Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

vasi nedir?

vasi : pref. 1. Damar, damarla ilgili; 2. Kanal, yol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiodiosis : n. Mide'nin cardia kısmını genişletme, bu amaçla yapılan ameliyat.


choroidocyclitis : n. Choroid'in ve corpus ciliare'nin iltihabı.


class : n. Sınıf, takım (order)'ların biraraya gelmesiyle oluşan canlı sınıfı.


cryptodidymus : n. Bir fetüs'ün diğeri içinde bulunmasıyla belirgin gerçekte iki fetüsten oluşan hilkat garibesi.


drowsy : a. Uyuşuk, zihni uyuşmuş,uyku basmış,sersemlemiş.


enteralgia : n. Barsak ağrısı, barsaklarda -spazma bağıl olarak gelişen şiddetli ağrı.


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


gastrodiaphanoscopy : n. mide duvarlarını arkadan ışık vererek aydınlatmak suretiyle yapılan mide muayenesi. gastrodiyasfanoskopi.


hypazoturia : n. See: Hypoazoturia.


hypercardiotrophy : n. See: Hypercardia.


kleptophobia : n. 1. Hırsızlık etmekten aşırı korkma; 2. hırsızlardan aşırı korkma, herhangi bir şeyinin çalınmasına karşı aşırı korku besleme.


locomotor : a. Müteharrik.


metastable : a. Kararsız, istikrarsız.


necrophilia, necrophilism : n. Ölülerden (cesetlerden) hoşlanma veya onları seyretmekten zevk alma, cinsi arzusunu ölüler üzerinde tatmin etme, nekrofili.


novocain(e) : n. ecz. Lokal (mevzi) anestezi için kullanılan ve enjeksiyonla alınan bir ilaç, novokain (prokain hidroklorid).


periacinous : a. Acinus çevresinde bulunan, akinusu saran.


perinephric : a. Böbreği saran, perinefrik.


phospholine iodide : n. Antikolinesteraz ilaç.


salpingocatheterism : n. Eustachi borusunu sondalama.


spermatologist. : n. Spermatoloji mütehassısı, spermatolog.