Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

weakness nedir?

weakness : n. 1. Zafıyet; 2. Kuvvetsizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoncus : n. Göz kapağında gelişen tümör, göz kapağı tümörü.


brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.


cataxia : n. Birarada yaşayan iki mikro-organizmanın birbirinden ayrılması, aralarındaki karşılıklı ilişkilerin kesilmesi, sembiyozis'in ortadan kalkması.


celiectomy : n. & 1. Karın organlarından herhangi birinin ameliyatla çıkarılması; 2. Nervus vagus7un karın organlarına giden dallarının kesilmesi.


choreiform : a. Korea'ya benzeyen.


chorioretinitis : n. Choroid ve retina tabakalarının birlikte iltihabı.


flexure : n. 1. Dirsek, flexura; 2. Eğrilme.


glossology : n. Dil bilgisi, dilbilim, glosoloji


histaminase : n. biochem. Histamini inaktive eden bir enzim.


inarticulate : a. Mafsalsız, oynak yeri olmayan, eklemsiz.


isogeneric : a. 1. Aynı cinsle ilgili, aynı cinse ait; 2. Aynı cinse mensup diğer bir kimseden elde edilen (gref v.s. hakkında).


mucisotherapy : n. Müzikle aypılan tedavi, müzik tedavisi, müzioterapi.


myosarcoma : n. Adale dokusudan kaynağını alan kötü huylu bir tümör.


nymphomaniacal : a. 1. Nemfomani ile ilgili; 2. Neformani gösteren, nemfomani ile belirgin.


obtuse : a. 1. Kör, hissiz; 2. Aptal, duygusuz; 3. Boğuk (ses); 4. Künt.


ramification : n. Dallanma.


rectoperineal : a. Rektum ve perine ile ilgili.


relaxant : a. 1. Yumuşatıcı, gevşetici, dinlendirici; 2. Dinlendirici ilaç veya faktör.


sacrococcyx : n. sakrum ve koksiks'e müştereken verilen isim.


sternalgia : n. Göğüs tutukluğu, sternum ağrısı.