Bugün : 07 Haziran 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

vancomycin nedir?

vancomycin : n. Stafilokok enfeksiyonlarında kullanılan bir antibiyotik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhea : n. 1. Bol mukus gelişi, aşırı mukus salgılanması; 2. Bol müköz akıntı ile seyreden gonore; 3. Bol akıntı ile seyreden konjunktiva iltihabı, pürülan konjunktivit.


coleotomy : n. Vaginayı kesme ameliyesi.


drowsiness : n. Uyuşukluk, bilinç uyuşukluğu ile beraber seyreden uykulu hal, sersemlik hali.


ectopterygoid : n. Pterigoid dış kası.


exeresis : n. Bir sinir, damar, veya diğer bir kısım veya organın çıkarılması.


febrifugal : n. Yükselmiş vücut ısısını düşüren, ateş düşürücü.


flavedo : n. Sarılık (deri v.s.).


fundusectomy : n. Mide fundusunun ameliyatla çıkarılması.


furrow : n. 1. Karık; 2. Karışık; 3. Oluk.


teratoma : n. Embriyonun üç yaprağının birden iştirak ettiği fena yapılar, bileşik tümör, birden fazla jerminatif tabakadan kayaklanan tümör, teratom.


hematoporphyrin : n. biochem. Hemoglobin ayrışmasından meydana gelen, demirsiz bir hem türevi.


lithuresis : n. Kum işeme.


mnemasthenia : n. Hatırlama yeteneğinin azalması, hafıza zayıflığı.


mononucleosis : n. Öpüşme hastalığı (gudde iltihaplanmasına ait olup, ağızdan öpüşme sırasında geçen bir virüsün sebep olduğu ve umumiyetle gençler araında görülen bir hastalık); 2. Kanda tek nüveli lökosit fazlalığı.


multinodualr : a. Çok nodüllü.


oromaxillary : a. Ağız ve üst çene bölgesine ait.


peridesmium : n. Bir bağı saran zar, bağ zarı.


perinephritic : a. 1. See: Perinephric; 2. Perinefrite ait veya ondan ileri gelen.


peritonsillitis : n. Bademciği saran dokuların iltihabı


peroneotibial : a. Fibula ve tibia ile ilgili.