Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

unconscious nedir?

unconscious : a. 1. Bilinçsiz, hissisz, 2. Freud nazariyelerine göre zihnin bilinç kısmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochostomy : n. Taş araştırıldıktan sonra koledok kanalına drenaj uygulanması.


erythrotoxin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan bir toksin.


fatality : n. 1. hastalığın öldürücü olma niteliği veya derecesi; 2. Ölüme götüren herhangi bir durum (hastalık vs.).


foment : n.&v. 1. Ilık yaş pansuman; 2.İlaç olarak sıcak su ile yıkamak, sıcak pansuman yapmak.


glandular : a. Beze (guddeye) ait, guddevi, glandularis.


hapten : n. See: haptene.


hyperthermia : n. Anormal yüksek ısı, hipertermi.


juxtangina : n. Yutak kaslarının iltihabı.


kinin : n. biochem. Hücre bölünmesini sağlayan herhangi bir madde.


lidocaine : n. Lokal anesteiz amacıyla kullanılan bir bileşik (Müstahzar adı Xylocaine).


mephenesin : n. biochem. Parkinsonizme kas gevşetici olarak kullanılan sentetik bir maded.


pale(o)- : pref. Eski zaman.


parovarian : a. 1. Ovaryum (yumurtalık)'un yakınında, ovaryum'un yanında bulunan; 2. Parovarium'la ilgili.


penetrance : n. 1. Işının nüfuz yeteneği; 2. etkililik.


photoptarmosis : n. Işık tesiriyle hapşırma.


plastid : n. Vücudun herhangi bir yapı taşı veya hücresi.


ptyal : pref. Tükürük anlamına önek.


pulsatory : a. 1. Nabız atımıyla ilgili; 2. Nabız şeklinde atan.


pyonephrolithiasis : n. Böbrekte taş ve cerahat bulunması.


rhinoscleroma : n. Burun skleromu (burun, dudak vs. şişme hastalığı).