Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

varicoblepharon nedir?

varicoblepharon : n. Gözkapağında varisli şişme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cinefluorography : n. Floroskop ekranı üzerine akseden görüntülerin, sinema şeridi gibi seri halinde fotoğraflarının alınması.


creature : n. Yaratık (hayvan veya insan), mahluk.


duodenojejunal : n. Duodenum ile jejunumu ilgilendiren, bu organlarla ilgili olan.


eczema : n. Ekzema, deride kaşıntı şişme, kızarma, vezikül oluşu gibi belirtilerle görülen akut ve kronik hastalık (ya şveya kuru olabilir).


endocardial : a. Endokarda veya kalbin iç kısmına ait.


enterorhagia : n. Barsak kanaması, entroraji.


epicritic : n. Isı, dokunma gibi hassas duyuları nitelendirmek için kullanılan bir deyim.


excerebration : n. Beynin çıkarılması.


filling : n. Diş dolgusu, dolgu.


formilase : n. biochem. Asetik asidi formik aside çevirenbir enzim, formilar.


granulosis : n. Granül oluşumu, granüloz.


haploidy : n. Hücrenin homolog kromozom dizisini oluşturan çift kromozomlardan sadece bir teklerini taşıması hali, hücrenin türe has kromozom sayısının yarısına sahi polması hali (Cinsiyet hücrelerinde olduğu gibi).


lipolytic : a. 1. Yağın erimesi ile ilgili; 2. Yağ eritici, yağı parçalayıcı.


make : n. Elektrik devresinin kapanması.


nematode : n. Nematoda sınıfı herhangi bir solucan.


neologism : n. Düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim.


panplegia : n. Her iki kol ve bacağı tutan felç.


pleurosommia : a. Kol gelişiminde bir taraf barsak oluşumnda anormallik arzeden gelişme kusuru.


poisonous : a. Zehirli, toksik.


pyesis : n. Cerahat oluşması, irin toplanması.