Bugün : 19 Ocak 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

unconscious nedir?

unconscious : a. 1. Bilinçsiz, hissisz, 2. Freud nazariyelerine göre zihnin bilinç kısmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesteroluria : n. İdrarda kolesterol bulunması.


costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


crucial : a. Haç şeklinde, haçsı, cruciatus.


esthetic(al) : a. Bedii, estetik.


faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.


forehead : n. Alın.


teratoma : n. Embriyonun üç yaprağının birden iştirak ettiği fena yapılar, bileşik tümör, birden fazla jerminatif tabakadan kayaklanan tümör, teratom.


iodic : a. 1. İyot'la ilgili; 2. İyot'un sebep olduğu, iyot'a bağlı.


legume : n. Baklagillere ait herhangi bir bitkinin tanesi veya tanesinin de içinde bulunduğu kabuğu.


leguminivorous : a. Fasulye, bezelye, nohut, mercimek vb. baklagil sebzelerle beslenen, bu gıdalardan oluşan diyetle yaşayan.


macroscopy : n. Gözle yapılan muayene, mikroskopsuz muayene, makroskopi.


malariotherapy : n. Vücuda sıtma parazitleri enjekte ederek yükzsek ateş meydana getirme, merkezi sinir sistemi sifilizine bağlı olarak gelişen felçlerin tedavisinde uygulanmış eski bir tedavi yöntemi (Daha sonra antimalaryal ilaçlarla yüksek ateş düşürülür).


nebula : n. (pl. nebulae). Göz bebeğine arız olan duman, nebula.


nibbling : n. Az miktarda sık aralarla gıda alma, bu nitelikle belirgin beslenme şekli.


obesity : n. Şişmanlık, obezite, adipositas, obesitos.


pediatry : n. Çocuk hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı, pediatri.


pedicel : n. Sap.


peptolytic : a. Pepton'u parçalayıcı, pepton'u eritici.


phosphorhidrosis : n. Fosforesan ter ifrazı.


pyococcus : n. Cerahat yapan küresel bakteri, piyokok.