Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

warty nedir?

warty : a. Siğilli, siğil şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


bronchopulmonary : a. Bronşlara ve akciğerlere ait olan bu organlarla ilgili.


choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


coliform : n. Eschercihia coli'ye benzeyen, E.coli şeklinde.


cuticularization : n. Sıyrılmış deri kısmı veya yara üzeirnin epidermis'le örtülmesi.


gasification : n. biochem. Gaz haline koyma.


utricculosaccular : a. Labirentin ütrikül ve sakülüne ait.


hemophagocyte : n. Kan yuvarlarını yokeden bir hücre.


heroinism : n. Eroin iptilası, eroinmanlık.


indiscriminate : a. Rastgele yerleşen, vücut kısımlarını gelişigüzel tutan.


intracerebellar : a. Beyincik (cerebellum) içi, beyincik içinde.


iridauxesis : n. İris kalınlaşması.


leukocyte : n. Beyaz kan hücresi; akyuvar, lökosit.


metabolic : a. 1. Metabolizmayaait; 2. Hastalıklarda vaki olan değişikliklere ait.


necropneumonia : n. Akciğer gangreni, nekropnömoni.


obturator : n. Tıkaç.


ophthalmic : a. Göze ait, oftalmik, ophthalmicus.


phakitis : n. Göz merceğinin iltihabı.


progress : v. & n. 1. İlerlemek, 2. İlerleme.


rupia : n. Frenginin üçüncü devresinde görülen büllü bir döküntüsü.