Bugün : 25 Ekim 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

V harfi ile başlayan tıp terimleri

vaccigenous
a. Aşı yapan. ...

vaccin
n. Aşı. ...

vaccina
n. Sağırlar arasında yaygın ol ...

vaccinable
a. Aşılanabilir. ...

vaccinal
a. 1. Aşıya veya aşılamağa ait ...

vaccinate
v. Aşılamak. ...

vaccination
n. 1. Aşılama, aşı; 2. Çiçek a ...

vaccinator
n. 1. Aşıcı; 2. Aşı aleti. ...

vaccine
n. Aşı maddesi, aşı, vaccinum. ...

vaccinella
n. Su çiçeği. ...

vaccines
n. pl. Ölü veya gücü azaltılmı ...

vaccinia
n. İneklerde çiçek hastalığı, ...

vaccinial
a. İneklerde görülen çiçek has ...

vaccinifer
n. Kendisinden aşı maddesi alı ...

vacciniform
a. İnek çiçek hastalığına benz ...

vacciniola
n. Çiçek aşısından sonra görül ...

vaccinizaiton
Mükerrer aşılama. ...

vaccinogen
n. Aşı maddesi yapan, vaksinoj ...

vaccinogenous
a. Aşı yapan. ...

vaccinophobia
n. Marazi aşı korkusu. ...

vaccinotherapy
n. Hastalıkların tedavisi için ...

vacoular
a. 1. Vaküole ait; 2. Vaküollü ...

vacuolated
a. 1. İçinde bir veya birkaç b ...

vacuolation
n. Boşluk oluşum. ...

vacuole
n. Hücre protoplazmasında bulu ...

vadum
n. Beyin yarıkları arasında gö ...

vagabondage
n. Serserilik. ...

vagal
a. Vagus sinirine ait. ...

vagectomy
n. Nervus vagus'un bir kısmını ...

vagin
pref. 1. Döl yolu, vagina anla ...

vagina
n. (pl. vaginae)1. Uterus ile ...

vaginal
a. 1. Vaginaya ait, vaginalis; ...

vaginalectomy
n. 1. Tunica vaginalis testis' ...

vaginalitis
n. Tunica vaginali testis ilti ...

vaginate
a. Kılıfı. ...

vaginicoline
a. Vaginada yaşayan (mikro-org ...

vaginismus
n. Anatomik ve ruhi hassasiyet ...

vaginitis
n. Vajenit. 1. Vagina iltihabı ...

vagino-abdominal
a. Vagina ve karına ait. ...

vaginocele
n. Vagina'da şişkinlik, vagina ...

vaginodynia
n. Vagina ağrısı. ...

vaginofixation
n. Vagina yolu ile yapılan ute ...

vaginogenic
a. Vagina'dan kaynaklanan, vaj ...

vaginograhy
n. Vagina radyografisi. ...

vaginogram
n. Vagina radyografisinden eld ...

vaginolabial
a. Vagina ve dudaklara ait. ...

vaginometer
n. Vaginayı ölçme aleti, vajon ...

vaginomycosis
n. Vaginanın mantarlı hastalığ ...

vaginopathy
n. Vagina hastalığı. ...

vaginoperineal
a. Vagina ve perineye ait. ...

vaginoperineorrrhaphy
n. Vagina ve perinenin dikilme ...

vaginoperineotomy
n. Vagina ve perine ameliyatı. ...

vaginoperitoneal
a. Vagina ve peirtona ait. ...

vaginopexy
n. Vagina düşüklüğü halinde va ...

vaginoplasty
n. Vaginanın plastik tamiri, v ...

vaginoscope
n. Vaginayı muayene aleti, vaj ...

vaginoscopy
n. Vagina muayenesi, vajenosko ...

vaginotome
n. Vaginayı kesme veya bölme a ...

vaginotomy
n. Vagina ameliyatı, kolpotomi ...

vaginovesical
a. Vagina ve vulva ile ilgili. ...

vagitus
n. Çocuk ağlaması. ...

vago
pref. Nervus vagus anlamına ön ...

vagolysis
n. Vagus sinirinin dallarını k ...

vagolytic
a. Vagusun tesirini yokeden. ...

vagomimetic
a. Vagusun tesirini kuvvetlend ...

vagosympathetic
a. Vagus ve sempatik sistemin ...

vagotomy
n. Vagus sinirinin enine kesil ...

vagotonia
n. Vagusun vücut fonksiyonları ...

vagotonic
a. 1. Vagotiney ait; 2. vagoto ...

vagotropic
a. Vagus sinirine tesir eden. ...

vagotropism
n. Vagus sinirine tesir etme. ...

vagrant
a. 1. Gezen, dolaşan, yayılan, ...

vagus
n. (pl. Vagi) 1. Onuncu kafa s ...

valence
n. Biochem. Hidrojen atomuna n ...

valency
n. 1. Kuvvet, kudret yeteneği; ...

valent
a. Birleşme değerine sahip, ba ...

valeranate
n. biochem. Valeryenik asit tu ...

valerian
n. Kediotu kökünden çıkarılan ...

valetudinarian
a. & n. 1. Sıhhatsiz, zayıf mi ...

valetudinarianism
n. 1. Hastalıklı olma; 2. Sıhh ...

valetudinary
a. 1. Hastalıklı; 2. Sıhhat me ...

valgus
a. Eğri, eğrilmiş, dışa dönük, ...

valine
n. biochem. 1856'da keşfedilen ...

vallate
a. Çanaksı, vallatus. ...

vallecula
n. (pl. valleculae). Çukurcuk ...

vallecular
a. Çukurcuğa ait, çukurcuklu. ...

valley
n. Çukurcuk. ...

vallum
n. 1. Küme, tümsek, tepecik, 2 ...

value
n. Kıymet, değer. ...

valval, valgar
a. Kapağa ait. ...

valvate
a. 1. Kapaklı; 2. Kapağa ait. ...

valve
n. Kapak (kalb) , valva. ...

valved
a. Kapaklı. ...

valveless
a. Kapaksız. ...

valviform
a. Kapak şeklinde, kapaksı. ...

valvoplasty
n. pl. Kapaklar, özellikle kal ...

valvotomy
n. Kalp kapağını kesme ameliya ...

valvula
n. (pl. valvulae) Kapacık, kap ...

valvular
a. Kalp kapaklarına ait veya b ...

valvule
n. Küçük kapak, kapakçık. ...

valvulitis
n. Kalp kapağı iltihabı, valvü ...

valvuloplasty
n. kalp kapağı cerrahisi, valv ...

valvulotome
n. Kalp kapağını kesme aleti, ...

valvulotomy
n. Kalp kapağı ameliyatı, valv ...

vampirism
n. Isırıp kan emmekten cinsel ...

vanadium
n. biochem. V sembolü ile bili ...

vanadiumism
n. Vanadyumla zehirlenme. ...

vancomycin
n. Stafilokok enfeksiyonlarınd ...

vaniin
n. Vanilia adı bitkiden elde e ...

vanilic acid diethylamide
n. Özellikle solunumun uyandır ...

vanilla
n. Tohumlarından vanilya elde ...

vanillism
n. Vanilya ile uğraşanlarda gö ...

vapo(u)r
(pl. vapores) Buhar. ...

vapocauterization
n. Buharla dağlama. ...

vapor
n. Buharlaşma sonucu gaz halin ...

vaporarium
n. Buharla tedavi için yapılan ...

vaporization
n. Buhar haline getirme veya g ...

vaporize
v. Buharlaşmak, buharlaştırmak ...

vaporizer
n. Buharlaştırıcı aygıt, vapor ...

vapotherapy
n. Buhar tedavisi. ...

variability
n. Değişme niteliği, değişkenl ...

variable
a. Cinsinden başka türlü. ...

variant
a. 1. Değişik, aynı cinsin diğ ...

variation
n. Cinsine benzemeyen insan ve ...

varic
pref. varis anlamına önek. ...

varicated
n. varisler gösteren, varisli. ...

varication
n. 1. Varis oluşumu; 2. Varisl ...

varicectomy
n. Varis'in ameliyatla çıkarıl ...

varicella
n. Suçiçği hastalığı. ...

varicelliform
a. Suçiçeğine benzeyen. ...

varicelloid
a. Suçiçeği hastalığına benzer ...

varices
n. pl. Genişlemiş varis halind ...

variciform
a. Varis şeklinde olan, varisl ...

varico
pref. Varis, varisle ilgili, d ...

varicoblepharon
n. Gözkapağında varisli şişme. ...

varicocele
n. Spermatik kordon venalarını ...

varicocelectomy
n. Varikoseli çıkaram ameliyat ...

varicography
n. Şişmiş (varisli) damarların ...

varicoid
a. Varise benzer, varis gibi. ...

varicomphalus
n. Göbeğin varisli şişmesi. ...

varicophlebitis
n. Varisli damarlarda meydana ...

varicose
a. Şişmiş, büyümüş, varisli (ö ...

varicosis
n. Kan damarlarının genişlemes ...

varicosity
n. 1. Varis; 2. Varislilik. ...

varicotomy
n. Varis ameliyatı. ...

varicula
n. Konjonktif varisi. ...

variety
n. 1. Çeşit; 2. Cins, nevi. ...

variola
n. Çiçek hastalığına ait. ...

variolate
a. & v. 1. Çiçkeli, çiçek hast ...

variolation
n. Çiçek aşısı yapma. ...

varioliform
a. Çiçek hastalığına benzer. ...

varioloid
n. Evvelce çiçek geçirmiş veya ...

variolous
a. Çiçek hastalığına ait, çiçe ...

variolovaccine
n. Çiçek hastalığı virüsü ile ...

varix
n. (pl.Varices). Damar genişle ...

varnish
n. Alkol, eter veya yağda erit ...

varolian
n. Varol köprüsü (pons varolii ...

varus
a. 1. Eğri, eğik, içe çarpık, ...

vas
n. (pl. Vasa). Damar, via. ...

vas(o)
pref. Kan damarı, damar, kanal ...

vasal
a. damara ait. ...

vasalgia
n. Damar ağrısı. ...

vasalium
n. Hakiki damar dokusu. ...

vascular
a. 1. Damar cinsinden, kan vey ...

vascularity
n. Damar damar olma, damarlılı ...

vascularization
n. Damarlanma, damarlaştırma. ...

vascularize
v. Damarlandırmak. ...

vasculature
n. Vücudun veya bir kısmının d ...

vasculitis
n. Damar iltihabı, vaskülit. ...

vasculo
perf. Kan damarları anlamına ö ...

vasculogenesis
n. Damar sistemi gelişimi, vas ...

vasculolymphatic
a. Kan ve lenf damarlarına ait ...

vasculomotor
a. Damar duvarlarının hareketi ...

vasculotoxic
n. Damarlar üzerine toksik etk ...

vasculum
n. (pl. Vascula). Damarcık. ...

vasectomy
n. Vas deferens'i çıkarma amel ...

vaseline
n. Vazelin. ...

vasi
pref. 1. Damar, damarla ilgili ...

vasifactive
a. Damar oluşumunu hızlandıran ...

vasiform
a. Damar şeklinde, damarsı. ...

vasitis
n. kas deferens iltihabı. ...

vaso-epididymostomy
n. Vas deferens ile epididim a ...

vaso-inhibitor
n. & a. Vazomotor sinirlerin t ...

vaso-orchidostomy
n. Epididim ile vas deferens'i ...

vasocongestion
n. Damarların aşırı kanla dolu ...

vasoconstrictor
a. & n. Kan damarlarını büzen ...

vasocontriction
n. Kan damarlarının büzülmesi, ...

vasocorona
n. Omurilikten etrafa yayılan ...

vasodentin
n. Kan damarlarına sahip olan ...

vasodepression
n. Kan basıncında düşme, kolla ...

vasodepressor
n. Kan basıncını düşüren. ...

vasodilatation
n. kan damarlarının genişeleme ...

vasodilation
n. Damar genişlemesi. ...

vasodilative
a. Damar(ları) genişleten. ...

vasodilator
a. & n. Kan damarlarını genişl ...

vasoformative
a. Damarlara ait veya damar ol ...

vasoganglion
n. Damar ağı. ...

vasography
n. Kan damarları radyografisi, ...

vasohypertonic
a. Kan damarları tonüsünün art ...

vasohypotonic
a. Kan damarları tonüsünün eks ...

vasoinert
a. kan damarlarını ne büzen ne ...

Diğer Terimler : 1234
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z