Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

varioloid nedir?

varioloid : n. Evvelce çiçek geçirmiş veya aşılanmışlarda sonradan gelen ve hafif geçen çiçek enfeksiyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

convulsions : n. p. Birçok nedenlere bağlı olarak gelişen anormal beyin stimülasyonları sebebiyle, adalelerin istemsiz, irade dışı kasılmaları.


decline : v. Sıhhati bozulmak.


erratic : a. 1. Düzensiz, kararsız, yer değiştiren; 2. Normal yolundan sapan, normal seyrinden uzaklaşan.


globulin (e) : n. biochem. Kandaki protein, globülin.


glomerullous : a. Yumakçıklı (yumacıklı), glomerulosus.


hydropancreatosis : n. Pankreas içinde seröz sıvı toplanması ile belirgin durum, hidropankreatoz.


industrial disease : n. Zararlı olduğu bilinen sanayi ile ilgili maddelere maruz kalınmasıdan ötürü meydana çıkan meslekle ilgili hastalıklar, meslek hastalıkları.


K : Potasyum sembolü.


megalopenis : n. Penisin anormal büyüklüğü.


molariform : a. Azı dişi şeklinde, azı dişine benzeyen.


nucleoside : n. biochem. Nükleotidlerin hidrolizinden meydana gelen bir madde grubu, nükleozid.


oxidize : v. Oksijen ile terkip etmek, okside etmek, tahmiz etmek, asitleştirmek.


perinephrium : n. Böbreği saran zar, böbrek zarı, perinefriyum.


phonograph : n. Bant üzerine kaydedilen sesleri gerektiğinde tekrarlayan alet, fonograf.


pia : a.&n. 1. Yumuşak, ince, hassas; 2. Pia mater.


polygraph : n. Nabız kaydeden silindirik cihaz, poligraf.


prerenal : a. Böbrekten önce veya böbreğin ön kısmında yer alan.


pyelogram : n. Piyelografi yoluyla alınan böbrek ve ureterleri gösterir röntgen filmi.


repilcation : n.1. Aynı işlemi tekrarlama, aynı olayı yenidne gözleme, aynı deneyi tekrarlama; 2. Canlı hücre veya molekülün, yapısı içindeki daha küçük unsurlardan kendine benzer diğer bir hücre veya molekül oluşturması.


salivatory : a. Tükürük salgılanmasını artırıcı.