Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

vaginate nedir?

vaginate : a. Kılıfı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

braxy : n. Bulaşıcı ve öldürücü boyun hastalığı.


chemotherapy : n. Şimyoterapi: Vücutta bulunan bakterileri organizmaya zarar vermeden kimyasal maddelerle öldürme veya üremesine mani olma ve bu yolla hastalığı tedavi etme.


chlorhexidine : n. Birçok bakteri üzerinde etkili olan antiseptik.


cola : n. Kola.


dextrotorsion : n. Sağa doğru bükülme, ekseni etrafında sağa doğru dönme.


diphtheroids : n. Difteri basiline benzemekle beraber birçok bakımlardan ondan farklı, genellikle patojen olmayan basil grubu.


distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.


ependymocyte : n. Ependim hücresi, ependimosit.


fibrinogenopenia : n. Kanda fibrinojen miktarının azalması.


fluoride : n. Fluorine'nin bir elementi veya bir kök ile bileşimi, hidrofulorik asidin bir tuzu.


gemmate : a. Tomurcuklanan, tomurcuklar vasıtasiyle yeni filiz veren


hepatolienomegaly : n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.


hemachrome : n. Kanın boya maddesi, hemokrom.


homology : n. Benzeyiş.


melanogen : Melanin öncüsü renksiz madde, melanojen.


momentum : n. 1. Bir cismin hareket miktarı, moment; 2. Kitlenin sürat ile çarpımı.


nucleoplasm : n. Hücre çekirdeğinin asıl maddesi.


platina, platinum : n. biochem. Pt sembolü ile bilinen, atom no:78 ve atom ağırlığı: 195.09 olan kimyasal element, platin.


pupillometry : n. Pupillometre aracılığıyla gözbebeği çapının ölçülmesi.


rumination : n. 1. Geviş getirme rüminasyon; 2. Derin düşünme.