Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

wordblindness nedir?

wordblindness : n. See:Alexia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

continuity : n. Devamlılık.


crenocyte : n. Kenarları yıldız şekli gösteren eritrosit (Hemoliz sonucu oluşur).


dogmatist : n. 1. Araştırmadan ziyade itiraz edilmeksizin kabul edilen katı prensiplere dayalı eski tıp öğretilerinden biri (Hipokrat'tan sonra kurulan tıp ekollerinden biridir).


endocystitis : n. İrar torbası mukozasının iltihabı, endosistit.


folic acid : n. B vitamin kompleksine dahil olan bir madde.


galeatus : a. Başı amnion zarı ile sarılı doğmuş, duvaklı doğmuş.


glenohumeral : a. Skapulanın glenoid bolğuna ve humerusa ait olan her iki oluşumu da ilgilendiren.


subendocardial : a. Endokardaltı, endokard altında ublunan.


subicteric : a. Hafif derecede sarılık gösteren.


uveoparotitis : n. Parotitisle seyreden üveit.


hydrometry : n. Hidrometre ile sıvı yoğunluğunun ölçülmesi.


hyperkinetic : a. 1. Hiperkinezi ile ilgili; 2. Hiperkinezi gösteren.


intra-osseous : a. Kemiğin içinde.


involutional : n. 1. İnvolüsyonla ilgili; 2. İnvolüsyonun sebep olduğu, involüsyona bağlı.


keratinize : v. 1.Boynuzlaştırmak; 2. Boynuzlaşmak.


lithectasy : n. Apışarası (perine)'nı keserek taş çıkarma ameliyesi.


mycohemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu, mikohemi.


myelorrhagia : n. Omurilik kanaması, miyeloraji.


pisiform : a. Nohutbiçim, nohutsu.


psychodroma : n. Grup halinde uygulanan bir çeşit psikoterapi yöntemi.