Bugün : 25 Ekim 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

U harfi ile başlayan tıp terimleri

ula
n. Dişeti. ...

ulaganactesis
n. Dişeti kaşıntısı. ...

ulalgia
n. Dişeti ağrısı, ulalji. ...

ulcer
n. Ülser, yara, ulcus. ...

ulcerate
v. 1. Ülser, yapmak; 2. Ülserl ...

ulcerated
a. Ülser olmuş, ülserli. ...

ulceration
n. Ülserleşme, ülserason, ülse ...

ulcerative
a. Ülseri ilgilendiren veya bi ...

ulcerocancer
n. Ülseri takip eden mide kans ...

ulcerogenic
a. Ülser meydana getirme özell ...

ulcerous
a. Ülserli, ulcerosus. ...

ulcus
n. (pl. Ulcera). See: Ulcer. ...

ulcus cancrosum
Komşu dokuları tahrip özelliği ...

ulcus cruris
Bacakta gelişen ülser. ...

ulcus induratum
See: Hard Ulcer. ...

ulcus molle
Yumuşak şankır. See: Soft Chan ...

ulcus tropicum
See: Zambesi ulcer. ...

ulcus tuberculosum
Deride tüberküloza bağlı olara ...

ule
pref. 1. Nedbe anlamına önek, ...

ulectomy
n. 1. Dişeti dokusunu çıkarma ...

ulegryria
n. Çcuklukta veya fetal hayatt ...

ulemorrhagia
n. Dişeti kanaması. ...

ulerythema
n. Nedbe ve eritemle müterafık ...

uletic
a. Dişetlerine ait: ...

uletomy
n. Bağ örgüsü dokusu (nedbe) a ...

uliginous
a. Çamur gibi. ...

ulitis
n. Dişetlerinin iltihaplanması ...

ulna
n. (pl. Ulnae). Bilekten dirse ...

ulnad
adv. Ulna'ya doğru, ulna istik ...

ulnar
a. Ulna'ya ait, ulnaris. ...

ulnatrophy
n. Dişetlerinin büzülmesi, atr ...

ulnocarpal
a. Ulna ve bilekkemiği (corpus ...

ulnoradial
a. Ulna ve radyus'a ait. ...

ulo
pref. 1. Nedbe; 2. Dişeti. ...

ulocace
n. Dişetlerinin ülserli hali. ...

ulocarcinoma
n. Dişeti kanseri. ...

ulodermatitis
n. Lezyonların iyileşmesini ta ...

uloglossitis
n. Dişetleri ve dilin birlikte ...

uloid
a. 1. Nedbe şeklinde; 2. Cerah ...

uloncus
n. Dişeti şişmesi. ...

ulorrhagia
n. Dişeti kanaması. ...

ulorrhea
n. Dişeti kanaması. ...

ulosis
n. Nedbeleşme, sikatrizasyon. ...

ulotic
a. 1. Nedbeye ait; 2. Nedbeleş ...

ulotomy
n. Dişetini yarma ameliyatı, 2 ...

ulotrichous
a. Kısa sık kıvırcık saçlı. ...

ultex
n. Parçaları aynı zamanda imal ...

ultimate
a. Son nihayet, en uzak, ultim ...

ultimisternal
a. Hançersi (zifoid) kıkırdağa ...

ultra
pref. Öteye, ötede, dışında, f ...

ultrabrachycephalic
n. Sefalik endeksi 90'dan büyü ...

ultracentrifugation
n. Çok yüksek süratli santrifü ...

ultracentrifuge
n. Aşırı süratle dönme yeteneğ ...

ultrafiltration
n. Basınç altında süzme. ...

ultraligation
bir damarın başlangıç noktasın ...

ultramicrobe
n. Dikroskopla görülenmeyecek ...

ultramicropipet
n. Çok küçük hacimlerdeki sıvı ...

ultramicroscope
n. Mikroları boyamadan canlı o ...

ultramicroscopic
a. Mikroskopla görülemeyecek d ...

ultrasome
n. Mikroskopla görülemeyecek k ...

ultrasonic
a. İnsan kulağının duyamayacağ ...

ultrasonics
n. tümörün ses dalgalarını kon ...

ultrasonogram
n. Tümörün yerini ve sınırları ...

ultrasonograph
n. Ultra ses kulallanarak elde ...

ultrasonography
n. Bir tümörün yerini ve sınır ...

ultrasonometry
n. Ultra sesleri ölçme cihazı ...

ultrasound
n. Ultra ses (insan kulağının ...

ultrastructure
n. Bir maddeyi oluşturan en kü ...

ultraviolet
n. Ultraviyole, mor ötesi (dal ...

ultravirus
n. Filtreden geçen virüs. ...

ululate
v. 1. Ulumak, inlemek; 2. Fery ...

ululation
n. Histerik şahsın bağırması. ...

umbilectomy
n. Göbeği çıkarma ameliyatı, o ...

umbilical
a. Göbeğe ait, umbilicalis. ...

umbilicated
a. Göbekli. ...

umbilication
n. Göbek şeklinde çukur. ...

umbilicus
n. Göbek, omfalom. ...

umbo
n. (pl. Umbones). 1. Çıkıntı; ...

umbonate
a. Yumru (topuz) şeklinde, düğ ...

umbtdtform
a. Göbek şeklinde. ...

unbalance
n. Dengesizlik. ...

unborn
a. Henüz doğmamış, rahim içind ...

unciform
n. a. 1. Elbileği kemikleri ar ...

uncinaria
n. Nematoda sınıfı solucanları ...

uncinariasis
n. Barsaklarda kancalı kurt ha ...

uncinate, uncinal
a. Çengelli, ucu çengel gibi e ...

uncinatum
n. Çengel kemik, os unciformis ...

uncipressure
n. Kanamayı durdurmak için bir ...

uncombined
a. Diğer bir maddeye bağlanmam ...

unconjugated
a. See: Uncombined. ...

unconnected
a. Birbiriyle ilişkisiz, birbi ...

unconscious
a. 1. Bilinçsiz, hissisz, 2. F ...

unconscousness
n. Bilinçsizlik. ...

uncoossufied
a. Tek kemik halinde olmayan. ...

unction
n. 1. Merhem; 2. Merhem sürme. ...

unctuous
a. Yağlı. ...

uncus
n. Çengel, çengelsi organ. ...

underactive
a. Normalin altında çalışma gö ...

underactivity
n. Düşük çalışma, herhangi bir ...

undercooked
a. Pişmemiş, çiğ. ...

undercut
n. Bir dişe yapılacak dolguyu ...

underdevelopment
n. Gereken olgunluğa erişmemiş ...

underhorn
n. yan karıncığın alt boynuzu. ...

undernutrition
n. Beslenme yetersizliği. ...

underproductivitiy
n. Zihni tembellik. ...

understain
v. Mutattan daha hafif boyamak ...

undertoe
n. Ayak başparmağının diğerelr ...

underventilation
n. Akciğerlerdeki hava değişim ...

undescended
a. normal yerine inmemiş. ...

undiagnosed
a. Niteliği anlaşılmış, teşhis ...

undifferentiated
a. Farklılaşmış. ...

undifferentiation
n. Normal farklılaşma (gelişme ...

undigested
a. Sindirilmemiş, hazmedilmemi ...

undine
n .Gözbanyosu kadehi. ...

undinism
n. Su ve idrar yoluile cinsel ...

undulant
a. Dalgalı, titrek. ...

undulate
v. 1. Dalgalanmak; 2. Dalgalı ...

undulation
n. Dalgalanma, titreşim, vibra ...

undulutory
a. Dalgalanma gösteren, dalgal ...

unequal
a. Eşit olmayan, eşitsiz. ...

unerupted
a. Çıkmamış (Diş hakkında). ...

unexpected
a. Beklenmedik. ...

unfavorable
a. Uygun olmayan, uygunsuz. ...

unfertilized
a. Döllenmemiş. ...

unforesen
a. Umulmayan, beklenmedik. ...

unfruitful
a. Meyva vermeyen, meyvasız. ...

ungual
a. Tırnağa ait, tırnaklarla il ...

unguent
n. Merhem, unguentum. ...

unguentum
n. (pl. Unguenta). See: Unguen ...

unguiculate
a. Tırnaklı, tırnaksı, unguicu ...

unguiculus
n. tırnakçık. ...

unguinal
a. Tırnağa ait. ...

unguis
n. (pl. ungues) 1. tırnak; 2. ...

ungula
n. Ölü fetüsü çıkarmaya yaraya ...

unguligrade
a. Bir veya iki parmağı üzerin ...

unhealthy
a. Hastalıklı, mariz. ...

uni
pref. Bir tek, unus. ...

uni-ovular
a. Bir tek ovumu ilgilendiern. ...

uniarticular
a. Tek ekleme ait. ...

uniaxial
a. Tek eksenli. ...

unicellular
a. Tek hücreli. ...

unicentral
a. Tek merkezli. ...

uniceps
a. Tek başlı veya kaynaklı (ka ...

uniceptor
n. Bağışıklıkta kanda meydana ...

unicorn
a. Tek boynuza sahip, bir boyn ...

unicornous
a. Tek boynuzlu. ...

unidentified
a. Cinsi tesbit edilmemiş, nit ...

unidirectional
a. tek yönlü, tek yönde seyred ...

uniflagellate
a. Tek kamçılı. ...

unifocal
a. Tek mihrak (odak)'lı. ...

uniforate
a. tek delikli. ...

unigerminal
a. Tek jerme ait ...

uniglandular
a. Tek guddeli. ...

unigravida
n. İlk defa gebe kalan kadın ( ...

unilaminar
a. tek tabakalı. ...

unilateral
a. Tek taraflı. ...

unilobar
a. tek loplu. ...

unilocular
a. Bir bölmeli. ...

unimodal
a. tek şekilli. ...

unimolecular
a. Tek moleküllü. ...

unimpregnated
a.1. Döllenmemiş; doymamış. ...

uninephrectomized
a. Bir böbreği çıkartılmış ola ...

uninfiltrated
a. Süzülmemiş. ...

uninterrupted
a. Kesintisiz, fasılasız. ...

uninuclear, uninucleated
a. Tek nüveli. ...

uniocular
a. 1. Tek göze ait; 2. Tek göz ...

union
n. Unio: 1. Kemik kaynaşması; ...

unioval
a. Tek yumurtalı, tek yumurtad ...

unipara
n. Bir defa doğmu yapmış olan ...

uniparental
a. Ya anne ya da babaya ait. ...

uniparous
a. Bir doğum yapmış olan. ...

unipolar
a. Tek kutuplu, tek uzantılı. ...

unirritable
a. Uyarılamayan, hassas olmaya ...

unisexual
a. Tek cinsli, bir eşeyli. ...

unispetate
a. Tek bölmeli. ...

unit
n. 1. Birim, ünite; 2. Tek şey ...

unitary
a. Tek şey veya şahsa ait, tek ...

uniterminal
a. see: Monoterminal. ...

univalance
n. Tek değerlilik. ...

univalent
a. Bir değerlikli, tek değerli ...

univitelline
a. Tek yumurtalı, tek yumurtay ...

unna's paste
n. Bileşiminde glikojelatin ve ...

unnerving
n. Sinirleri çıkarma. ...

unofficial
a. Gayriresim, tasdiksiz, ruhs ...

unorientation
n. Yer ve zamanı hatırlayamama ...

unosiffied
a. Kemikleşmemiş. ...

unpigmented
a. Pigment ihtiva etmeyen, pig ...

unpleasant
a. Hoşa gitmeyen, nahoş. ...

unpolarized
a. Polarılmamış, kutuplaşmamış ...

unrest
n. Huzursuzluk, rahatsızlık. ...

unsaturated
a. İşba edilmemiş, doymamış. ...

unsex
v. Hadımlaştırmak, yumurtalık ...

unstable
a. biochem. Çabuk inhilal eden ...

unwell
a. Rahatsız, hasta. ...

upgrade
v. Terfietmek. ...

upper
a. Üstü, üstteki. ...

upsiloid
a. V veya U şeklined olan. ...

uptake
n. Bir doku veya organın belli ...

urachal
a. Uraka ait. ...

urachovesical
a. Urakve mesaneye ait. ...

urachus
n. Ufak, fetüste mesaneyi alla ...

Diğer Terimler : 123
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z