Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

varioliform nedir?

varioliform : a. Çiçek hastalığına benzer.

aneurysmal varioliform : Bir çeşit arteryovenöz anevrizma;


arterial varioliform : Atardamar (arter) genişlemesi.


varioliform lymphaticus : Lenf damarı genişlemesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

composition : n. Bir maddenin yapı ve bileşimi, özellikle molekülü oluşturan atomların sayı ve diziliş şekli.


demyelination : n. sinir liflerinin etrafını saran miyelin tabakasının ortadan kalkması, sinir liflerinde miyelin kaybı.


eponym : n. Hastalık, bulgu, organ, oluşum vs'ye onun üzerinde çalımış kimsenin adına dayanılarak verilen kişi ismi.


esophagotomy : n. Özofagusu kesme ameliyesi, özofagotomi.


frolement : n. 1. Perikart lezyonlarında oskültasyon esnasında duyulan hışırtı sesi; 2. Bir çeşit masaj, avuç içi ile hafifçe bastırmak suretiyle yapılan masaj şekli.


intemperate : a. 1. Nefsine hakim olamayan, kendini kontrol edemeyen, itidalsiz; 2. İçkiye düşkün, aşırı içki içen (kişi).


interdentium : n. İki bitişik diş arasındaki mesafe (boşluk).


phrenologist : n. Frenolojist.


tephromyelitis : n. Omurilik boz cevherinin iltihabı, etfromiyelit.


haloid : a. & n. biochem. a) Tuza benzer tuz nev'inden. b) Birkaç çeşit kimyasal tuz.


hydropneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda sıvı ve gaz toplanması.


lymphoidectomy : n. Lenf dokusunun ameliyatla çıkarılması, lenfoidektomi.


nonsexual : a. See: Aseual.


opticokinetic : a. Göz hareketlerine ait.


palatomaxillary : a. Damak ve üst çene kemiği (maxilla) ile ilgili.


pancerozymin : n. Duodenum mukozasından çıkan, pankreas enzimlerinin salgılanmasını uyarıcı bir madde.


parietotemporal : a. Paryetal ve temporal kemiklerle ilgili.


paternal : a. 1. Baba ile ilgili, babaya ait; 2.Babadan gelen, kalıtımla babadan geçen.


pelopathy : n. See: pelotherapy


peripleural : a. Plevrayı saran.