Bugün : 23 Eylül 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vacuolated nedir?

vacuolated : a. 1. İçinde bir veya birkaç boşluk olan; 2. Vaküole ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalhaematoma : n. Kafatasının periostalt dokularında oluşan kan birikintisi.


diluted : a. Sulandırılmış, yoğunluğu azaltılmış.


exocrinology : n. Dış salgı bezleri tarafından salgılanan salgıları konu alan bilim dalı.


interbrain : n. See: Thalamencephalon.


ideation : n. Tasavvur veya kavrayış yeteneği.


migratory : a. Bir yerden diğer yere geçen, yer değiştirici, gezgin.


mournful : a. Kederli, elemli, yaslı.


notal : a. See: Dorsal.


onyxis : n. See: Acronyx.


osseous : a. Kemikli, osseus.


pentagaastrin : n. Pilor mukozası tarafından salgılanan gastrin'in sentetik şekli (Mide salgısını uyarmada tedavi amacıyla kullanılır).


phobic : a. 1. Aşırı korku (fobi) ile ilgili; 2. Aşırı korku (fobi)'nun sebep olduğu, aşırı korkuya bağlı.


pimeluria : n. İdrarda yağ damlacıklarının bulunuşu, idrarla yağ atılışı, pimelüri.


poultice : n.&v. 1. Yara lapası; 2. Yaraya veya cerahatli yere lapa vurmak.


pulmo-aortic : a. Aort ve akciğerlere ait.


pulpitis : n.Pulpa iltihabı.


rictus : n. Ağız açıklığı.


sacrodynia : n. Sakrum bölgesinde ağrı, sakrodini.


salicylide : n. biochem. Salisilik asit anhidridi.


secale : n. Çavdar.