Bugün : 25 Kasım 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Z harfi ile başlayan tıp terimleri

z-plasty
n. Z şeklinde yapılan ve nedbe ...

zein
n. Mısırdan çıkan bir çeşit pr ...

zeismus
n. Çok fazla mısır yiyenlerde ...

zeoscope
n. Bir sıvının alkol derecesin ...

zero
n. Sıfır. ...

zinc
n. biochem. Çinko, tutya, Zn s ...

zincous
a. biochem. Çinkoya ait, çinko ...

zincum
n. See: Zinc. ...

zingiber
n. Zencefil. ...

zircon
n. biochem. Zirkonyum asidi. ...

zirconia
n. biochem. Zirkondan alınan b ...

zirconium
n. biochem. Zr işaretiyle bili ...

zo(o)-
pref. Hayvan, hayvani. ...

zoanthropy
n. Kendini hayvan zannetme. ...

zoetic
a. Hayata ait, hayati. ...

zoetrope
n. See: Stroboscope. ...

zollinger-ellison syndrome
n. Pank reasta, Langerhan adac ...

zona
n. (pl. zonae). 1. Ağrılı ateş ...

zonal
a. Mıntakaya ait, bölgesel,mın ...

zone
n. Bölge, kısım, kuşak, zona. ...

zonesthesia
n. Sıkışma hissi. ...

zonifugal
a. Bir bölgeden kaçan. ...

zoning
n. Küçük bir miktar serumda ku ...

zonipetal
a. Bir bölgeyeyönelen. ...

zonula
n. (pl. zonulae). Kuşakçık, mı ...

zonular
a. Mıntakacığa ait, zonularis. ...

zonule
n. Kuşakçık, bölgecik, zonula. ...

zonulolysis
n. Zonula ciliaris'in parçalan ...

zoobiology
n. Hayvan biyolojisi. ...

zoochemistry
n. Hayvan dokuları kimyası. ...

zoodemic
a. Hayvan derisi ile yapılmış. ...

zoodynamics
n. Hayvan fizyolojisi, zoodina ...

zoogenous
a. Hayvanlardan elde edilen, z ...

zooglea
n. Yapışkan bir ortamda buluna ...

zoogonous
a. See: Viviparous ...

zoograft
n. Hayvan vücudundan alınan do ...

zoography
n. Hayvanlar hakkında yazılan ...

zooid
a. Hayvan gibi, hayvana benzer ...

zoology
n. Hayvanat, zooloji. ...

zoonosis
n. Sonradan insanlara geçebile ...

zooparasite
n. Hayvan paraziti. ...

zoopathology
n. Alt sınıf hayvanların hasta ...

zoophagous
a. See:Carnivorous. ...

zoopharmacy
n. Veteriner eczacılık. ...

zoophilism
n. 1. Hayvanlara karşı duyulan ...

zoophobia
n. Hayvanlardan anormal şekild ...

zoophyte
n. Bitki şeklinde hayvan, zoof ...

zooplasty
n. Hayvan vücudundan alınan bi ...

zoopsia
n. Hayvan hayalleri görmekle m ...

zoopsychology
n. Hayvan psikolojisi. ...

zooscopy
n. 1. See: Zoopsia; 2. Hayvanl ...

zoosis
n. Hayvani maddelerden meydana ...

zoosmosis
n. Protoplazmanın kandan dokul ...

zoosperm
n. See: Spermatozoon. ...

zoospermia
n. Sperma sıvıda canlı spermat ...

zoospore
n. Kirpiklerle hareket eden sp ...

zoosterol
n. Hayvan kaynaklı sterol. ...

zootherapeutics
n. Hayvan hastalıklarının teda ...

zootomy
n. Hayvan anatomisi veya disse ...

zootoxin
n. biochem. Yılan, akrep ve ör ...

zoster
n.Uçuk. ...

zosteriform
a. Herpes zoster şeklinde. ...

zoxicide
n. Zehirleri yenen ilaç (madde ...

zyg(o)-
pref. Birleşmiş. ...

zygal
a. 1. Boyunduruk şeklinde; 2. ...

zygapophysis
n. Omurun eklem çıkıntısı. ...

zygion
n. Zigomatik kavsin en yan nok ...

zygocyte
n. See: Zygote. ...

zygodactyly
n. See: Syndactylia. ...

zygoma
n. (pl. zygomata). Elmacık (ya ...

zygomatic
a. Elmacık kemiğine ait,zygoma ...

zygomorphic, zygomorphous
a. Birbirine benzer yarımlara ...

zygomorphism
n. Birbirine benzer yarımlara ...

zygoneure
n. Diğer sinir hücrelerini bir ...

zygosity
n. Birleşme, döllenme. ...

zygote
n. İki gametin birleşmesinden ...

zym(o)-
pref. 1. Enzim; 2. Mayalanma, ...

zymase
n. biochem. Enzim. ...

zymic
a. enzimlere veya mayalanmaya ...

zymocyte
n. Maya yapan organizma, zimos ...

zymogen
n. biochem. İnaktif halde bulu ...

zymology
n. biochem. Fermantasyon bölgi ...

zymolysis
n. biochem.Enzimatik sindirim, ...

zymome
n. biochem. Bir enzim. ...

zymometer
n. Fermantasyon derecesini ölç ...

zymophore
n. Enzimin aktif kısmı, zimofo ...

zymophyte
n. Fermantasyon yapan mikrop, ...

zymoplastic
a. Maya yapan, mayalandıran, m ...

zymoprotein
n. biochem. Katalizar protein. ...

zymoscope
n. Mayalanma (fermantasyon) yı ...

zymose
n. See:invertin. ...

zymosis
n. 1. Mayalanma, fermantasyon; ...

zymosterol
n. biochem. Mantar ve küflerde ...

zymotic
a. zimoza ait. ...

zymurgy
n. Fermantasyon olayından fayd ...

zyomid
n. biochem. Çürüyen dokudan tü ...

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z