Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

varioloid nedir?

varioloid : n. Evvelce çiçek geçirmiş veya aşılanmışlarda sonradan gelen ve hafif geçen çiçek enfeksiyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackwater fever : n. Tropik bölgelerde ve özellikle Afrikada görülen ağır bir sıtma türü.


byssaceous : a. İnce liflerden yapılmış.


cryptogenetic : a. Sebep ve meydana gelişi belli olmayan.


cystoplasty : n. İdrar kesesinin cerrahi olarak tamir edilmesi.


dentinoid : a. Dentinsi, dentin şeklinde.


facial : a. Yüze ait, facialis.


gemmule : n. 1. Ana hücreden gelişen, ilerde ayrılarak yeni bir canlıyı oluşturacak tomurcuklardan her biri, tomurcuk, gemül; 2. Sinir hücresi dendriti üzerinde ince lif eşklindeki uzantılardan her biri.


hepatosplenitis : n. Karaciğer ve dalağın beraber iltihabı.


Grcer's itch : n. kontakt dermatitis, özellikle una ve şekere karşı olan aşırı cilt duyarlılığı.


hydroxychloroquine : n. Sıtma ilacı.


immunoserum : n. Antikor ihtiva eden serum, bağışık serum.


lamina : n. (pl. laminae) Yaprak, ince ve düz kemik yaprağı, lam.


mittelschmerz : n. Bazı kadınlarda iki adet arasında, ovülasyona eşlik etmek üzere pelvis bölgesinde hissedilen ağrı, adetler arası ağrı.


onychogenic : n. Tırnak yapan, onikojen.


pachygyria : n. See: Macrogyria.


perimyelography : n. Omurilikte araknoid altı boşluğuna kontrast maddesi zerkettikten sonra radyografi yapılması.


perimysium : n. Çizgili kas liflerini saran bağ dokusu.


pithiatism : n. 1. Telkin ve ikna suretiyle düzeltilebilen herhangi bir ruhsal bozukluk hali, özellikle bu nitelikle belirgin histeri şekli; 2. Sinirsel veya psişik bir bozukluğu telkin ve ikna suretiyle tedavi etme, bu esasa dayanan tedavi metodu, pitiatizm.


sallowness : n. Derinin pembe rengini kaybetmesi hali, solukluk, solgunluk.


sclerochoroiditis : n. Sklera ve koroid iltihabı.