Bugün : 07 Haziran 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

vagolytic nedir?

vagolytic : a. Vagusun tesirini yokeden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


cardioinhibitory : a. Kalb çalışmasını yavaşlatan veya durduran.


cryptorchism : n. Testislerin torbalara kadar inemeyip yolda takılıp kalması, kriptorşidi.


denervate : n. Bir organ veya oluşuma ait siniri kesmek.


diamorphine : n. Eroin, bir morfin türevi.


edentulous : a. Dişsiz, dişi olmayan


ganglioma : n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.


gluteal : a. İlyeye ait.


interaction : n. Birbirine tesir etme, iki ayrı şeyin birbirini etkilemesi.


subgingival : a. Dişeti altında.


kinesiotherapy : n. kasları harekete sevkederek tedavi, hareket sistemini ilgilendiren bir hastalık veya bozukluğ düzeltme amacyla kişiye aktif ve pasif hareketler yaptırma, kinezyoterapi.


landmarks : n. bir organ üzerindeki tümsek, oluk çizgi vb. belirgin oluşumlar (Bu oluşumlar daha derindeki kısımları belirlemekte veya organ üzerinde ölçüm almakta önem kazanırlar).


melanoidin : n. bioühem. Albüminlerden elde edilen melanin.


pachyvaginitis : n. Vagina duvarlarının kalınlaşması ile belirli kronik vagina iltihabı, pakivajenit.


pharyngo-esophageal : a. Yutak ve özofagusa ait.


photo-ophthalmia : n. Kuvvetli ışık etkisiyle meydana gelen göz iltihabı, özellikle yoğun ışığın sebep olduğu konjunktiva iltihabı.


polymorphous : a. 1. Birkaç şekilde bulunan, çok şekilli; 2. Gelişiminin değişik devrelerinde farklı şekillerg österen.


renicardiac : a. Böbrekler ve kalble ilgili.


seminologist : n. Semenoloji mütehassısı, seminolog.n. 0.01 ile 0.02 gram ağırlığında olan maddelerin tahlili.


serology : n. Serum imalinden veya tesirlerinden bahseden ilim, serumbilim, seroloji.