Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

variety nedir?

variety : n. 1. Çeşit; 2. Cins, nevi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cilium : n. (pl. cilia). Kirpik.


dacryocystotomy : n. Gözyaşı kesesini kesme ameliyesi.


eustachitis : n. eustachi borusu iltihabı.


fixing : n. Dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, organ veya oluşumun ilaçlı eriyiğe konulması.


gasify : v. biochem. gaz haline koymak, gaz yapmak.


gastromenia : n. Adet esnasında mideden kan gelmesi (Vikaryöz menstrüasyon'un bir cinsi).


labo(u)r : n. 1. Doğum ağrıları; 2. Doğum, partus.


uterosacral : a. Ralim ve sakruma ait.


hamular : a. Çengelsi kancsı, çengelbiçim.


hyperphosphoremia : n. See: Hyperhphossphatemia.


hypothetical : a. Varsayıma dayanan, nazari, teorik.


interpupillary : a.Gözbebekleri arası.


leukoerythroblastosis : n. Kanda gerek löksit gerekse eritrositlerin genç şekillerinin artışı ile belirgin, anemi'nin de eşlik ettiği patolojik durum, lökoeritroblastoz.


lien : n. Dalak.


lymphoblastosis : n. Kanda lenfoblastların fazlalığı, lenfoblastoz.


nervus : n. (pl. Nervi); see: Nerve.


ochlesis : n. Kalabalık yerlerde bulunma sonucu alınan hastalık.


organization : n. 1. Çeşitli organ ve sistemlerin birbirine bağlanarak bir bütün oluşturması; 2. Yapısal bütünlük kazanmış canlı, organizma; 3. Kan pıhtılarının fibröz dokuya dönüşmesi.


oscillometry : n. Özel bir aygıt (osiloskop, osilomtere) kullanılarak yapılan titreşim ölçülmesi.


passivism : n. 1. Boyun eğme, itaat etme hali; 2. Eşlik eden kimsenin her türlü anormal arzusuna boyun eğmekle belirgin cinsel sapıklık.