Bugün : 29 Kasım 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

ytterbium nedir?

ytterbium : n. biochem. Yb sembolü ile bilinen, atom on: 10 ve atom ağırlığı: 173.04 olan kimyasal element, iterbiyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrology : n. Yapı ve işleyiş bakımından beyini konu alan bilim dalı, beyin bilimi.


dehydrase : n. biochem. Kimyasal bileşiklerden su çıkaran enzim, dehidraz.


uteroplacental : a. Plasenta ve rahime ait.


inheritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


inject : v. Şırınga ile sıvı sevketmek, zerk etmek, enjekte etmek.


manganese : n. biochem. Mn sembolü ile bilinen, atom no: 25 ve atom ağırlığı: 54.94 olan kimyasal element, mangan, manganez.


mesanterium : n. Mesarika: Peritonun barsakları karın duvarına asan parçası, mezanteryom.


ovification : n. Yumurtalıkta olgun ovum'un oluşması.


pachymeningitis : n. Dura mater iltihabı, pakimenenjit.


panhysterectomy : n. Uterusun tamamen çıkarılması, panhisterektomi.


pericardial : a. Perikardla ilgili.


phlegm : n. 1. Fazla miktarda salgılanan koyu mukus, özellikle ağız, boğaz ve solunum yolları mukozası tarafından salgınanan aşırı mukus, balgam; 2. Eski tıp öğretimine esas oluşturan 4 vücut sıvısından biri, lenf; 3. Hissilik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


polyneuropathy : n. Çeşitli sinirleri saran hasatlık, polinevropati.


refractionist : n. Gözün refraksiyon hatalarını tesbit eden mütehassıs.


resuscitator : n. 1. Canlandıran; 2. Zehirlenmiş şahıslarda solunumu temin eden alet.


schizophasia : n. Anlaşılmaz ve saçma konuşma.


scrofulosis : n. Lenfa bezlerinin tüberkülozu, skrofüloz.


scrotectomy : n. Skrotumu kısmen kesip çıkarma ameliyatı.


sericeps : n. Fetüsün başını çekmeye yarayan ipek torba.


spectroscope : n. Güneş v.s.'nin ışığını inhilal ettiren ve yedi renge ayırıp gösteren alet, spektroskop.