Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

variety nedir?

variety : n. 1. Çeşit; 2. Cins, nevi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloropenia : n. kanda klorid miktarının ileri derecede azalması.


cretin : n. 1. Miskin, kreten; 2. Bazı iç bezlerin hipofonksiyonundan ileri gelen cücelik hali.


cystose, cystous : a. 1. kistleri ihtiva eden, kist gibi; 2. Mesanesi hastalıklı, sidik zorlu.


dimercaprol : n. biochem. Ağız maden zehirlenmesinde kullanılan renksiz sıvı (C5H8,OS2).


dipsosis : n. See: Dipsomania.


endoplasm : n. Protoplazmanın yumuşak iç tabakası, iç plazma, edoplazma.


endothermy : n. Deriden yüsek frekanslı elektrik akımı geçirerek derin dokularda yaygın sıcaklık oluşma, diyatermi, endotermi.


esohagectasis : n. Yemek borusunun genişlemesi.


esterase : n. biochem. Ester bağlarının hidrolizini sağlayan enzim.


extracapsular : a. Bir organın mahfazasının dışında olarak kapsüldışı.


galactotrophy : n. Sütle beslenme.


hypoxemia : n. Kanın noksan oksijenleşmesi, hipoksemi.


internatal : a. İlyelerarası.


lapis : n. Taş.


larviphage : n. Larvalarla beslenen canlı (böcek veya balık).


laryngotracheitis : n. Gırtlak ve trakeanın iltihabı.


macrobiote : n. Uzun ömürlü hayvan veya bitki.


momentum : n. 1. Bir cismin hareket miktarı, moment; 2. Kitlenin sürat ile çarpımı.


orthoscope : n. Gözün dibini ve diğer bazı organları karanlık odada aydınlatma usulü ile muayene etme aleti, ortoskop.


peonin : n. biochem. Asit ve baz reaksiyonları göstermekte kullanılan bir endikatör.