Bugün : 26 Şubat 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

unpolarized nedir?

unpolarized : a. Polarılmamış, kutuplaşmamış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butylaminobenzoate : n. Lokal anestezik bir madde.


cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


circuit : n. 1. Daire, çember; 2. İçinden elektrik akımı geçen devre, elektrik devresi.


dynamogenesis : n. Enerji meydanag elişi, güç oluşması.


electrophobia : n. Elektrikten korkma, elektrik akımı ile temasa geleceğinden aşırı ürkme.


encephalomeningopathy : n. Beyin ve meninkslerle ilgili hastalıklar.


enterolysis : n. Barsakların gerek kenid aralarında gerekse komşu oluşumlarla yaptığı bağışıklıkların ameliyatla ayrılması.


envelope : n. 1. Herhangi bir şeyi dıştan saran oluşum, zar örtü; 2. Sarmak, örtmek, etrafını çevirmek.


exogenous : a. Dıştan doğan, hariçten büyüyen.


fixing : n. Dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, organ veya oluşumun ilaçlı eriyiğe konulması.


guanine : n. Hücre çekirdeğinde nukleik asitlerin yapısınag iren organik bir bileşik.


hemisection : n. İkiye bölme.


hemolysin : n. Eritrositlerin parçalanmasına sebep olan madde.


homozygous : a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.


hydromphalus : n. Göbekte sulu tümör.


iliopsoas : a. İleum ve bel bölgesine ait olan, her iki kısmı da ilgilendire.


laminar, laminated : a. 1. Lama (laminarya) ait; 2. Lamlı; 3. Lamsı.


myosalpingitis : n. Fallop tübü kas tabakası (myosalpinx)'nın iltihabı, miyosalpenjit.


opotherapy : n. 1. Hayvan organlarından elde edilen ekstrelerle yapılan tedavi, opoterapi; 2. See: Organotherapy.


paper : n. 1. İnce tabaka haline getirilerek kurutulmuş selüloz hamuru, kağıt; 2. İlaçlı eriyik emdirilerek kurutulmuş veya üzerine illaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt; 3. Asit veya alkali reaksiyonu belirlemede kullanılan kağıt, test kağıtı.