Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

uvuloptosis nedir?

uvuloptosis : n. Damak düşüklüğü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiokinetic : a. Kalb çalışmasını etkileyen, kalbi etkisi altına alan.


centrifugal. : a. Merkezden uzaklaşan, merkezden çevreye doğru hareket gösteren, merkezkaç.


costotome : n. Kaburgayı kesmede kullanılan bistüri.


disorientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirememesi, çevreye uyma veya alışma yeteneğinin kaybı; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunmayışı, bu yeteneğin kaybı.


dromomania : n.Avare gezip dolaşma eğilimi, avare dolaşmağa karşı arzu.


dwarfism : n. Boyun ileri derecede kısa oluşu, kollar, bacaklar ve gövdenin normalin çok altında, kısa oluşu ile belirgin durum, cücelik, bodurluk.


elaboratory : n. Tenessül edecek hale koyan organ.


encephalopyosis : n. Beyin apsesi.


mia tooth : Köpek dişi


giardiasis : n. Giardia intestinalis adlı kamçılı mikroorganizmanın sebep olduğu hastalık.


hematospermatocele : n.İçinde kan bulunan spermatosel.


hydrosynthesis : n. Kimyasal reaksiyon sonucu su oluşması; hidrosentez.


morphogeny : n. See: Morphogenesis.


nematosis : n. See: Nematodiasis.


neuromalacia : n. Sinirlerin yumuşaması, nevromalasi.


osteology : n. Kemikbilim, iskeletin bilimsel incelenmesi veya tanımı osteoloji, osteologia.


papaveretum : n. Opium alkaloidlerinin bir bileşimi.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


proband : n. Jenetik bir hastalıkta, bu hastalıkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol açan kişi (herediter bir hastalık serisinde rastlanılan ilk hasta).


psychasthenia : n. Ruhi veya akli zafiyet, psikasteni.