Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vacuolated nedir?

vacuolated : a. 1. İçinde bir veya birkaç boşluk olan; 2. Vaküole ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephalic, brachycephalous : a. Kısa kafalı (Önden arkaya çapı kısa olan kafa), brakikefal.


celioscope : n. Karın duvarından sokularak karın boşluğu ve bu boşluktaki organları gözle muayenede kullanılan ucu ışıklı boru şeklinde alet, selyeskop.


chilly : a. Üşütücü, osğuk.


electroshock : n. Beyine uygulanan elektrik akımı ile yapılan şok, elektroşok.


epithelium : n. (pl. epithelia). Organları örten en dış tabaka, epitel(yum) mukozanın dış tabakası.


glossal : a. Dile ait, glosicus.


instinctive : a. 1. İçgüdü ile ilgili, içgüdüsel; 2. İçgüdü halinde kendisini hissettiren, dürtü şeklinde içten gelen.


karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).


magneto-electricity : n. Mıknatıs vasıtasıyle meydana getirilen elektrik.


melan(o) : pref. Siyah.


myolysis : n. Kas dokusu dejenerasyonu, miyoliz.


orchidocele : n. See: Orchiocele.


orthodiagraph : n. Ortodiyagrafi cihazı.


oulitis : n. See: Ulitis.


peroral : a. Ağız olu ile, peroral, per os.


plasmacytoma : n. Plazma hücrelerinden meydana gelmiş tümör.


psychometry : n. Ruh ölçümü, akli halleri ölçme usulü, psikometri.


psychotogenic : a. Psikoz meydana getirici, psikoz oluşturucu.


retrenchment : n. Nedbe dokusunun büzüşmesini temin amacıyla doku fazlalıklarının kesilip çıkarılması, estetik cerrahide uygulanan bu nitelikte belirgin yöntem.


secretomotory : a. Salgıyı uyaran.