Bugün : 29 Kasım 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

yaw nedir?

yaw : n. 1. Frambezi lezyonları (püstüllü, yaralı, mantarsı çıkıntılardan ibaret olup, amili treponema pertenue'dir); 2. (pl.) Verem dutu, frambezi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulla : n. (pl. Bullae). Sulu kabarcık.


cast : n. 1. Şaşılık; 2. Böbrek hastalıklarında idrarda görülen mikroskobik bir küme.


circumcision : n. Sünnet.


decannulation : n. Herhangi bir vücut boşluğuna sevkedilen kanül (tüp)'ün çıkarılması.


deterioration : n. 1. Bozulma, kötüleşme; 2. Bozukluk hali, kötüleşme hali.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


interaction : n. Birbirine tesir etme, iki ayrı şeyin birbirini etkilemesi.


mediastinoscope : n. Mediastinum'un gözle muayenesinde kullanılan ucu ışıklı alet, mediastinoskop (Sternum'un yukarısından yapılan küçük bir kesit aracılığıyla mediastinum'a sokulur).


monogerminal : a. Tek hücreciğe (tohuma) veya yumurtaya ait.


normocytosis : n. Kan kürelreinin normal durumu, normositoz.


oscheoma : n. Testis torbası (skrotum) tümörü.


photocoagulation : n. Yoğun ışığın ısı enerjisi haline dönmesi suretiyle dokunun tahrip edilmesi, fotookagülasyon.


polocyte : n. Kuup cismi


postesophageal : a. Özofagus ardı.


procreation : n. Üreme, çoğalma.


proteosuria : n. İdrarda proteoz bulunması.


raffinose : n. biochem. Pamuk tohumunda ve pancar küsbesinde bulunan bir şeker, meltoz.


rice : n. Pirinç, oryza sativa.


serial : a. Seri halinde, devamlı.


temporosphenoid : a. Şakak ve sfenoid kemiklerinea it.