Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

weakness nedir?

weakness : n. 1. Zafıyet; 2. Kuvvetsizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopneumopathy : n. Bronş ve akciğerleri müştereken ilgilendiren herhangi bir hastalık.


dolamine : n. Adrenalin ve noradrenalinle yakın ilgisi olan bir katekolamin.


glycoptyalism : n. Salyada şeker miktarı.


graft : n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.


heterophthalmos : n. See: Heterophthalmia.


hyperflexion : n. Aşırı derecede bükülme, kıvrılma.


melanosome : n. Melanositler tarafından oluşturulan küçük melanin taneciklerinden her biri, melanozom.


metalliform : a. biochem. Maden şeklinde.


millivolt : n. Voltun binde biri (mv).


mxomatosis : n. 1. Multipl miksom gelişimi; 2. Mikson dejenerasyonu.


odontolith : n. Diş taşı.


oxybromide : n. biochem. Oksijen ve brom ihtiva eden bir radikal, oksibromür.


perocephalus : n. Başı şekilsiz olan fetüs.


previtamin : n. biochem. Vitaminlerin önmaddeleri.


procedure : n. Herhangi bir deney veya araştırmada izlenen yol, uygulanan işlem, öyntem, prosedür.


propagate : v. 1. Yavru meydana getirmek, üremek, çoğalmak; 2. Sayıca artmak; 3. Sayıca artmasına sebep olmak; 4. Yaymak, belli bir fikir veya inanışı etrafa yaymak.


rubor : n. 1. Kırmızılık; 2. (iltihap belirtilerinden biri); 2. Kırmızı yüzlülük, rubor.


shadow-casting : n. Ültramikroskopik cisimlerin mikroskop altında görülebilmelerini sağlamak için krom veya altın gibi maddelerle kaplanması.


spica : n. "8" şeklinde bir banaj tipi.


steatocystoma : n. Yağ bezi kanalının tıkanması sonucu oluşan kist, yağ kisti.