Bugün : 26 Şubat 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ultramicroscopic nedir?

ultramicroscopic : a. Mikroskopla görülemeyecek derecede ufak olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholalic : a. Sarfa ile ilgili, safraya ait.


condemn : v. İyi olmayacağına hüküm vermek (hasta, yara, vs.).


convalescent : n. & a. 1. Nekahat devresine ait; 2. Nekahat halindeki


endocrin (e) : a. 1. İç salgı; 2. Bir bezin salgısını doğrudan doğruya kana karıştırması.


entero : pref. Barsak, içorgan, bağır.


enterology : n. Barsakbilim, enteroloji.


ephelides : n. Çil, benek.


exocrine : n. Salgılarını özel bir kanal aracılığı ile boşaltan guddelere ait nitelik.


antenatal exercise : Gebelik esnasında, doğuma yardımcı olmak üzere karın kaslarını kasma ve gevşetme suretiyle çalıştırmayı amaçlayan egzersizler;


gastricism : n. Mide bozukluğu.


haptenic : a. Hapten'le ilgili.


hyperalgesia : n. See: Algesia.


leucocytolysis : n. Lökositlerin azalması.


metachromasia : n. Metokromazi.


misandry : n. İnsanlardan nefret etme, insan düşmanlığı.


myoatrophy : n. Kas atrofisi.


neural : a. Sinirlere ait, asabi, nevrosus.


ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.


paratonsillar : a. Bademciklerin yakınında, bademiklere komşu, bademciklere bitişik.


phlebophlebostomy : n. İki ven'in ağız ağıza getirilerek birbirine dikilmesi, fleboflebostomi.