Bugün : 07 Haziran 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

vadum nedir?

vadum : n. Beyin yarıkları arasında görülebilen kabarıklıklar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchogram, : n. Bronkografi ile elde edilen film.


buccogingival : a. Yanak ve dişeti ile ilgili.


cholangiostomy : n. Drenaj ile safra kanalını kesme ameliyesi.


corpulent : a. Aşırı şişman.


detoxification : n. biochem. Zehirini çıkarma.


fibroangioma : n. Lifli elementler ihtiva eden anjiyom.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


physiognomical : a. Fizyonomiye ait, fizyonomik.


subjugal : a. Elmacık kemiği altında bulunan.


heli(o) : pref. Güneş.


hydrocephaloid : a. Hidrosefaliye benzer.


innominate : a. Adsız, isimsiz.


nervus : n. (pl. Nervi); see: Nerve.


nummulation : n. Madeni para kümesine benzer örünüm oluşması (Eritrositlerin kümeleşmesinde görüldüğü gibi).


oligakisuria : n. Çok seyrek işeme.


osphretic : a. Koklama duyusuna ait.


pharmacognosy : n. See: Aceognosia.


phenmetrazine hydrochloride : n. İştah kesici.


phosphotransferase : n. Fosfat gruplarının diğer bir bileşiğe geçişini kolaylaştıran enzim, fosfotransferaz.


porous : a. 1.Üzerinde küçük delikler gösteren, delikli, gözenekli; 2. Gözenekli oluşu nedeniyle bir sıvıyı süzebilme veya geçirme niteliğit aşıyan, geçirgen.