Bugün : 07 Haziran 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

varicophlebitis nedir?

varicophlebitis : n. Varisli damarlarda meydana gelen iltihap.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


bloodletting : n. Damardan kan alma, akn çekme, kan çıkarma.


cholecystic : a. Safra kesesine ait, kolesistik.


dermatrophia : n. Deri atrofisi.


dynamopathic : a. Fonksiyonel.


erythrocyto-opsonin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan opsonin.


ether : n. biochem. Lokman ruhu, eter.


fibrous : a. Lifli, fibröz.


gallsickness : n. Safra yetmezliği.


genetous : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


homokeratoplasty : n. Aynı türe mensup hayvandan alınan kornea grefinin havyanın hasta korneasına yerleştirilmesi, diğer bir kimse korneasından alınan gref'in hasta insan korneasına uygulanması, homokeratoplasti.


hyperporosis : n. Kırığı takiben kırık uçlar arasında kaynaşmayı kolaylaştırmak üzere bol miktarda yeni kemik dokusu (callus) oluşması, hiperporoz.


hyperpotasemia : n. Kan potasyum seviyesinin yükselmesi


leukocidin : n. Lökositleri yokeden madde, lökosidin.


luciferin : n. biochem. Lusiferaz tesiri altında ışık neşreden bir madde, lusiferin.


microcythemia : n. See: Microcytosis.


phensuximide : n. Petit mal tedavisinde kullanılır.


pragmatagnosia : n. Tanıma yeteneğini kaybetme, tanıyamama.


ptyalolith : n. Tükrük taşı.


pyoplania : n. Cerahatin bir yerden başka bir yere göçetmesi.