Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

underhorn nedir?

underhorn : n. yan karıncığın alt boynuzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioplasty : n. Cardia sfinkteri üzerinde yapılan plastik ameliyat.


cleft palate : n. Sağ ve sol damak bölümlerinin birleşmemesi nedeniyle meydana gelen konjenital damak yarığı.


fruit : n. Meyva.


inapetence : n. İştahsızlık.


ketogenesis : n. keton cisimciklerinin oluşması, ketogenez.


mastatrophia : n. Göğüs (meme) atrofisi, mastatrofi.


Meig's Syndrome : n. Hyidroperitoneum ve hydroothorax ile birlikteg örülen selim huylu solid ovarium tümörü.


melanidrosis : n. Siyahımsı renkte ter salgılanması.


metalline : a. biochem. a) Madeni. b) Maden tuzu ile dolu.


necroscopy. : n. See: necropsy.


osteochondral : a. Kemik ve kıkırdağa ait.


Paget's disease : n. Osteitis deformans.


saliva : n. (pl. Salivae). Tükrük salya.


senescence : n. Yaşın ilerlemesi ile beraber meydana gelen ruhsal ve fiziksel değişiklikler.


spitz-holter valve : n. Hydrocephalus vakalarında drenaj amacı ile kullanılan bir kapak.


stearic : a. biochem. Yağlı veya iç yağlı.


striocerebellar : a. Corpus striatum ve beyinciğe ait.


sulphathiazole : n. Güçlü, fakat hızla itrah olunan bir sülfonamid.


tarsalgia : n. Tarsus ağrısı.


theomania : n. Kendisini Allah zannetme, teomani.