Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vagomimetic nedir?

vagomimetic : a. Vagusun tesirini kuvvetlendiren veya ona benzer tesir yapan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorine : n. biochem. Cl işaretiyle bilinen atom no:1 ve atom ağırlığı:35.457 olan kimyasal element, klor.


clohinesterase : n. Biochem. Asetil kolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolinesteraz.


chymorrhea : n. Barsak yoluyla dışkıya karışmış olarak kimüs çıkışı.


distribution : n. Dağılma, dağılış, dağılım (Sinir veya damarların vücutta dağılımı veya bir hastalık lezyonunun belli organ veya dokularda dağılımı gibi).


electromuscular : a. Kaslar üzerinde elektrik etkisine ait.


fibromuscular : n. Bağ ve adale dokusuna ait olan, her iki dokuyu da ilgilendiren.


hydrogenate : v. biochem. Hidrojenle birleştirmek.


hyperchloremia : n. Kada klorid fazlalığı.


hypometria : n. Faaliyet yeteneğinin azalması, hipometri.


muscarine : n. "Amanita muscaria" adlı mantardan elde edilen asetilkolin etkisine benzer etkilere sahip zehirli bir madde, muskarin.


omentoplasty : n. Omentum aşısının kulanılışı, omentoplasti.


oxysalt : n. biochem.Oksasit tuzu.


paradox : n. Zıt olma hali, zıddiyet.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


petit mal : n. Epilepsinin hafif şekli, pötimal.


ptomainemia : n. kanda ptomaine bulunuşu.


pyelonephritis : n. Piyelon ve böbreğin birlikte iltihabı, piyelonefrit.


pylorogastrectomy : n. Pilor'un ameliyatla çıkarılması, pilorogastrektomi.


sarapus : n. Düztabanlık gösteren kimse, düztaban.


somatogenic : a. Vücuttan kaynaklanan,vücudda bulunan, somatojenik.