damarlard ...

telangiitis
n. Kılcal damar iltihabı. ...

telangiosis
n. Kılcal damar hastalığı. ...

tele
pref. 1. Uzakta, uzak (mesafed ...

telecardiophone
n. Kalp seslerini hastadan uza ...

teleceptive
a. Teleseptor'a ait. ...

teleceptor
n. Uyarımalrı uzaktan alabilen ...

telecinesia
n. Bir cisme dokunmaksızın uza ...

telecurietherapy
n. Vücuttan uzak bir yerde kon ...

telediastolic
a. Diyastolün son safhasına ai ...

telefluoroscopy
n. Radyoskopi ile elde edilen ...

telegony
n. Bir babanın başka bir babad ...

telencephalon
n. Telenkefal, beyin yarımküre ...

teleneuron
n. İmpulsun söndüğü nöron. ...

teleology
n. 1. Tabiatta hakim olan maks ...

teleomitosis
n. Tamamlanmış mitoz. ...

teleorganic
a. Hayati, hayat için gerekli. ...

telepathist
n. 1. Uzak yerdeki bir olayı v ...

telepathy
n. Beş duyu işe karışmaksızın ...

teleradiography
n. Paralel röntgen ışınları il ...

teleradium
n. Radyasyon kaynağı olan rady ...

teletherapy
n. Teleradyum tedavisinde kast ...

tellurism
n. Topraktan çıkan gaz, buhar, ...

tellurium
n. Te sembolü le bilinen, atom ...

telo
pref. Son, sonunda. ...

teloblast
n. Bir germinatif şeridin ucun ...

telodendron
n. Bir aksonun ince nihai dall ...

telogen
n. Saç büyümesi siklusunda din ...

telognosis
n. Uzaktan teşhis koyma. ...

telolecithal
a. Bir kutbunda kesif besleyic ...

telolemma
n. Motor sinire ait nihai plak ...

telomere
n. Bir kromozomun ucu. ...

telophase
n. Mitozun son safhası. ...

telosynapsis
n. Meiosis esnasında homolog k ...

temper
n. 1. Halita, terkip, bileşim; ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z