Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

varioliform nedir?

varioliform : a. Çiçek hastalığına benzer.

aneurysmal varioliform : Bir çeşit arteryovenöz anevrizma;


arterial varioliform : Atardamar (arter) genişlemesi.


varioliform lymphaticus : Lenf damarı genişlemesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blender : n. Karıştırıcı (alet veya kimse).


cicatrectomy : n. Nedbe'nin ameliyatla çıkarılması.


cryoprecipitate therapy : n. Hemofilide kanamaları durdurmak veya meydana gelmelerini önlemek amacıyla sekizinci faktörden yararlanılması.


cytopenia : n. kan hücrelerinin azalması, sitopeni.


dichorionic : a. Birbirinden ayrı iki koryon tabakası gösteren.


disintoxication : n. See: Detoxication.


echinococcus : n. Köpek ve kurtlarda ve nadiren de kedilerde bulunan bir parazit olup larvları Hidatit adı ile tanınırlar ve hemen bütün memelilerin vücudunda büyüyerek kistler yaparlar.


electrocautery : n. Dokuyu elektrikle yakma, elektrokoter.


eusol : n. Kalsiyum klorür ve asit borik'ten hazırlanan antiseptik bir çözelti.


fragilitas : n. Se: fragility.


hemachrome : n. Kanın boya maddesi, hemokrom.


hypocalcia : n. Kalsiyum noksanlığı, kalsiyumsuzluk.


lipectomy : n. Yağ dokusu veya lipomun ameliyatla çıkarılması, lipektomi.


mallein : n. Ruam basilleri kültüründen elde edilmiş bir sıvı olup bu hasatlığın tedavisinde kullanılır, malein.


oligotrichia : n. Saç tellerinin (kılların) doğuştan ince olması, ince kıllılık, oligotriki, oligotrikoz.


osteoclasia : n. Kemik dokusunun eriyip yokolması, osteoklazi.


perifolliculitis : n. Saç (kıl) folikülleri çevresinin iltihabı, perifolikülit.


pilula : n. Küçük yuvarlak ilaç, hap.


pneumotomy : n. 1.Akciğerlerin ameliyatla çıkarılması; 2. Akciğer ameliyatı, pnömotomi.


ptyalo : pr