Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

underhorn nedir?

underhorn : n. yan karıncığın alt boynuzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosum : a. Nasır gibi, nasırlı.


cannibalism : n. İnsan eti yeme, yamyamlık.


bromism : a. Brom zehirlenmesi, brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu meydana gelen kronik zehirlenme.


complicated : a. 1. Karmaşık yapı gösteren, çözümü güç, girift; 2. Üzerine diğer hastalık veya bozukluğun eklendiği (hastalık), diğer hastalık veya bozukluklarla bir arada bulunan (hastalık).


ectal : a. Dış, harici


embryulcus : n. rahimden ölü fetusu çıkarmaya yarayan kancalı bir alet.


fission : n. 1. Ortadan bölünme, ana hücrenin iki yeni hücre meydana getirmek üzere ortadan bölünmesi, bu şekilde kendisini gösteren eşeysiz üreme. (Protozoon'da görüldüğü gibi); 2. Bir elementin atom çekirdeğinin daha ufak zerrelere ayrılması;


teratogenesis : n. Ucube oluşumu, teratojenez, teratojeni.


gynander : n. Jinandrizm gösteren kişi.


homoeroticism : n. See: homoerotism.


ileectomy : n. İleumun ameliyatla çıkarılması, ilyektomi.


impairment : n. Bozulma, noksan, bozukluk.


isoleucin(e) : n. biochem. Esansiyel aminoasit.


javellization : n. Suyun Javelle eriyiği ile arındırılması.


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


omphalotribe : n. Göbek kordonunu ezme aleti.


polymicrobic : a. Çok sayıda mikroba ait olan.


psychrophobia : n. Marazi soğuk korkusu, psikrofobi


sophistication : n. Yemeğe veya ilaca hile katma.


spirophore : n. Sun'i solunum aleti, spirofor.