Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

ultrasonogram nedir?

ultrasonogram : n. Tümörün yerini ve sınırlarını belirleme amacıyla farklı yoğunlukta dokulardan geçirilen yüksek frekanslı dalgaların çizdiği çizelge.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcipenia : n. Vücutta kalsiymu eksikliği, dokularda ve vücut sıvılarında kalsiyum seviyesinin ileri derecede düşük oluşu.


carcinosarcoma : n. Hem karsinom hem sarkom odakları gösteren tümör.


cementoblast : n. Diş sementi'nin yüzeyinde bulunan, sement tabakasının oluşması için gerekli hücrelerden her biri.


choledocholithotomy : n. Koledok kanalında bulunan bir taşın cerrahi olarak çıkarılması.


dartos : n. Dartos


dentiform : a. Dişşeklinde.


enterodynia : n. Barsak ağrısı, enterodini.


epitrochlear : n. Humerus iç kondili (epitrochlea) ile ilgili.


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


flora : n. Belli bir vücut kısmında bulunan mikroplar.


fly : n. İki kanatlı küçük böcek, sinek.


free : a. biochem. Serbest, terkipsiz.


gastroenterology : n. Mide barsak hastalıkları bilgisi, gastorenteroloji.


tentacle : n. Kamçı.


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


hyperpinealism : n. Kozalaksı bezlerin aşırı faaliyeti.


hypomnesia : n. Hafıza bozukluğu, hafıza zayıflığı.


irrigator : n. İrigatör.


ketamine hydrochloride : n. İntravenöz veya intramusküler olarak kullanılabilen anestezik madde.