Bugün : 23 Eylül 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthoplasty nedir?

xanthoplasty : n. See: Xanthoderma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoconstriction : n. Bronş lümeninin daralması.


choledocholithiasis : n. Safra kanallarında bir veya dahaf azla sayıda taş bulunması hali.


denis browne splints : n. Kongenital talipes equinovarus'un düzeltilmesinde kullanılan ateller.


digestive : a. 1. Hazma ait; 2. Hazmettirici.


ecto-antigen : n. biochem. Bakterinin dışına gevşek bir surette bağlanmış antijen.


electroencephalogram : n. Eletroensefalografın kaydettiği çizgi.


enterobiasis : n. Enterobius cinsi kurtların sebep olduğu enfeksiyon, kıl kurdu enfeksiyonu.


ethylene : n. biochem. Etilen (C2H4 veya CH2:CH2).


gelation : n. Sıvı halindeki maddenin pelte kıvamını alışı, jel oluşması, pelteleşme.


tenotome : n. Kirişe kesit yapmada kullanılan bistüri, tenatom.


lochia : n. Doğumdan evvel rahimden gelen su, -lohusalardan gelen akıntı, loşi.


lipoma : n. Yağ dokusu tümörü, lipom.


lumbus : n. See: loin.


mucoid : a. Sümüksü veya pelte gibi.


nephrelcosis : n. Böbreğin ülserli hali.


nervus : n. (pl. Nervi); see: Nerve.


onanism : n. Jenital organlarla oynayarak kendi kendinin zevkini yapma, istimna, onanizm (mastürbasyon).


oophorosalpingitis : n. Yumurtalık ve Falliop tübü (tuba uterina) nün beraber iltihabı, ooforosalpenjit.


osteogen : n. Kemiğin yumuşak oluşan maddesi, osteojen.


osteogenesis : n. 1. Kemik oluşumu, osteojenez; 2. Kemiklerin gelişimi.