Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

vaginate nedir?

vaginate : a. Kılıfı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catheterization : n. Bir kateterin uygulanması, çoğu zaman idrar kesesine kateter sevkedilmesi kateterizasyon.


cellulase : n. biochem. Selülozu selobiyoza çeviren bitkisel enzim.


chlorophenol : N. biochem. Klorin ve fenol bileşimi, klorofenol.


dextroduction : n. Gözün sağa doğru dönme hareketi.


ecdysis : n. 1. Epidermis tabakasının dökülmesi; 2. Yılan ve bazı böceklerde vücudu örten dış derinin soyulması, deri değiştirme.


electuary : n. toz haline getirilmiş etkili maddenin bal veya şurupla karıştırılmasından oluşan macun kıvamında ilaç.


endotheliolysin : n. biochem. Endotel hücrelerini erimesine sebep olan bir antikor.


entoderm : n. Embriyo'nun gelişimi esnasında, organ ve dokuları meydana getiren üç tabakadan içerdeki, gastrula'daki iç hücre tabakası,endoderm, entoderm.


exostosis : n. 1. Mukozayı hazırladıktan sonra çekiç ile kemiği tesviye; 2. Anormal kemik çıkıntıları, egzostos.


gliocytoma : n. Nevrogli hücrelerinden meydana gelen tümör.


gumma : Frengi çıbanı, gom.


micropipet : n. Küçük miktarda sıvılar için kullanılan pipet (0.1 den 1 m.a kadar).


monopolar : a. Tek kutuplu.


odont(o)- : pref. Dişle ilgili.


phlyctenia : n. Cerahatli ve lenfli kabarcık, flikteni.


postcommissure : n. Beynin arka birleşeği.


preinvasive : a. İstila öncesi (tümörler hk.).


rad : n. 1. Kök, radix; 2. Işınlama birimi (gram/doku olarak 100 erg absorpsiyonuna imkan veren radyasoyn).


serotype : n. Serumdaki antijeni vasıtasiyle bir bakterinin tayin ve tesbit edilmesi.


thoracoscope : n. Göğüs duvarında yapılan küçük birinsizyonla plevra boşluğuna sevkedilen ve plevra yüzeylerinin gözle kontrolunu sağlayan aygıt.