Bugün : 19 Ocak 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

wrinkle nedir?

wrinkle : n. Alın buruşuğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boulimia : n. Oburluk, bulimi.


chill : n. Titreme, üşüme, ürperme, vücudunda soğukluk hissetme, titreme ve üşüme hissi ile belirgin geçici nöbet.


creatinuria : n. İdrarda aşırı miktarda kreatin çıkması.


curarize : v. Kürar vererek kaslarda gevşeme meydana getirmek.


diffusiometer : n. Bir ortamdan diğer bir ortama geçen moleküllerin yayılma hızını ölçen alet.


dysmoiphogenic : n. Hamilelik sırasında alındıkları takdirde fetusun anormal şekillerde gelişmesine sebep olan ilaçların nitelenmesi için kullanılan bir deyim.


egesta : n. Dışkı, pislik, lüzumsuz maddelerin vücuttan ifrazı.


esophagus, oesophagus : n. Yemek borusu, özofagus, oesophagus.


fixation : n. 1.Sabit ve oynamaz hale getirme, tesbit etme, özellikle yerinden kaymış veya ayrılmış bir organı ameliyat veya diğer bir yolla eski yerine tesbit etme; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit almayı kolaylaştırmak üzere dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, anatomopatolojik muayene için organ veya oluşumunun ilaçlı eriyiğe konulması; 3. Kişide anne veya babaya aşırı düşkünlük sebebiyle psikoseksüel gelişimin duraksaması, cinsel ilginin bir başka kimseye yönelememesi; 4. Görüntünün retina'da sarı leke üzerine düşmesini temin edecek şekilde her iki gözün obje üzerinde odaklanması; 5. Kan serumunda bulunan komplement'in antikor, antijen kompleksi ile birleşmesi; 6. Belli bir şeyin zihni devamlı meşgul etmesi, sabit fikir; 7.Gaz halindeki bir maddenin kimyasal reaksiyonlar sonucu, diğer maddelerle birleşerek katı hale dönüşmesi.


utricle : n. 1. Kırbacığa (içkulağın zar labirentine ait bir parça) utriculus.


heliopathia : n. Güneş ışınlarına maruz kalış sonucu meydana gelen herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


limp : a. 1. Gevşek, yumuşak; 2. Topallama.


myelauxe : n. Kemik iliği hiperfonksiyonu.


myotomy : n. 1. Kas anatomisi; 2. Kas ameliyatı, miyotomi.


oleotherapy : n. Yağ tedavisi, vücuda yağ zerketmek suretiyle yapılan tedavi, olyoterapi.


pleonemia : n. Vücudun bir kısmında kan hacminin çoğalması, pleonemi.


polymyalgia : n. Birkaç kasta hissedilen ağrı, birçok kası tutan ağrı, polimiyalji.


rehabilitate : v. Kişiyi belli bir iş üzerinde yetenekli kılmak, fiziksel yetenekleri verimli bir işe yöneltmek.


sartian : n. Yüzde ve diğer açık deri bölgelerinde ülserleşem gösteren küçük yumrular oluşması ile belirgin özellikle Orta Asya memleketlerinde görülen bulaşıcı bir deri hastalığı.


stearrhea : n. Derinin yağ guddelerinden çıkan ifrazatın anormal şekilde artması.