Bugün : 26 Şubat 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vasodilatation nedir?

vasodilatation : n. kan damarlarının genişelemesi, damar genişlemesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiolysis : n. Perikart ile komşu doku ve oluşumlar arasındaki yapışıklıkları serbest hale getirme, bu amaçla yapılan ameliyat.


cyema : n. Gebelik ürünü, rahim içinde gelişmekte olan embriyo veya fetüs.


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


empirical : a. Gözlem ve deneylere dayanılarak ileri sürülen.


ferric : a. biochem. Demire ait, demirli, hadidi, demir kapsayan.


glycase : n. biochem. Maltoz ve maltodekstrini dekstroza çeviren enzim.


haloid : a. & n. biochem. a) Tuza benzer tuz nev'inden. b) Birkaç çeşit kimyasal tuz.


helcoma : n. Ülser


hemoxial : a. Birbirine benzer eksenleri olan.


hydrogenylase : n. biochem. Escherichia coli tarafından yapılan ve formik asidi karbon diyoksitle hidrojene ayrıştıran bir enzim.


hysterurysis : n. Rahim ağzı ve servikal kanalın genişletilmesi.


idiosyncratic(al) : a. Yaradılışa ait.


intervalvular : n. Valvüllerarası.


ischiorectal : a. İskiyum ve rektuma ait.


masculinity : n.Erkeklik, erkek vasıflarına sahip olma.


mesenteric : a. see: Mesaraic


musculophrenic : a. kas ve difarama ait.


natality : a. Bir yıl içinde bin kişiye düşen canlı doğum sayısı, doğum oranı, natalite.


neurogliacyte : n. Nevrogliyi oluşturan hücrelerden biri.


pachymeter : n. Madde (cisim) lerin kalınlığını ölçme aleti, pakimetre.